4.3 Snelheid

H4 Kracht en Beweging
4.3 Snelheid
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H4 Kracht en Beweging
4.3 Snelheid

Slide 1 - Slide

Formatieve opdracht 1 H4 krachten
Je gaat nu een formatieve opdracht maken over paragraaf 4.1/4.2. De opdracht is bedoeld om jou inzicht te geven over hoe goed je de tot nu toe behandelde stof beheerst. 

Klik hier om de formatieve opdracht te starten


Slide 2 - Slide

Leerdoelen 4.3 Snelheid. 
14. Ik kan de gemiddelde snelheid uitrekenen of aan de hand van de gemiddelde snelheid de afstand of tijd uitrekenen.
15. Ik kan de gemiddelde snelheid omrekenen van m/s naar km/h en andersom.
16. Ik kan een afstand-tijd diagram maken en aflezen en uitleggen aan de hand van de diagram wat er gebeurt met de snelheid.

Slide 3 - Slide

Piet loopt in 30 min 5 km. hoe groot is zijn gemiddelde snelheid
A
5 km/h
B
7,5 km/h
C
10 km/h
D
20 km/h

Slide 4 - Quiz

je fiets met een snelheid van 20 km/h. in hoeveel min heb je 15 km afgelegd.
A
15 min
B
30 min
C
45 min
D
60 min

Slide 5 - Quiz

Je wandelt met een snelheid van 5,5 km/h. Hoeveel km leg je af in 180 min
A
11000 m
B
990 km
C
0,99 km
D
16,5 km

Slide 6 - Quiz

Snelheid
snelheid is een verhouding tussen afstand en tijd. 

Snelheid geeft aan hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijd. 
snelheid

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Usain bolt loopt met een gemiddelde snelheid van 37,6 km/h. Wat kun je zeggen over de maximale snelheid van Usain bolt.
A
de maximale snelheid is kleiner dan de gemiddelde snelheid
B
de maximale snelheid is groter dan de gemiddelde snelheid
C
De maximale snelheid is gelijk aan de gemiddelde snelheid

Slide 9 - Quiz

gemiddelde snelheid
verschillende factoren zorgen ervoor dat jij snelheid moet aanpassen 

Daarom rekenen we met gemiddelde snelheid. 

Gemiddelde snelheid wordt bepaald in m/s of km/h 
gemiddelde snelheid

Slide 10 - Slide

Rekenen met gemiddelde snelheid
Gemiddelde snelheid is de verhouding tussen afstand en tijd. 
gemiddelde snelheid kun je berekenen met:

Gemiddelde snelheid = afstand : tijd.                Vgem = s : t 

hierin is:
Vgem  de gemiddelde snelheid in m/s of km/h
s  de afstand in m of km 
t is tijd in s of h 
Vgem berekenen

Slide 11 - Slide

gemiddelde snelheid omrekenen.
tijd omrekenen. 

Slide 12 - Slide

Usain bolt loopt 100 meter in 9,58 s. Bereken zijn gemiddelde snelheid in km/h 
Gegeven:  afstand (s) = 100 m     tijd (t) = 9,58 s
Gevraagd: Gemiddelde snelheid (Vgem) in km/h 
Formule: Vgem = s : t 
Berekening: Vgem = 100 : 9,58 = 10,4 
Antwoord: Vgem is 10,4 m/s --> 10,4 m/s x 3,6 = 37,6 km/h 
Tip

Slide 13 - Slide

De afstand tussen kampen en Groningen is 117 km. Met de auto duurt deze rit 90 min. Bereken de gemiddelde snelheid van de auto.

Slide 14 - Open question

Aan de slag 
  • Groep Onvoldoende: maken 4.3 opdracht 1 t/m 15

  • Groep Voldoende: maken 4.3 opdracht  1,3,4,6,7,9,10,11,13,15 aanbevolen: opdracht 1 t/m 14

  • Groep Goed: kiezen uit 4.3 opdracht 1 t/m 15. aanbevolen: 1,3,4,6,7,9,10,11,13,15

Je levert een foto's van het gemaakte werk in op de volgende slide

Slide 15 - Slide

Lever hier foto's in van het gemaakte werk

Slide 16 - Open question