Intercultureel Werken les 1

Intercultureel werken
Eerstejaars PW
Periode 3
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Intercultureel werken
Eerstejaars PW
Periode 3

Slide 1 - Slide

Waar gaat deze cursus over?
Intercultureel (mis) communicatie 
Interculturele vaardigheden en competenties ontwikkelen. 
Bewustwording van vooroordelen
Verschillen in geloof, seksuele geaardheid, uiterlijk, leeftijd
Wat zijn vooroordelen
Hoe kun je vooroordelen tussen kinderen verminderen

Slide 2 - Slide

Wat heb je nodig?
Hoofdstuk 15 uit Pedagogisch Werk Basisboek (uitgeversgroep) Intercultureel communiceren

(Edu actief pakket. Opvoeden zonder vooroordelen)

Slide 3 - Slide

Beoordeling
Actief mee in lessen ( online en fysiek)
Portofolio met opdrachten (deels uit het boek)

Eerst boek doornemen , laatste 3 weken demonstratie
Eindopdracht presentatie

Slide 4 - Slide

Lesdoel
Introductie intercultureel communiceren
Cultuur en cultuurverschillen
Opdracht

Slide 5 - Slide

Waar denk je aan bij interculturele communicatie

Slide 6 - Mind map

interculturele communicatie
Voor deze diverse samenleving is het belangrijk om interculturele vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Daarnaast zijn interculturele vaardigheden noodzakelijk om effectiever te kunnen communiceren in het buitenland.

Slide 7 - Slide

Interculturele communicatie
Er is sprake van interculturele communicatie wanneer personen of groepen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar communiceren. Omdat elke cultuur zijn eigen normen, waarden en omgangsvormen kent, liggen misvattingen en onbegrip op de loer.
https://www.youtube.com/watch?v=g8VKhYz9dO0

Slide 8 - Slide

Wat zou mis kunnen gaan in een gesprek?

Slide 9 - Mind map

Interculturele Communicatie 
Door de vele verschillende culturen in de Nederlandse samenleving, wordt het steeds moeilijker om met elkaar te communiceren. Elk cultuur heeft zijn hun eigen normen en waarden, waardoor het communiceren soms moeilijk kan verlopen. In een cultuur kunnen communicatie gebaren anders opgevat worden, hierdoor kunnen misverstanden ontstaan zonder dat je het door hebt. Dit kan de samenwerking tussen buitenlandse bedrijven beïnvloeden.

Slide 10 - Slide

Voorbeelden
In Arabische wereld is het bijvoorbeeld een belediging wanneer je iemand de handen schudt met je linkerhand. Dit komt doordat de linkerhand als onrein wordt gezien in de Arabische cultuur.  

Slide 11 - Slide

Voorbeeld
Zo betekent het ‘peace’- teken in Australië ‘laat me met rust’. In de meeste landen heeft dit gebaar de betekenis van In de meeste landen heeft dit gebaar de betekenis van vrede. In veel landen is het naar voren knikken met je hoofd een positief teken, maar in landen als Bulgarije en Pakistan heeft het juist de juist de tegenovergestelde betekenis. Daar betekent het knikken van je hoofd naar voren ‘nee

Slide 12 - Slide

Heb jij weleens miscommunicatie meegemaakt?

Slide 13 - Poll

Maak opdracht. 15.1 uit het boek
En zoek een filmpje waar je ziet dat er sprake is van miscommunicatie 

Slide 14 - Slide

cultuur

Slide 15 - Mind map

Slide 16 - Mind map

opdracht portofolio, teams

  • Maak een collage met daarin minimaal 5 afbeelden van lichaamstaal, gewoonten, waarden etc van de Nederlandse cultuur en daarnaast dat van een andere, zelf gekozen, cultuur. feesten, gebaren en rituelen. 
Bedenk 2 gezegdes die wij in Nederland gebruiken en probeer je in te beelden hoe iemand deze gezegdes opvat als hij deze niet kent. Schrijf de gezegdes op en ook hoe iemand deze zou opvatten. Je kan bijvoorbeeld denken aan de gezegde ‘die is niet op zijn achterhoofd gevallen’.

Slide 17 - Slide

-Bijvoorbeeld een plaatje van mensen aan het kerstdiner of de mensen die naar de Moskee gaan. Maar ook kleding en voeding.
-Bedenk 2 gezegdes die wij in Nederland gebruiken en probeer 

Slide 18 - Slide

Vorige week
introductie
interculturele (mis)communicatie
portofolio opdracht bespreken

Slide 19 - Slide

Cultuur

Slide 20 - Slide

 cultuur
https://www.youtube.com/watch?v=6UWt8_gh1_w

Slide 21 - Slide

Hoe hou jij je bezig met jouw cultuur?

Slide 22 - Mind map

Opdracht
In groepjes zoveel informatie over G en F cultuur.

Slide 23 - Slide

F cultuur

Slide 24 - Mind map

G cultuur

Slide 25 - Mind map

Vooroordeel
Een vooroordeel is een – vaak emotioneel geladen – mening / oordeel vooraf. Vooroordelen zijn veronderstellingen die doorgaans niet helemaal uit de lucht komen vallen, maar vervolgens wel (te) snel gegeneraliseerd worden.

Slide 26 - Slide

Heb jij weleens met vooroordelen te maken gehad en hoe ging je mee om?

Slide 27 - Mind map

Veronderstelling
aanname, hypothese, onderstelling, presumptie

Slide 28 - Slide

Is in dit filmpje sprake van een veronderstelling of vooroodeel?
vooroordeel
veronderstelling

Slide 29 - Poll

Teams
opdracht voor volgende week

Slide 30 - Slide