De Verlichtingsdenkers

De Verlichtingsdenkers
1 / 40
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

De Verlichtingsdenkers

Slide 1 - Slide

 Waarom betekende de verlichting een grondige, allesomvattende kritiek op het ancien régime?

Slide 2 - Open question

Welke Verlichte denkers kwamen aan bod in jullie groepswerk?

Slide 3 - Mind map

Frankrijk
Engeland

Slide 4 - Drag question

Slide 5 - Slide

John Locke
Zijn Verlichte principes:
 • ...
 • ...
 • ...

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
 • ...
 • ...

Slide 6 - Slide

John Locke
Zijn Verlichte principes:
 • Volkssoevereiniteit
 • Weerstandsrecht
 • Rechtsgelijkheid vastgelegd in een grondwet

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
 • Absolutisme en willekeur van de vorst
 • Standenmaatschappij

Slide 7 - Slide

Bij welk(e) historisch(e) domein(en) sluit de ideologie van Locke het beste aan?
A
Economisch
B
Cultureel
C
Sociaal
D
Politiek

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Politieke partijen vandaag de dag

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Linkse partijen

Pleiten over het algemeen voor een gelijkere welvaartsverdeling en een grotere rol van de staat.
"Sociale insteek"
 Rechtse partijen

Pleiten voor het belang van individuele verantwoordelijkheid en de vrije economische markt, dit met zo weinig mogelijk inmenging van de staat.

Slide 14 - Slide

Extreem links
Extreem rechts
Linkse partijen
Centrum partijen
Rechtse partijen

Slide 15 - Drag question

Charles de Montesquieu
Zijn Verlichte principes:
 • ...
 • ...
 • ...

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
 • ...
 • ...

Slide 16 - Slide

Charles de Montesquieu
Zijn Verlichte principes:
 • Scheiding van de drie machten
 • Parlementarisme

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:

 • Absolutisme en willekeur van de vorst
 • Standenmaatschappij

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Kunnen wij in België spreken van een scheiding der machten?
Ja
Neen

Slide 19 - Poll

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Jean-Jacques Rousseau
Zijn Verlichte principes:
 • ...
 • ...

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
 • ...
 • ...

Slide 23 - Slide

Jean-Jacques Rousseau
Zijn Verlichte principes:
 • Voorstander van sociale gelijkheid
 • Volkssoevereiniteit

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
 • Absolutisme en willekeur van de vorst
 • Standenmaatschappij

Slide 24 - Slide

Bij welk(e) historisch(e) domein(en) sluit de ideologie van Rousseau het beste aan?
A
Economisch
B
Cultureel
C
Sociaal
D
Politiek

Slide 25 - Quiz

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Bij welke politieke strekking leunt de ideologie van Rousseau het beste aan?
A
Linkse partijen
B
Rechtse partijen
C
Centrum partijen

Slide 28 - Quiz

Voltaire
Zijn Verlichte principes:
 • ...
 • ...
 • ...

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
 • ...
 • ...

Slide 29 - Slide

Voltaire
Zijn Verlichte principes:
 • Verlicht despotisme
 • Deïsme
 • Godsdienstige verdraagzaamheid

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
 • Absolutisme en willekeur van de vorst
 • Religieuze onverdraagzaamheid

Slide 30 - Slide

Bij welk(e) historisch(e) domein(en) sluit de ideologie van Voltaire het beste aan?
A
Economisch
B
Cultureel
C
Sociaal
D
Politiek

Slide 31 - Quiz

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Adam Smith
Zijn Verlichte principes:
 • ...
 • ...
 • ...

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
 • ...
 • ...

Slide 34 - Slide

Adam Smith
Zijn Verlichte principes:
 • Economisch liberalisme

Gingen radicaal in tegen de kenmerken van het ancien régime:
 • Inmenging van de overheid (absolute vorst)
 • Mercantilisme 
 Vorm van protectionisme. Eigen handel eerst, invoer naar buitenland beperken en zo kapitaal eigen land verhogen

Slide 35 - Slide

Bij welk(e) historisch(e) domein(en) sluit de ideologie van Smith het beste aan?
A
Economisch
B
Cultureel
C
Sociaal
D
Politiek

Slide 36 - Quiz

Slide 37 - Slide

Bij welke politieke strekking leunt de ideologie van Smith het beste aan?
A
Linkse partijen
B
Rechtse partijen
C
Centrum partijen

Slide 38 - Quiz

Slide 39 - Video

Tot welke stand behoorden deze Verlichte filosofen volgens jullie?

Slide 40 - Open question