Hoofdstuk 6. Je groene omgeving - Paragraaf 6.4 Een kringloop

6.4 Een kringloop
 - Je leert waar natuurlijk afval blijft; 

- Je leert welke taak een organisme heeft in de voedselkringloop. 

1 / 12
next
Slide 1: Slide
Biologie / VerzorgingMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

6.4 Een kringloop
 - Je leert waar natuurlijk afval blijft; 

- Je leert welke taak een organisme heeft in de voedselkringloop. 

Slide 1 - Slide

Natuurlijk afval
  • De strooisellaag bestaat uit natuurlijk afval.
  • Bodemdieren eten natuurlijk afval.
  • Bacteriën en schimmels zetten de poep van bodemdieren en de resten van natuurlijk afval om in mineralen.

Slide 2 - Slide

Voedselkringloop
1. Producenten
Met behulp van de mineralen maken de planten uit glucose weer andere voedingsstoffen. Planten zijn dus de makers ofwel producenten van voedingsstoffen.

2. Consumenten
Dieren en mensen eten de voedingsstoffen, die de planten maken. Dieren en mensen zijn dus de gebruikers van de voedingsstoffen in de voedselkringloop. Gebruikers noem je daarom ook wel consumenten.

Afvaleters
Bodemdieren eten het afval van de producenten en de consumenten. Bodemdieren zijn dus afvaleters

Slide 3 - Slide

Voedselkringloop

3. Reducenten 
Tot slot breken schimmels en bacteriën de resten af tot mineralen. Schimmels en bacteriën zijn de afbrekers of reducenten van afval. Door het werk van de reducenten komen er weer mineralen in de bodem.

Slide 4 - Slide

Voedselketen in een kringloopproducenten → afvaleters

producenten → consumenten → afvaleters

Slide 5 - Slide

Voedselkringloop verbroken door akkers
Door het oogsten van planten zijn er geen dode resten op een akker.

Bacteriën en schimmels kunnen geen mineralen maken: de voedselkringloop is verbroken.

Boeren bemesten hun akkers met dierlijke mest of met kunstmest. Daarin zitten mineralen.

Slide 6 - Slide

Huiswerk
Hoofdstuk 6. Je groene omgeving
Paragraaf 6.4 Een kringloop
Maken opdracht 1 t/m 12Slide 7 - Slide

Wat is de belangrijkste taak van schimmels en bacteriën?
A
Aanmaken van schimmeldraden
B
Verschil tussen humus en strooisellaag
C
Omzetten van humus in mineralen

Slide 8 - Quiz

Planten zijn...
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten

Slide 9 - Quiz

Een paddenstoel is een...
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 10 - Quiz

Waarom wordt een voedselkringloop door oogsten onderbroken?
A
De planten kunnen niet meer groeien
B
Er ontstaat geen humus
C
Er worden geen mineralen gevormd

Slide 11 - Quiz

Waarom kunnen veel dieren/planten niet leven in de zee?
A
Door de getijden
B
Door de stroming
C
Door het zout
D
Door andere dieren/planten

Slide 12 - Quiz