2 & 3 waarden en normen + beroepsethiek

Waarden zijn:
A
Dingen die je nastreeft
B
Dingen die we belangrijk vinden
C
Regels en afspraken
D
Verschillen tussen mensen
1 / 26
next
Slide 1: Quiz
LevensbeschouwingMiddelbare schoolvmbo k, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Waarden zijn:
A
Dingen die je nastreeft
B
Dingen die we belangrijk vinden
C
Regels en afspraken
D
Verschillen tussen mensen

Slide 1 - Quiz

Wat is een persoonlijke waarde?
A
Hetzelfde als een gemeenschappelijke waarde
B
Hoeveel iemand waard is
C
Hoeveel geld iemand heeft
D
Iets dat alleen voor één persoon belangrijk is

Slide 2 - Quiz

Klik de waarde aan
A
Wraak
B
Je handen wassen voor het eten
C
Respect tonen aan oudere mensen
D
Wijsheid

Slide 3 - Quiz

Een voorbeeld van een waarde is
A
mijn playstation
B
altijd eerlijk zijn
C
vakantie
D
geluk

Slide 4 - Quiz

Wat is een gemeenschappelijke waarde?
A
Iets dat alleen voor mij belangrijk is
B
Iets dat voor mij en mijn familie belangrijk is
C
De waarde van een school
D
Iets wat we allemaal belangrijk vinden

Slide 5 - Quiz

Normen zijn altijd gekoppeld aan waarden
A
Ja
B
Nee
C
Soms wel soms niet

Slide 6 - Quiz

Wat gaan we vandaag doen?

  • Leerdoel
  • Uitleg
  • Zelfstandig werken 
  • Terugblik 

Slide 7 - Slide

Waarden en normen 
Waarden = dat wat jij belangrijk vindt. 
Normen = gedragsregels de bij waarden horen 

Slide 8 - Slide

Leerdoel


Aan het einde van de les kun je uitleggen wat beroepsethiek is. 

Slide 9 - Slide

       Wat is een waarde en wat is een norm?
Norm 
Waarde 
  
 
Gezondheid


 Sporten 


 Eerlijkheid 


Niet liegen 

Slide 10 - Drag question


Was er in de video sprake van een goede beroepsethiek waarom wel of niet?

Slide 11 - Open question

Afsluiten
  • Wat zijn waarden en normen?
  • Wat betekent beroepsethiek?Je blijft zitten totdat de bel gaat. 

Slide 12 - Slide

Wat is cultuur?
1. Een manier van leven die is aangeleerd.
2. Bijzondere waarden en normen, gewoontes en gebruiken;
3. Een speciale groep mensen. 

Dragers van cultuur: mensen die horen bij een cultuur 

Slide 13 - Slide

Gewoonten
  • Iets dat mensen binnen een cultuur vanzelfsprekend doen, zonder erbij na te denken  
  • Aangeleerd 

Slide 14 - Slide

Gebruik
  • Iets dat mensen binnen een cultuur doen op een speciaal moment of bij een speciale gelegenheid in het leven
  • Aangeleerd 

Slide 15 - Slide

Subcultuur
Een groep, binnen een cultuur, die zich actief verzet tegen de normen en waarden van de cultuur. Een tegencultuur. Ontstaat meestal onder jongeren, wordt daarom ook vaak jongerencultuur genoemd.

Slide 16 - Slide

Iemand wordt anders behandeld vanwege zijn gender/geslacht 
Mensen in dezelfde situatie worden anders behandeld 
Een oordeel over iemand, zonder dat je de feiten of de persoon kent. 
Een vooroordeel dat niet op 1 persoon slaat, maar op de hele groep. 
Vooroordeel 
Seksisme 
Stereotype 
Discriminatie 

Slide 17 - Drag question

Is het een vooroordeel of discriminatie?
Vooroordeel
Discriminatie
De uitsmijter van een club laat jongens met een kleurtje niet binnen.
Alle meisjes met een hoofddoek worden onderdrukt door hun vader en broers.
Een werkgever nodigt sollicitanten met een Arabische achternaam niet uit.
Vrouwen kunnen niet autorijden.

Slide 18 - Drag question

Stereotyp
vooroordeel
Een ... is een overdreven ongenuanceerd beeld over een groep mensen
Een ... is een mening over iemand, zonder dat je de persoon kent

Slide 19 - Drag question

Vooroordelen en stereotypering
Wat kunnen we zelf aan discriminatie doen?
Gevolgen van discriminatie
Overheidsmaatregelen om discriminatie tegen te gaan
6.1
6.6
6.5
6.4

Slide 20 - Drag question

Vooroordelen en streotypering
Oorzaken van discriminatie
Wat doen we tegen discriminatie?
Rechts-extremisme en vreemdelingenhaat 
Gevolgen van discriminatie
Vooroordeel, stereotypering, discriminatie, positieve discriminatie, racisme.
Zondeboktheorie
Drop-outs, minderwaardigheidscomplex
Tolerantie, Restrictief toelatingsbeleid
Rechts-extremisme, NVU, PVV

Slide 21 - Drag question

Emotioneel geladen oordeel over mensen dat niet klopt met de werkelijkheid.
Vooroordeel over een groep mensen.
Het niet terecht behandelen van (groepen) personen op grond van iets dat er niets mee te maken heeft.
Het bevoordelen van mensen met een achterstand.
Mensen benadelen op grond van hun huidskleur.
Vooroordeel
Stereotypering
Discriminatie
Positieve discriminatie
Racisme

Slide 22 - Drag question

Stereotype
Vooroordeel
Kan zowel positief als negatief zijn.
Als stereotypen als waarheid worden gezien.

Is altijd negatief.
Kenmerken van de groep wordt sterk overdreven.

Slide 23 - Drag question

Een emotioneel geladen oordeel over een persoon of groep dat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 
Vooroordeel over een groep mensen.
Het niet terrecht behandelen van (groepen) personen op grond van iets day niet ter zake doet. 
Mensen benadeeld worden op grond van hun huidskleur. 
Vooroordeel
Stereotypering
Discriminatie
Racisme

Slide 24 - Drag question

Wat moet waar staan?  
Stereotype
Alle Marokkanen zijn crimineel
Mo's achternaam klinkt Marokkaans, dus hij zal wel een strafblad hebben 
vooroordeel 

Slide 25 - Drag question

Slide 26 - Video