wk 2 vaste les VOC enWIC

De VOC en WIC
§3.3 en 3.4


1 / 38
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De VOC en WIC
§3.3 en 3.4


Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom Nederland in de 17e eeuw een rijk land werd.
Kun je uitleggen waar de VOC en WIC zich mee bezig hielden.

Kenmerkend aspect:
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.

Slide 3 - Slide

Belang van dit onderwerp

  • Vandaag de dag leven we in een geglobaliseerde wereld. Er is sprake van een wereldeconomie: gebieden over de hele wereld zijn via de handel met elkaar verbonden. Hoe is dit zo gekomen?

Slide 4 - SlideDe V.O.C. en W.I.C.

Slide 5 - Slide

Wat weet je al over de VOC en WIC?

Slide 6 - Slide

Waar opereerde de WIC?
A
Azië
B
Europa en Afrika
C
Afrika en Azië
D
Afrika en Amerika

Slide 7 - Quiz

Waar staat de afkorting VOC voor?
A
Verenigde Oost-Indische Compagnie
B
Vereniging van Oostelijke Compagnieën
C
Verenigd Oostelijk Collectief
D
Volkomen Oostelijke Compagnie

Slide 8 - Quiz

Waar specialiseerde de VOC zich in?
A
Peper, zout en goud
B
Thee, kruiden, peper, specerijen, porselein
C
Porselein, goud en peper
D
Thee, slaven, tabak en kruiden

Slide 9 - Quiz

Waar specialiseerde de WIC zich in?
A
Slaven en plantageproducten
B
Thee, kruiden, peper, en porselein
C
Goud, zilver en tabak
D
Thee, slaven, tabak en kruiden

Slide 10 - Quiz

Wat was zo bijzonder aan de WIC en de VOC?
A
Hoe groot deze bedrijven waren
B
Het waren de eerste bedrijven bestaande uit aandelen
C
Ze waren de eersten die overzees handelden
D
De rijkdom die ze Nederland opleverden

Slide 11 - Quiz

In de Gouden Eeuw gaat het 
héél goed met Nederland

Slide 12 - Slide

Middelpunt van handel in Europa

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Hoe wordt de Republiek rijk? 
  • Nederland heeft niet heel veel producten/grondstoffen

  • Vooral veel zuivelproducten

  • Oplossing: stapelmarkt

  • Amsterdam wordt één grote marktplaats voor Europese producent
Plaats waar goederen in pakhuizen worden opgeslagen met de bedoeling zo de prijzen te beïnvloeden.

Slide 16 - Slide

Amsterdam Stapelmarkt

Slide 17 - Slide

Internationale handel
(met overzeese gebieden) bloeit op

Slide 18 - Slide

Veel nieuwe producten
Welke denk je?

Slide 19 - Slide

Thee         Kruiden     Suiker     Specerijen  Tabak

Slide 20 - Slide

Handelskapitalisme

Slide 21 - Slide

Video
 WieWatWanneer? - Handelskapitalisme (3:37)
Oostzeehandel, VOC, WIC.


Slide 22 - Slide

0

Slide 23 - Video

Handelskapitalisme
Economisch stelsel waarbij kooplieden-ondernemers zich met handel en nijverheid bezighielden en een deel van hun winst weer in de onderneming stopten met het doel nog meer winst te maken (=kapitalistisch systeem)

Kapitalisme = economisch systeem waarbij de productiemiddelen privebezit zijn en personen geld in een onderneming investeren met het doel winst te maken.

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

VOC   WIC  
Twee bedrijven specialiseerden zich:

Slide 27 - Slide

VOC   WIC  
Azië
Afrika & Amerika

Slide 28 - Slide

In 1602


werd de VOC opgericht om de onderlinge concurrentie te beperken. 

Slide 29 - Slide

VOC   WIC  
Aandelen

Slide 30 - Slide

Met name de VOC werd gigantisch succesvol;

Slide 31 - Slide

Duizenden schepen en eigen leger

Slide 32 - Slide

De VOC was groter dan al deze bedrijven samen!

Slide 33 - Slide

De VOC werd de eerste multinational       in de wereld.
Onderneming met vestigingen in meerdere landen.

Slide 34 - Slide

Doel: monopolie op de specerijenhandel ten oosten van Kaap de Goede Hoop

Slide 35 - Slide

DE VOC & WIC

- Waren eerste bedrijven bestaande uit
aandelen

- Waren de eerste multinationals

- Zorgden voor gigantische rijkdom in de Gouden eeuw

Slide 36 - Slide

Zelfstandig werken
Lees paragraaf 3.3
Maak opdrachten paragraaf 3.3

Slide 37 - Slide

Volgende week
Wat gaan we doen in:
  • Vaste les:  WIC en plantageleven
  • inschrijf woensdag: Formatieve toetsbespreken en summatoets voorbereiden.
  • Inschrijf donderdag: verdiepende les over WIC en Suriname

Kijk in de studiewijzer Geschiedenis voor het huiswerk!


Slide 38 - Slide