PDO - Les 2 (door Jaap)

PDO
Pedagogiek/Onderwijskunde
 
Boek: 
Opvoeding  &   ontwikkeling
Hoofdstuk 8 Observeren

Blok 02
Les 2
1 / 20
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

PDO
Pedagogiek/Onderwijskunde
 
Boek: 
Opvoeding  &   ontwikkeling
Hoofdstuk 8 Observeren

Blok 02
Les 2

Slide 1 - Slide

Wat hoort NIET het begrip: 'waarnemen'?
A
Altijd en overal
B
Zintuigen
C
Doelgericht
D
Meer dan alleen kijken

Slide 2 - Quiz

Noteer de 3 waarnemingsfouten

Slide 3 - Open question

Definitie observeren:
Doelgericht, bewust en systematisch waarnemen van gedrag.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Lesdoel les 2

Aan het eind van de les kennen
jullie de stappen uit het stappenplan
voor een observatie.

Slide 5 - Slide

Kijk naar het volgende filmpje

Wat zou jij doen?
Waarom zou je dat doen?
Wat zal de consequentie van jouw handelen zijn geweest, denk je?

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video

Wat is methodisch observeren?

Slide 8 - Mind map

Observeren met een stappenplan

 • Een plan geeft je meer houvast.
 • Zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet. 
 • Methodisch observeren = observeren met een vast plan. 
 • Betrouwbaar resultaat. 
 • Iemand anders zal dan ook met hetzelfde resultaat komen. 

Slide 9 - Slide

Het stappenplan
Stap 1: Schrijf op waarom je gaat observeren.
Stap 2: Schrijf de achtergrondgegevens op.
Stap 3: Schrijf de vraagstelling op.
Stap 4: Kies de observatiemethode en de hulpmiddelen. (8.3)
Stap 5: Voer de observatie uit.
Stap 6: Orden de gegevens.
Stap 7: Geef antwoord op de vraagstelling.
Stap 8: Rapporteer. (zie § 8.4)

Slide 10 - Slide

Stap 1: Schrijf op waarom je gaat observeren
 • Noem de aanleiding
 • De aanleiding kan positief of negatief zijn (zie vb blz. 221)


Stap 2: Schrijf de achtergrondgegevens op
 • Bijvoorbeeld leeftijd van het kind, welke groep het zit
(reden → de les waar het gedrag zich voordoet)
Schrijf vooraf alles op wat je nodig kunt hebben
(of kind ziek is geweest, hobby’s, verhuizing, broers en zussen)

Maak 5 groepen.

groep 1      stap 1 en 2
groep 2     stap 3
groep 3     stap 4
groep 4     stap 5 en 6
groep 5     stap 7 en 8 (H8.4)
 • Geef elkaar nummers. 
 • Bereid (5 min.) met je groep een instructie voor, over de theorie.
 • Zorg dat iedereen in je groep de instructie kan geven.
één gaat... de rest blijft!
 • nr. 1 gaat naar de volgende groep en legt 2 minuten uit. Dan terug.
 • nr.2 gaat naar de volgende groep en legt 2 minuten 
 • nr. 3 gaat..... enz.
timer
5:00
timer
2:00

Slide 11 - Slide

Stap 1: Schrijf op waarom je gaat observeren
 • Noem de aanleiding
 • De aanleiding kan positief of negatief zijn (zie vb blz. 221)


Stap 2: Schrijf de achtergrondgegevens op
 • Bijvoorbeeld leeftijd van het kind, welke groep het zit
(reden → de les waar het gedrag zich voordoet)
Schrijf vooraf alles op wat je nodig kunt hebben
(of kind ziek is geweest, hobby’s, verhuizing, broers en zussen)


Stap 1: Schrijf op waarom je gaat observeren
 • Noem de aanleiding
 • De aanleiding kan positief of negatief zijn (zie vb blz. 221)Stap 2: Schrijf de achtergrondgegevens op
 • Bijvoorbeeld leeftijd van het kind, welke groep het zit
        (reden → de les waar het gedrag zich voordoet)
 • Schrijf vooraf alles op wat je nodig kunt hebben
         (of kind ziek is geweest, hobby’s, verhuizing, broers en zussen)

Slide 12 - Slide


Stap 3: Schrijf de vraagstelling op
Wat wil je precies te weten komen?!

 • Wie je gaat observeren
 • Welk aspect van het gedrag je gaat observeren
 • In welke situatie je gaat observeren (zie vb blz. 222)

Slide 13 - Slide

Stap 4: Kies de observatiemethode en de hulpmiddelen
(Welke methode je kiest, hangt af van wat je wilt weten.)

 • Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld: stopwatch, laptop, camera, observatieformulieren, etc.

 • Observatieformulieren
               - kun je vooraf maken → eigen observatiepunten                                        beschrijven
               - kant en klare gebruiken:
voordelen: opschrijven gaat sneller, bijv. kruisjes zetten
nadelen: een waarneming uitsluiten omdat het gedrag niet op de formulier staat.

Slide 14 - Slide

Vervolg stap 4

Je kunt ook opname-apparatuur gebruiken.
filmen: 
- voordeel: terugkijken 
- nadeel: niet de hele omgeving terug te zien
 
LET OP:
Voor video- en geluidsopnamen gelden wel voorwaarden!

Slide 15 - Slide

Stap 5: Voer de observatie uit
 • Spreek van tevoren goed af wanneer je het gaat doen
(Welke dag, tijdstip en waar je gaat observeren!)
 • Noteer waargenomen feiten > objectief


Stap 6: Orden je gegevens
 • Verzamel opvallende dingen
 • Kijk ook naar wat je niet had verwacht.
 • Schrijf een korte samenvatting van je observatie!

Slide 16 - Slide


Stap 7: Geef antwoord op de vraagstelling
 • Interpreteren: betekenis geven aan geobserveerd gedrag.
 • Je gebruikt observatiegegevens, achtergrondgegevens en de situatie.
 • Geef nooit een verklaring voor het gedrag.
 • Gebruik nooit woorden als altijd, erg, nooit.
 • Haal er geen nieuwe informatie bij.


Stap 8: Rapporteren (zie §8.4)
 • Zet nu alles in een verslag: het observatierapport.

Slide 17 - Slide

Waarom zijn achtergrondgegevens belangrijk?

Slide 18 - Open question

Noem een nadeel van een
observatieformulier

Slide 19 - Mind map

Volgende week
Basisboek
Stof herhalen: 8.2
Goed doorlezen: 8.3

Werkboek
Maken: opdrachten 8.2

Slide 20 - Slide