§1.3 Zuivere stoffen en mengsels

§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 
Hoofdstuk 1 Materialen en stoffen
1 / 17
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 
Hoofdstuk 1 Materialen en stoffen

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 

Leerdoelen
1. Je kunt beschrijven dat een zuivere stof uit één soort moleculen bestaat.
2. Je kunt beschrijven dat een mengsel uit meerdere soorten moleculen bestaat.
3. Je kunt uitleggen dat een zuivere stof tijdens zijn faseovergang niet van temperatuur verandert.
4. Je kunt uitleggen dat een mengsel tijdens zijn faseovergang van temperatuur verandert.
5. Je kunt verschillende zuivere stoffen en mengsels noemen.


Slide 2 - Slide

Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 

Zuivere stoffen en mengsels
Een zuivere stof is een stof die bestaat uit één soort deeltje
Een mengsel is een stof die bestaat uit meerdere verschillende deeltjes

Voorbeelden

Slide 3 - Slide

Wat zie je hier?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 4 - Quiz

Wat zie je hier?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 5 - Quiz

Wat zie je hier?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 6 - Quiz

Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 

Zuivere stof of mengsel?
Het is vaak niet duidelijk of een stof zuiver is of niet. 
Toch kun je dat gemakkelijk onderzoeken. 
Slide 7 - Slide

Zuivere stof
Mengsel
Kookpunt
Smeltraject
een soort deeltje
meerdere soorten deeltjes
Tijdens faseovergang blijft de temperatuur gelijk
Tijdens faseovergang blijft de temperatuur niet gelijk

Slide 8 - Drag question

Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 

Onthouden!
 • Zuivere stoffen bestaan uit één soort moleculen.
 • Bij een faseovergang van een zuivere stof blijft de temperatuur constant.
 • Een zuivere stof heeft een smeltpunt, stolpunt of kookpunt. 
 • Aceton, diamant, suiker en soda zijn voorbeelden van zuivere stoffen
Slide 9 - Slide

Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 

Onthouden!
 • Mengsels bestaan uit meerdere soorten moleculen.
 • Bij een faseovergang van een mengsel blijft de temperatuur niet constant. 
 • Een mengsel heeft een smelttraject, stoltraject of kooktraject.
 • De meeste stoffen die je gebruikt, zoals melk, kraanwater en koffie, zijn mengsels
Slide 10 - Slide

Soorten mengsels
Vloeibare mengsels kunnen wij onderverdelen in twee categorieën:  

 1. Homogenen mengsels
 2. Hetrogene mengsels 
Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 

Slide 11 - Slide

Homogene mengsels
Een voorbeeld van een homogeen mengsel is een oplossing. 

Een oplossing is een vaste stof, 
een vloeistof of een gas gemengd
met een vloeistof. 
Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 

Slide 12 - Slide

Hetrogene mengse


Een emulsie is een vloeistof waarin 
druppeltjes van een andere vloeistof zweven.
Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 


Hetrogene mengsels
Een suspensie is een vloeistof waarin kleine brokjes van een vaste stof zweven. 

Slide 13 - Slide

Waarom staat er op de verpakking van een fles sinaasappelsap: ´voor gebruik goed schudden´?

Slide 14 - Open question

Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels 

Leerdoelen check:
Als het goed is kan ik nu:
 • beschrijven dat een zuivere stof uit één soort moleculen bestaat.
 • beschrijven dat een mengsel uit meerdere soorten moleculen bestaat.
 • uitleggen dat een zuivere stof tijdens zijn faseovergang niet van temperatuur verandert.
 • uitleggen dat een mengsel tijdens zijn faseovergang van temperatuur verandert.
 • verschillende zuivere stoffen en mengsels noemen.


Slide 15 - Slide

Aan de slag! 

Lezen §1.3 

Maken opdrachten: 1 t/m 9
Hoofdstuk 1. Materialen en stoffen
§1.3 Zuivere stoffen en mengsels

Slide 16 - Slide

Klaar?
Doe de test jezelf in de online methode.
Vraag naar de klassencode als je deze nog niet hebt.

Slide 17 - Slide