Les 3 assertiviteit

week 3 Check in
1 / 30
next
Slide 1: Slide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

week 3 Check in

Slide 1 - Slide

nieuwe leerteams. 
Door ontwikkelingen in de klas vind ik het beter om nieuwe leerteams te maken.  Ik heb groepen van 4 gemaakt.

Ik heb ook aan de collega's doorgegeven dat deze leerteams ook ingezet moeten worden bij  opdrachten bij andere vakken. 

Dat betekent voor jullie dat je deze periode altijd met je leerteam aan de slag bent en niet met je eigen gekozen groep. 

Slide 2 - Slide

energizer met je leerteam.
Je gaat met je leer team een tekening maken.
je krijgt een groot vel papier en de eerste zet iets op papier en zonder iets te zeggen gaat de volgende door. 
Je zegt niets tegen elkaar. Slide 3 - Slide

hoe is het resultaat geworden ?
hoe heb je met elkaar gecommuniceerd zonder dat je iets mocht zeggen?

Slide 4 - Slide

opdracht 
bedenk met je leerteam een leuke energizer voor de klas. 
voor de check in.

Slide 5 - Slide

werkkaart 
Is periode 2 helemaal op orde op je werkkaart? Klopt ook periode 1 helemaal? 
Check dat even. 
Moeten er nog docenten werk nakijken van de afgelopen periode? Mits dat op tijd is ingeleverd natuurlijk. 

Slide 6 - Slide

Check up
assertiviteit

Slide 7 - Slide

workshop Grenzen en assertiviteit 

Slide 8 - Slide

Assertiviteit

Slide 9 - Mind map

Wat betekent assertief??
‘assertief’ is ‘zelfbewust, zelfverzekerd’ en ‘assertiviteit’ is ‘het zichzelf durven zijn’. 
De betekenis van assertief is breder dan dat. Assertief zijn betekent dat je een gezonde relatie hebt met jezelf en de mensen om je heen, door op een assertieve manier te denken en te doen. Door assertief te communiceren, bijvoorbeeld. Of door middel van een assertieve lichaamstaal.

Slide 10 - Slide

Waarom is assertief gedrag nodig in het beroep van onderwijsassistent ?

Slide 11 - Slide

Assertiviteit 
 • Gedrag 
 • Opkomen voor jezelf
 • Rekening houdend met de ander 

dus: je zegt wat je wilt en vindt maar laat de ander daarbij in z'n waarde 

Slide 12 - Slide

Assertief zijn is.. 
 • Opkomen voor jezelf 
 • Je mening durven geven
 • 'nee' durven zeggen 
 • Je grenzen aangeven 
 • Niet over je heen laten lopen 
 • Rekening houdend met de ander 

Slide 13 - Slide

welk verband zie jij tussen je zelfwaardegevoel en assertiviteit?

Slide 14 - Open question

Wat staat assertief reageren in de weg?
 • Zelfonderschatting
 • Perfectionisme
 • Angst voor afwijzing 
 • Opgelegde normen
 • Rampgedachten  
 • Invullen van reacties van anderen 

Slide 15 - Slide

Subassertief zijn is.. 
 • Je grenzen niet aangeven 
 •  Over je heen laten lopen
 • Niet zeggen wat je wilt of vindt
 • Doen wat anderen willen 
 • Geremd en stil zijn
 • Bang voor ruzie

Slide 16 - Slide

Agressief zijn is..
 • Voor jezelf opkomen ten koste van de ander  
 • Niet naar de ander luisteren
 • De ander de schuld geven

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Reflectie-opdracht 
Hoe assertief ben jij? 
(deze opdracht wordt uitgedeeld)

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Grenzen aangeven.. hoe doe je dat?:
De beste manier om NEE te zeggen is JA zeggen

Slide 22 - Slide

Wie grenzen stelt, blijft trouw aan zichzelf.
Wat zou je kunnen doen om te zorgen dat je behoeftes wel worden gehoord en vervuld?
dat is waar assertiviteit om draait.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

1:2:1 methode
1: Je begint met jezelf: je geeft aan wat de situatie met jou doet.
2: Je bekijkt en benoemt de situatie vanuit het gezichtspunt van de ander.
1: Je geeft een korte en bondige weergave van jouw grens.


Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide