lesson plan

Massamedia: betekenis, functie, nieuws en invloed

A lesson plan by Seneca Burgerschap

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Wat leer je bij maatschappijkunde? Welke onderwerpen worden behandeld? Bij dit vak leer je dingen over jezelf, over je klasgenoten en over de samenleving. Maatschappijkunde gaat over mensen en over hoe mensen met elkaar leven. Dat gebeurt in de samenleving. Of de maatschappij, zoals we het ook wel noemen. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Massamedia

Social media is razend populair en steeds meer mensen maken er gebruik van. Ook lezen steeds meer mensen via nieuwsapps wat er in de wereld gebeurt. Wat doet dat met onze samenleving?

Veel jongeren gebruiken apps als TikTok en Instagram, maar wat als je die apps niet hebt? Hoor je er dan nog wel bij? Sommige mensen kiezen er bewust voor om geen social media te hebben. Zijn die apps dan gevaarlijk voor je?

Bij maatschappijkunde proberen we deze vragen te beantwoorden door naar verschillende kanten van massamedia te kijken. Wat zijn massamedia en welke invloed hebben ze?

Hoe kunt u deze lessen gebruiken?

 • Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.
 • Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT.
 • Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.
 • De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.

Massamedia: betekenis, functie, nieuws & invloed

In deze LessonUp komen de eerste vier hoofdstukken uit het boek Massamedia van Seneca aan bod. Zo heeft u ze in één LessonUp bij elkaar. De hoofdstukken worden op volgorde behandeld. U kunt dus gerust 1 hoofdstuk eruit halen en behandelen in uw les. 

De volgende onderwerpen van massamedia komen aan bod: 
 • Het concept massamedia
 • De functies van massamedia
 • Nieuws 
 • Invloed van de media
Een overzicht van de inhoud per hoofdstuk vindt u hieronder.  

HOOFDSTUK 1 – WAT ZIJN MASSAMEDIA?

Gebruik jij social media om je vrienden te spreken? Sommige jongeren spreken liever persoonlijk met elkaar af, maar er zijn ook veel jongeren die Instagram, Facebook of Snapchat gebruiken om hun vrienden te spreken. Daarnaast wordt WhatsApp door veel jongeren gebruikt om met elkaar te communiceren. Maar wat is communicatie? En wat heeft dat met massamedia te maken?

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan uitleggen wat communicatie is en hoe communicatie verloopt.
 • Ik kan 8 verschillende vormen van communicatie noemen.
 • Ik kan uitleggen wat massamedia zijn.
 • Ik kan de kenmerken van massamedia noemen.
 • Ik kan 3 vormen van massamedia noemen. (KGT)

HOOFDSTUK 2 – WAT ZIJN DE FUNCTIES VAN MASSAMEDIA? 

Scroll je vaak door Instagram om te kijken wat je vrienden dit weekend hebben gedaan? Of kijk je liever Netflix om te relaxen? Waarom gebruik jij eigenlijk massamedia? Mensen gebruiken om verschillende redenen massamedia. In veel gevallen wordt de media gebruikt voor communicatie, maar welke functies hebben massamedia nog meer?

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan de functies van massamedia voor het individu en de samenleving noemen.
 • Ik kan de functies voor het individu en de samenleving uitleggen.
 • Ik kan uitleggen wat infotainment is.
 • Ik kan de functies van massamedia voor de democratie noemen.
 • Ik kan de functies voor de democratie uitleggen.

HOOFDSTUK 3 – HOE KOMT HET NIEUWS TOT STAND? 

In 2020 werd een Amerikaanse agent aangeklaagd voor de dood van George Floyd. Het bericht over de dood van de Afro-Amerikaanse man bereikte veel mensen en riep veel reacties op. In veel media werd deze gebeurtenis besproken, terwijl andere gebeurtenissen niet in het nieuws komen. Wie bepaalt wat er in het nieuws komt en hoe komt het nieuws eigenlijk tot stand?

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan de 8 selectiecriteria noemen en uitleggen waarom deze gebruikt worden.
 • Ik kan uitleggen wat nieuwswaarde is.
 • Ik kan de 3 journalistieke normen benoemen.
 • Ik kan het verschil tussen objectief en subjectief uitleggen.
 • Ik kan uitleggen wat burgerjournalistiek is (KGT).

HOOFDSTUK 4 – WELKE INVLOED HEBBEN DE MEDIA? 

Denk jij aan een man of een vrouw bij het woord profvoetballer? En denk je bij crimineel aan een man in pak of een man vol tatoeages en gespierde armen? De media hebben veel invloed op hoe wij de samenleving zien. Met de informatie kunnen wij de wereld om ons heen begrijpen. Alleen is die informatie soms gekleurd. Is dat erg? En welke invloed heeft dat op ons?

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan uitleggen wat beeldvorming is.
 • Ik kan het verband uitleggen tussen referentiekader en selectieve perceptie.
 • Ik kan stereotypes herkennen en benoemen.
 • Ik kan uitleggen wat een vooroordeel is.
 • Ik kan de 4 theorieën over de invloed van de media benoemen en uitleggen.
 • Ik kan de begrippen manipulatie en indoctrinatie uitleggen (KGT).