Methodiek - H14 Evalueren

Methodiek 
Hoofdstuk 14 Evalueren
14.1 t/m 14.4
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodiek 
Hoofdstuk 14 Evalueren
14.1 t/m 14.4

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Terugblik
 • 14.1 t/m 14.4
 • Aan de slag & huiswerk 

Slide 2 - Slide

Noem minimaal één van de drie manieren waarop je kun instrueren
timer
1:00

Slide 3 - Open question

Wat is het voordeel van het werken met een draaiboek bij grote activiteiten?
timer
1:00

Slide 4 - Open question

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les kan de student het begrip evaluatie/evalueren uitleggen. 
 • Aan het einde van de les kan de student de 5 functies van evalueren benoemen en uitleggen. 
 • Aan het einde van de les kan de student het cyclische proces van evalueren uitleggen. 

Slide 5 - Slide

timer
1:00
Waar denk jij aan bij evalueren?

Slide 6 - Mind map

Evaluatie
= het beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria. 

Laat zien of de genomen stappen de juiste waren, of de doelen behaald zijn of dat er nog open eindjes liggen. 

Kijken naar de manier hoe je begeleid hebt. 

Het geeft je handvaten voor het gevolg.


Slide 7 - Slide

timer
1:00
Wat is de functie van evalueren?

Slide 8 - Mind map

Functies evalueren
 • Evalueren als kwaliteitsverbetering
 • Evalueren als middel van zelfreflectie en samenwerking
 • Evalueren als middel om verantwoording af te leggen
 • Evaluatie als voorbeeldfunctie
 • Evaluatie als leerervaring

Slide 9 - Slide

Evaluatie is een stapsgewijze terugblik op het afgelegde traject
timer
0:30
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quiz

Wanneer evalueer je binnen de MZ?
timer
1:00

Slide 11 - Open question

Evalueren is een cyclisch proces
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quiz

Evalueren als cyclisch proces
 • Tussenevaluatie: elke fase. 
 • Eindevaluatie: terugkijken op de gehele activiteit. Van tevoren stel je al vast hoe en met wie je wilt evalueren. 
 • Gericht evalueren: van te voren een aantal zaken al vaststellen. Wat ga je evalueren? Hoe ga ik evalueren? Met wie ga ik evalueren?

Slide 13 - Slide

Tijdens een evaluatie blik je terug met vragen die je vóór de uitvoering van de activiteit hebt opgesteld.
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quiz

Geef een voorbeeld van een evaluatievraag
timer
1:00

Slide 15 - Open question

Aan de slag & huiswerk
 • Mindmap over heel hoofdstuk 9 en 13 maken, deze lever je in via teams. Je maakt dus twee keer een uitgebreide mindmap. Wil je dit in tweetallen doen? Geef dit tijdens de les door aan de docent!
 • Input geven over H9 voor de herhalingsles, uiterlijk de volgende les!
Klaar? Leren voor de toets.

Slide 16 - Slide