U4 les 7 - 08 mei

BONJOUR et BIENVENUE!
Bonjour
et 
bienvenue!!
1 / 31
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

BONJOUR et BIENVENUE!
Bonjour
et 
bienvenue!!

Slide 1 - Slide

Lundi 08 mai
Le programme pour aujourd'hui :

- Jij kunt de ontkenning (la négation) in zinnen gebruiken;
- Herhaling: jij kunt het werkwoord (le verbe) "aller" vervoegen;
- Jij kunt woorden van Unité 4 (A1 t/m A6) begrijpen en vertallen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Tu montres les devoirs
Leer je nog de woorden van Unité 4, Apprendre 1, en je leert de woorden van Apprendre 2. Daarvoor plan je 7 x 10 min in de loop van de vakantie (10 minuten op 7 verschillende dagen), zodat de kennis in jouw lange termijn geheugen blijft! Leer met het boek en WRTS (actief leren).

Daarna schrijf je 3 zinnen op papier. Pas op: in een zin is er altijd een werkwoord, dat je moet vervoegen (zie vorige unités):
- een zin met "la campagne";
- een zin met "la plage";
- een zin met "la fenêtre".

Feedback op de zinnen aan het einde van de les.
Slide 4 - Slide

Objectif numéro 1
Jij kunt de ontkenning (la négation) in zinnen gebruiken

Slide 5 - Slide

Vertaling van "niet" of "geen" in het Frans

Slide 6 - Mind map

Niet /geen=
ne...pas

Slide 7 - Slide

Waar staan "ne" en "pas" in een zin?

Slide 8 - Mind map

ne ....... pas
Waar staat ne...pas?

ne staat voor de persoonsvorm en pas staat erachter.
B.V.: Yassin ne danse pas = Yassin danst niet.

Slide 9 - Slide

"Il prend le métro" met de ontkenning:
A
Il ne pas prend le métro
B
Il ne prend pas le métro
C
Il prend pas le métro
D
Il prend ne pas le métro

Slide 10 - Quiz

Schrijf "Semian joue au football" met de ontkenning:

Slide 11 - Open question

Schrijf "je vais à Paris" met de ontkenning

Slide 12 - Open question

L'animal est petit ? (geef antwoord met gebruik van de ontkenning)

Slide 13 - Open question

"Il habite à Paris" met de ontkenning:

Slide 14 - Open question

Regarde bien :
C'est un cheval.
Ce n'est pas un cheval.
Question : waarom schrijf je "c'" in de eerste zin, en "ce" in de tweede zin?

Slide 15 - Slide

Klinker + klinker (of "h") = POUF !! Apostrophe !

Il ne aime pas la pizza = il n'aime pas la pizza.
Il ne habite pas à Paris = il n'habite pas à Paris.
Regarde ! Ce est un tigre = c'est un tigre.

Slide 16 - Slide

Schrijf "C'est une jolie chambre" met de ontkening

Slide 17 - Open question

Ne ... pas

Slide 18 - Slide

Objectif numéro 2
Herhaling: jij kunt het werkwoord (le verbe) "aller" vervoegen

Slide 19 - Slide

Aller
Gaan 
Je 
Ik ga
Tu 
Jij gaat
Il / elle  
Hij / zij ga
on 
wij gaan
nous 
wij gaan
vous 
jullie gaan / u gaat
Ils / Elles 
zij gaan
vas
va
vont
allons
vais
allont
allez

Slide 20 - Drag question

Slide 21 - Video

Nous .... à PNC (aller)

Slide 22 - Open question

Aya ..... au cinéma (aller)

Slide 23 - Open question

Objectif numéro 3
Jij kunt woorden van Unité 4 (A1 en A2) begrijpen en vertalen

Slide 24 - Slide

Voici une ....

Slide 25 - Open question

Tu es à PNC. Tu veux aller à Lidl. Tu dois....
A
monter
B
vivre
C
traverser
D
ouvrir

Slide 26 - Quiz

Lidl est ... de PNC
A
sur
B
en face de
C
au-dessus
D
dans

Slide 27 - Quiz

H&M est ....
A
une plage
B
une armoire
C
une fenêtre
D
un magasin

Slide 28 - Quiz

Overzicht toetsen V1B
- maandag 22 mei: PW U4

- vrijdag 26 mei: deadline video-opdracht

- vrijdag 09 juni: PW U5

- toetsweek (29 juni t/m 05 juli): PW U6

Slide 29 - Slide

Zelfstandig werken
Ouvre ton livre page 130.
Fais tous les exercices, pages 130, 131 (behalve opdracht 16C/ 1) et 132 t/m exercice 16D.
Jij hoeft niet te luisteren als gevraagd, direct vertalen

Ik geef feedback op de zinnen.

Slide 30 - Slide

Wat heb jij vandaag geleerd?

Slide 31 - Mind map