Digital lesson 19th of january 2022 mg3c

English 19th of January
MG3C

Stepping Stones chapter 2
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

English 19th of January
MG3C

Stepping Stones chapter 2

Slide 1 - Slide

Recap last lesson
Vorige les:
- Chapter 2 G reading > begonnen met tekst lezen + exercise 4abc maken.

Hw vorige week vrijdag: exercise 34 + 35 + vocabulary F geleerd.


Slide 2 - Slide

40C
Read text G and finish exercise 40c. 
After 10 minutes we are going to discuss the answers.


timer
10:00

Slide 3 - Slide

Exercise 42 page 109
Use vocabulary G for this exercise.
Hand in a picture of ex 42 via the teams assignment. > MG3C Engels lmi > opdrachten > ex 42 chapter 2.

Finished? 

Study vocabulary F + G chapter 2 (slim stampen etc).

Slide 4 - Slide

Lesson 2 18th of january
Today's program:
- vocabulary exercise F + G
- irregular verbs exercise
- exercise 43 page 109.

Slide 5 - Slide

vocabulary exercise F + G
Hierna volgen een aantal slides met vragen over vocabulary F + G.
Probeer deze vragen te beantwoorden op basis van je kennis, zonder gebruik te maken van het text/workbook.

Slide 6 - Slide

Volgens
misdaad, misdrijf
verbonden aan
straffen
uitvogelen
According to
linked to
crime
punish
work out

Slide 7 - Drag question

Having a fever is a _____ side effect of the flu.
A
court
B
common
C
path
D
prison

Slide 8 - Quiz

Never ____ to family.
A
hide
B
offend
C
lie
D
arrest

Slide 9 - Quiz

Irregular verbs exercise
Maak de volgende opdracht die ik laat zien via het gedeelde scherm in Word.

Write down your answers in your notebook.
Don't use the list with irregular verbs.

Slide 10 - Slide

Exercise 43 page 109
Bij deze opdracht kun je de volgende onderdelen gebruiken van chapter 2:
- grammar 5 present perfect
- de behandelde woordenlijsten A t/m G + theme words.

Je gaat hiermee bezig tot het einde van de les.

Slide 11 - Slide