4H environmentEnglish
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 23 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lessonEnglish

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

A quick recap

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Goals previous lesson
After today, you:
 • know the meaning of various NEW words that are linked to Nature and Environment and can use them to complete sentences.
 • know various reading strategies and can use them to skim a text. 
 • You know what linking words are and know how to use them.
 • You can practise your reading speed by doing 3 questions in 10 minutes. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Finished before the lesson:
 • Text "can we save the planet...." 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Today...

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Goals THIS lesson, read carefully
After today, you:
 • know various words that are linked to Nature & Environment and can use them to state your opinion or explain something to somebody.
 • Know various linking words and can recognize them in a text. 
 • Have used reading strategies to skim a text.
 • Have tested and reflected on your reading skill .
Hoe gaan we dit bereiken? 
Zie volgende slide

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Lesson plan
Recap 
Nature words
Skimming? 
Reading/PDT1 


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

rodent
barren
ecology
area
extreme
explorers
plants
deforestation
summit
drought
mammal
car exhaust fumes
species
rays
greenhouse effect
dumping
avalanche
vapours
pollution
artificial


timer
2:00

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Quizlet 
ga naar quizlet.live 
voer de code in. 


-Words Media 
Words Nature & health 
-Linking words 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

English: Reading Exam

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Test yourself! :)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Vragen gemaakt? 
Check de antwoorden. 

Meer dan de helft fout? 
 • Luister/Doe mee en kijk waar het fout gaat.
 •  Probeer het zelfstandig nog een keer
Geen vragen gemaakt of niet serieus gemaakt?  

Check jezelf: 
-Waarom is het je niet gelukt? 
-Heb je de oefening nodig? 
-Wat is er nodig om je aan de slag te krijgen? 

Slide 12 - Slide

This item has no instructionsYour choice!

 1. Discuss exam texts and reading strategies with DHF
 2. Work on texts by yourself 
 3. Work on your vocab portfolio or on the next vocab assigment. 
 4. Work on something that you feel motivated for. 

 • Reading
 • Vocab 
 • Other subject 


 • Alone
 • Together

No wasting time please!
timer
10:00

Slide 13 - Slide

De directeur van jouw schoolvereniging vraagt leerlingen om input over wat de school aan moet passen.
Jij schrijft:

- Wat jij vind dat er anders moet (kunnen meerdere dingen zijn!)
-  Waarom jij vind dat dat anders moet
- Wat er nodig is om het anders te maken
- Hoe dit anders moet
- Wat jij vind dat hij als schooldirecteur zou moeten doen om dit te veranderen

Use 200-300 words
Goals
 • Ik kan een tekst skimmen en scannen.
 • Ik kan vragen beantwoorden over een tekst.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Skimming?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

2A
Strategieën tijdens het lezen: 

Skimmen
De tekst snel bekijken om erachter te komen waar het over gaat. 
>>Titel, tussenkopjes, plaatjes.  

Bij een vraag over de hele tekst, ga je skimmen. Je gaat zoeken naar aanwijzingen voor het antwoord.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

 Predicting, Skimming and Scanning
 • Wat zijn leesstrategieën
 • Predicting (=voorspellen)
 • Skimming and Scanning

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Take the next steps and answer the questions for the text on the next slide.
Step 1:
Take a look at the pictures, the title and the first paragraph, what do you think this text is about?

Step 2: 
What sort of text is this? What does that tell you about the factuality of this text?

Step 3:
Skim the text and underline or write cown any words you don't know. Do you need these words to understand the text?

Questions about the content:
What illness is mentioned? What is the answer to the question posed in the title?


timer
5:00

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

scanning

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Lets practice scanning a text!!

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Lesson plan
Recap 
Words
Skimming 
Reading 


Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Goals THIS lesson
After today, you:
 • After today, you:
 • know various words that are linked to Nature & Environment and can use them to state your opinion or explain something to somebody.
 • Have used reading strategies to skim a text.
 • Have tested and reflected on your speaking skill and listening skill.
 • Have thought about an article for your PTA.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Goals achieved?
A
Yes
B
No
C
A bit

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions