1hv - bijvoegelijk naamwoord

1 / 21
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

LET OP: 7 april toets! 
Kunnen jullie die zien in SOM?

We lezen eerst samen Bron H op p. 43 door

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Het bijvoeglijk nw dat hoort bij een vrouwelijk zelfst nw krijgt een extra ...
A
e
B
s
C
es
D
niets

Slide 4 - Quiz

Het bijvoeglijk nw dat hoort bij een mannelijk zelfst nw krijgt dus
A
niets erbij
B
een extra e
C
es erbij
D
s erbij

Slide 5 - Quiz

Het bijvoeglijk nw dat hoort bij een mannelijk zelfst nw in meervoud krijgt
A
niets erbij
B
es
C
s
D
e

Slide 6 - Quiz

Het bijvoeglijk nw dat hoort bij een vrouwelijk zelfst nw in meervoud krijgt
A
s
B
niets erbij
C
es
D
e

Slide 7 - Quiz

Stappenplan:

  • Wat is het zelfst nw waar het bij hoort?
  • Is het zelfst nw mannelijk, vrouwelijk, meervoud, enkelvoud? 
  • Noteer het bijv nw in de juiste vorm.

Slide 8 - Slide

mannelijk enkelvoud
vrouwelijk enkelvoud
mannelijk meervoud
vrouwelijk meervoud
geen uitgang
- s
- e
- es

Slide 9 - Drag question

Kies het juiste antwoord.
Léa est une fille ______________ (blond).
A
blonde
B
blond

Slide 10 - Quiz

Kies het juiste antwoord.
La maison est très ______________ (grand).
A
grande
B
grand

Slide 11 - Quiz

Kies het juiste antwoord.
J'ai deux cousins ______________.
A
française
B
français.

Slide 12 - Quiz

Kies het juiste antwoord.
J'adore les jupes ______________ (bleu). tip: la jupe!
A
bleus
B
bleues

Slide 13 - Quiz

Maak de zin goed af:
Léa et Anna sont ___ (petit).

Slide 14 - Open question

Maak de zin goed af:
C'est un film ___ (difficile).

Slide 15 - Open question

Maak de zin goed af:
J'adore ta robe ___ (vert) >tip: la robe.

Slide 16 - Open question

Uitzonderingen:
beau - belle - beaux - belles (mooi)
nouveau - nouvelle - nouveaux - nouvelles (nieuw)
vieux - vieille - vieux - vieilles (oud)

Slide 17 - Slide

Wat is de vrouwelijke vorm van:
nouveau

Slide 18 - Open question

Wat is de vrouwelijke vorm van:
vieux

Slide 19 - Open question

Wat is de vrouwelijke vorm van:
beau

Slide 20 - Open question

Les devoirs pour jeudi: herhalen Bron A t/m H van Chapitre 5 

Slide 21 - Slide