Hoofdstuk 6 - Discriminatie / Integratie

Pluriforme samenleving
Hoofdstuk 6 (b) en 5 (k)
B: Discriminatie
K: Integratie gaat niet vanzelf
1 / 21
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

Pluriforme samenleving
Hoofdstuk 6 (b) en 5 (k)
B: Discriminatie
K: Integratie gaat niet vanzelf

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
- Ik kan alle begrippen uitleggen
- Ik kan uitleggen hoe vooroordelen en stereotypen kunnen leiden tot discriminatie
- Ik kan de vijf kenmerken benoemen op grond waarvan je gediscrimineerd kan worden
- Ik kan de drie redenen noemen waarom mensen discrimineren
- Ik kan de drie gevolgen noemen van discriminatie 

Slide 2 - Slide

Vooroordeel en Stereotypen
Vooroordeel: oordeel over iets/iemand, maar niet op basis van feiten.
Stereotypen: vooroordeel over een hele groep mensen. 

Slide 3 - Slide

Vooroordelen
'Dat wijf is echt dom.'

'Wat een homo.'

'Dat kind is echt vet arrogant.'

Slide 4 - Slide

stereotypen

Een vooroordeel over een hele groep.

Slide 5 - Slide

Discriminatie
Discriminatie: persoon anders 
behandelen op basis van kenmerken 
die niet belangrijk zijn voor die situatie
Nationaliteit, sekse, geloof, uiterlijk, 
seksuele voorkeur, huidskleur(racisme) 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Discriminatie strafbaar 
Artikel 1 
Grondwet 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Racisme
Racisme: discriminatie 
op basis van huidskleur
(zwart,bruin,rood,geel,
wit) 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Oorzaken van Discriminatie
Bij het ontstaan van discriminatie kunnen de volgende dingen een rol spelen: 


  • Mensen zoeken een zondebok: "Polen pakken onze banen af" 

  • Het is prettig om bij een groep te horen en jezelf beter te vinden.

  • Soms speelt angst een rol: mensen zijn bang voor alles wat vreemd, anders of onbekend is.

Slide 13 - Slide

Ervaringen
Wat kunnen we er tegen doen?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Vooroordeel is een oordeel over iets/iemand niet gebaseerd op feiten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Stereotype is een vooroordeel over een hele groep mensen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

Discriminatie is mensen anders behandelen op basis van kenmerken die niet belangrijk zijn
A
Onjuist
B
Juist

Slide 19 - Quiz

Racisme is discriminatie op basis van huidskleur
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

Leerdoelen
- Ik kan alle begrippen uitleggen
- Ik kan uitleggen hoe vooroordelen en stereotypen kunnen leiden tot discriminatie
- Ik kan de vijf kenmerken benoemen op grond waarvan je gediscrimineerd kan worden
- Ik kan de drie redenen noemen waarom mensen discrimineren
- Ik kan de drie gevolgen noemen van discriminatie 

Slide 21 - Slide