lesson plan

Samsam - Gelijkwaardigheid

A lesson plan by Kidsweek in de Klas

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Hoi! Welkom bij de lessen van Samsam in de Klas! 

Met de lessen van Samsam groeit de algemene kennis over de wereld en worden burgerschapsvaardigheden aangeleerd, zoals: discussiëren, kritisch denken en het herkennen van in- en uitsluiting.  

Het lesmateriaal is geschikt voor groep 5/6 en groep 7/8. 

Klik hier voor de website van Samsam

G E L I J K W A A R D I G H E I D  

De lessen uit dit lesplan gaan over gelijkwaardigheid en sluiten aan bij de bouwsteen 'Solidariteit'. 
Onderwerpen als uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling komen bij deze bouwsteen aan bod. 

Ben jij benieuwd naar het verhaal van de Braziliaanse Soffia? Hoe zij de boodschap 'Je moet trots zijn op je huidskleur en haar!' de wereld in brengt? Ben jij benieuwd hoe jij zelf denkt over gelijkheid en wat jouw ervaringen zijn met dit thema? Ga dan snel aan de slag met de vragen en opdrachten en kom er alles over te weten!

Klik op de rechter afbeelding, naast de doelen van de les. Klik dan aan de rechterkant van je scherm op de rode button: Geef les. Zorg er vervolgens voor dat het vinkje bij Devices in de klas links onderaan je scherm uit staat. Veel leerplezier!

Groep 5 t/m 8

Soffia uit Brazilië rapt over discriminatie

Deze les:
  • Kan ik voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in mijn omgeving herkennen en benoemen.

  • Schrijf ik een rap om het thema gelijkheid aan te kaarten en een boodschap hierover uit te dragen.