BPV Periode 5 week 4 schooljaar 23-24

BPV
Periode 5
Lesweek 4
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BpvMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

BPV
Periode 5
Lesweek 4

Slide 1 - Slide

gegevens bpv'er - Ingrid van Dorst- Abbenhuis

emailadres:   ia01@curio.nl
docentcode:  ia01

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Start: Overleg 3 of 4 tallen 
Bespreek: 
- Hoe is het op je stageschool?
- Wat doe je na schooltijd (wat heb je afgesproken over werktijd?)
- Hoe gaat het met examen B (deel 1 pedagogisch klimaat) 
- Wat hoop je vandaag te leren? 
timer
8:00

Slide 4 - Slide

Terugblik vorige les:

Uitleg + werken aan examen B
B1-K1- W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Verzoek planning maken (voorstel aan einde les) 
Slide 5 - Slide

Waar werken we vandaag aan?
- uitleg  waar kun je wat vinden?  (examen B) 
- Uitleg examen B deel B1-K1-W3 (bereidt de uitvoering van activiteiten voor) 
- aan de slag met planningsformulier en activiteitenplannen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

B1-K1-W3

"Bereidt de uitvoering van activiteiten voor"

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Achtergrondinformatie

- Bekijk de info en bespreek in groep:
- wat van theorie gebruik je bij uitwerken examen? 

Download op Digibib leermodule 11 ontwikkelingspsychologie 0 - 100 jaar.

1. Inleiding en ontwikkeling
6. de levensfase schoolkinderen

Scroll eens individueel door deze sites
- Activiteiten in de opvang en onderwijstimer
15:00

Slide 11 - Slide

klassikaal bespreken
- Welke activiteiten worden er aangeboden bij jou op school? 
- Hoe wordt er op school gebruik gemaakt van een activiteitenplanning voor lessen/activiteiten?
- Bedenk met behulp van de kennis over de ontwikkelingspsychologie hoe activiteiten aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling en/of behoeften van de kinderen.

 

Slide 12 - Slide

 Bedenken van activiteiten


Houd steeds de doelgroep (jouw stageklas), voor wie je activiteiten bedenkt, voor ogen. Bedenk vier activiteiten die passen bij de ontwikkeling, behoeften en wensen van de kinderen.

Slide 13 - Slide

Noem vier activiteiten die jij zou kunnen doen in jouw stageklas

Slide 14 - Open question

Bedenken van activiteiten

> Pak examen B erbij op DigiBib en lees het nog eens door
> Bedenk een activiteit en werk dit uit in het activiteitenplan
> Lever dit plan in op It's Learning,  zodat je hier feedback op kan krijgen

Wie heeft er behoefte aan verlengde instructie:


Na 30 minuten zelfstandig werken bespreekt Maartje de opvallendheden en reflecteren we even op hoe het is gegaan. Wat was lastig? Nog aanvullingen etc. 
timer
30:00

Slide 15 - Slide

Criteria uit examen B

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Afspraken deze week 
Waar ga je aan werken? 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide