hst 8 paragraaf 3 "ertsen en winning van ijzer"

hst 8.3 "ertsen en winning van ijzer"
1 / 15
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

hst 8.3 "ertsen en winning van ijzer"

Slide 1 - Slide

leerdoelen
  • Je kunt het bereidingsproces van staal beschrijven. 
  • Je kunt de reactievergelijkingen opstellen die plaatsvinden bij de productievan staal. 
  • Je kunt een alternatief proces voor staalproductie beschrijven, waarbij geen koolstofdioxide vrijkomt.

Slide 2 - Slide

vandaag
Herhaling vorige paragrafen
uitleg 8.3 
aan de slag

Slide 3 - Slide

wat is de formule van dizwaveldichloride
A
2S2Cl
B
S2Cl2

Slide 4 - Quiz

Waarom worden zeer onedele metalen bewaard in olie?

Slide 5 - Open question

Welk van deze metalen is zeer onedel?
A
Nb
B
Au
C
Ba
D
Pb

Slide 6 - Quiz

Wat weet je al van
de productie van staal?

Slide 7 - Mind map

Filmpje kijken
In een aflevering van klokhuis wordt best duidelijk uitgelegd hoe ijzer uit ijzererts wordt gehaald. Kijk dat filmpje hier.

Slide 8 - Slide

Ijzer maken uit ijzererts
Op de nemo Kennislink staat goed uitgelegd hoe ijzer uit ijzererts wordt gehaald. Er staan af en toe termen in die jullie niet kennen, maar die worden allemaal uitgelegd, zodat je wel snapt hoe het werkt. 
Klik hier
Scroll door naar het kopje 'Ijzer maken' en begin daar met lezen. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Reactievergelijking van ijzer maken.
IJzererts (Fe2O3) uit de grond.
In Hoogoven:
2 Fe2O3  +  3 C  -->  4 Fe  +  3CO2

Slide 11 - Slide

Het chemische proces
IJzererts bestaat voor een groot deel uit ijzer(III)oxide.
Een mengsel van ijzererts, cokes en kalk wordt van bovenaf in de oven gestort. Van onderaf wordt zuurstof in de brandende oven geblazen, zuurstof reageert met cokes tot koolmonoxide.
Door de verbranding loopt de temperatuur op tot 2300 graden celsius. Het ijzeroxide reageert bij deze temperatuur met koolstofmonoxide tot ijzer en koolstofdioxide.
Reactievergelijking op het bord.

Slide 12 - Slide

cokes
ijzererts

Slide 13 - Slide

ruwijzer, gietijzer en staal
  • Het ijzer dat uit de hoogoven komt heet ruwijzer en bevat 5% koolstof
  • Ruwijzer is erg bros. Dat komt door het hoge koolstofpercentage
  • Van ruwijzer kun je direct gietijzer maken (bijvoorbeeld voor pannen)
  • Om van ruwijzer staal te maken moeten andere stoffen worden toegevoegd 
  • en moet het koolstofpercentage worden teruggebracht tot 1,5%
  • Dit gebeurt in een andere over waar de koolstof wordt verbrand tot koolstofdioxide

Slide 14 - Slide

aan de slag
lezen en maken 8.3

Slide 15 - Slide