4H werkwoorden en tijden Unité 1

La conjuguaison des verbes
Deze les herhalen we de vervoegingen uit Unité 1: 
* regelmatige werkwoorden op -er 
* onregelmatige werkwoorden: avoir, être, aller en faire in 3 tijden: Présent, Passé composé, Imparfait (+ futur simple)
1 / 46
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3,4

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

La conjuguaison des verbes
Deze les herhalen we de vervoegingen uit Unité 1: 
* regelmatige werkwoorden op -er 
* onregelmatige werkwoorden: avoir, être, aller en faire in 3 tijden: Présent, Passé composé, Imparfait (+ futur simple)

Slide 1 - Slide

D'abord, les verbes au présent §21.1

Voordat je verder gaat, lees je eerst §21.1 door

Slide 2 - Slide

parler
=
 praten
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je
parlons
parlent
parle
parlez
parles
parle

Slide 3 - Drag question

être
=
 zijn
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je
sommes
sont
suis
êtes
es
est

Slide 4 - Drag question

Avoir = hebben
j'
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
ai
as
a
avons
avez
ont

Slide 5 - Drag question

Aller = gaan
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
vais
vas
va
allons
allez
vont

Slide 6 - Drag question

Faire
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
fais
fais
fait
faisons
faites
font

Slide 7 - Drag question

Zij hebben (avoir)

Slide 8 - Open question

ik praat (parler)

Slide 9 - Open question

Ik doe (faire)

Slide 10 - Open question

Jij gaat (aller)

Slide 11 - Open question

Jullie zijn (être)

Slide 12 - Open question

Zij is (être)

Slide 13 - Open question

Wij vergeten (oublier)

Slide 14 - Open question

On continue au passé composé §21.3 

Slide 15 - Slide

Vervoegd met avoir of être?
  • Faire, être en avoir worden vervoegd met het hulpwerkwoord hebben = avoir
  • Aller wordt vervoegd met het hulpwerkwoord zijn = être 

Slide 16 - Slide

Deze werkwoorden hebben een onregelmatig voltooid deelwoord
Eu
Allé
Été
Fait
Avoir
Aller
Être
Faire

Slide 17 - Drag question

Donc...
Être -> J' ai été
Avoir -> J' ai été
Faire -> J' ai fait
Aller -> Je suis allé(e) --> Let op! vervoeg je met être -> accord! Vrouwelijk : +e / Meervoud +s / Vrouwelijk meervoud +es

Slide 18 - Slide

Vervoeg in de passé composé
Nous ... (avoir) un cadeau

Slide 19 - Open question

Vervoeg in de passé composé
Ils .... (être) au concert

Slide 20 - Open question

Vervoeg in de passé composé
Tu ... (faire) du jogging?

Slide 21 - Open question

Vervoeg in de passé composé
Elle .... (aller) au concert

Slide 22 - Open question

Et maintenant... l'imparfait 
§21.2

Slide 23 - Slide

Uitgangen imparfait
De stam van de imparfait = nous-vorm in de présent waar je -ons vanaf haalt
Bijv. nous avons> stam wordt av-
Uitgangen imparfait:
ais -ais - ait - ions - iez - aient

Slide 24 - Slide

Donc...
Stam imparfait:
- Avoir: Nous avons --> av-
- Aller: Nous allons --> all-
- Faire: Nous faisons --> fais-

ATTENTION! Être -> ét- (want van nous sommes kun je geen -ons afhalen...)

Slide 25 - Slide

Vervoeg in de imparfait
Il .... (faire)

Slide 26 - Open question

Vervoeg in de imparfait
Vous.... (aller)

Slide 27 - Open question

Vervoeg in de imparfait
J'.... (être)

Slide 28 - Open question

Vervoeg in de imparfait
Nous.... (avoir)

Slide 29 - Open question

Et les derniers... le futur simple §21.6

Slide 30 - Slide

Hoe maak je de futur en de futur du passé (conditionnel)?
Futur simple = zal + heel werkwoord
Conditionnel = zou + heel werkwoord

Futur simple: hele werkwoord + uitgangen avoir
Conditionnel: hele werkwoord + uitgangen imparfait
ATTENTION! Bij être, avoir, faire, aller is het niet het hele werkwoord maar een andere vorm!

Slide 31 - Slide

Sleep de uitgangen naar de juiste tijd & persoon.
Conditionnel
futur simple
je
tu
il / elle / on
nous
vous
ils / elles
je
tu
il / elle / on
nous
vous
ils / elles
ons
iez
ont
a
aient
ez
as
ai
ais
ions
ait
ais

Slide 32 - Drag question

Deze werkwoorden hebben als stam niet het hele werkwoord. Welke stam hoort bij welk werkwoord?
ir-
aur-
fer-
ser-
avoir
aller
faire
être

Slide 33 - Drag question

Donc...
- Avoir: J'aurai 
- Aller: J'irai
- Faire: Je ferai
- Être: Je serai

Slide 34 - Slide

Vervoeg in de futur simple
On ... (avoir)

Slide 35 - Open question

Vervoeg in de futur simple
J' .... (aller)

Slide 36 - Open question

Vervoeg in de conditionnel
Ils .... (faire)

Slide 37 - Open question

Vervoeg in de conditionnel
On .... (être)

Slide 38 - Open question

Et on mélange!
Nu komen alle tijden door elkaar alors ATTENTION!

Slide 39 - Slide

Ik ben
A
Je suis
B
Je serai
C
Je serais
D
J'ai

Slide 40 - Quiz

Wij zouden gaan (conditionnel)
A
Nous allons
B
Nous irons
C
Nous irions
D
Nous aurions

Slide 41 - Quiz

Zij zullen doen (futur simple)
A
Ils font
B
Ils feront
C
Ils feriont
D
Ils feraient

Slide 42 - Quiz

Sarah en Flora zijn gegaan
A
Sarah et Flora sont allé
B
Sarah et Flora ont allé
C
Sarah et Flora sont allées
D
Sarah et Flora ont allée

Slide 43 - Quiz

Jullie hadden
A
Vous avez
B
Vous aviez
C
Vous aurez
D
Vous auriez

Slide 44 - Quiz

Jij bent geweest
A
Je suis été
B
J'ai eu
C
J'ai été
D
Je suis eu

Slide 45 - Quiz

Au travail
Maak 18a van Unité 1 nogmaals (in je boek of in eDition)
Daarna kies je of je 18b,c,d maakt.
Wat heb je nodig?

Slide 46 - Slide