lesson plan

Beeldverhaal: deel 7 (groep 7-8 & vo onderbouw)

A lesson plan by Filmeducatie

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

BEELDPORTRET - MINI- DOCUMENTAIRE MAKEN

WAT IS BEELDVERHAAL?

Beeldverhaal
Film ontdekken en jouw verhaal verbeelden!

Beeldverhaal bestaat uit 6 opeenvolgende delen film ontdekken en maken voor groep 3 t/m 8 van het PO. Beeldverhaal laat kinderen spelenderwijs kennismaken met de kracht en verschijning van beeld en taal in (animatie)film. Door zelf film te maken leren kinderen hoe ze hun eigen werkelijkheid op een creatieve manier kunnen verwoorden en verbeelden. De lessen volgen de leerlijn (media)kunst en filmeducatie en zijn kerndoeldekkend voor taal. In iedere les Beeldverhaal is er aandacht voor mondelinge taalvaardigheid en woordenschat.

Deel 7 is geschikt voor leerlingen van groep 7 t/m 8 en VO onderbouw en bestaat uit 5 lessen.
Beeldverhaal is ontwikkeld door de Animatiebus  ism IDFA.

Inhoud Documentaire maken

Opbouw en samenvatting van de lessen BEELDPORTRET:
In deel 7 maken de leerlingen aan de hand van een interview een mini-documentaire over de droom van een zelfgekozen hoofdpersoon. Ze leren hoe ze door goede interviewvragen tot een interessant filmverhaal kunnen komen. Het interview gaan ze filmen. Daarna kruipen ze als het ware in het hoofd van de hoofdpersoon door diens portret te tekenen. Een deel van het verhaal gaan ze animeren. Het eindresultaat is een gefilmd interview, gecombineerd met animatie en tekeningen, dat de kijker echt raakt en plezier brengt.


Les 1: Filmplan - De basis voor je film
In deze les wordt het thema voor de lessen geïntroduceerd: de leerlingen gaan een beeldportret maken over een door hen gekozen hoofdpersoon, op basis van een interview. Ze kijken naar voorbeelden en maken een filmplan waarin de onderdelen voor de mini- documentaire beschreven worden.

Les 2: Interview – Het interview met de hoofdpersoon
In deze les bereiden de leerlingen hun interviewvragen voor. Ze kijken naar voorbeelden en leren de juiste vragen te formuleren om interessante antwoorden te krijgen. In hun eigen tijd gaan ze het interview filmen.

Les 3: Portret – Wie is je hoofdpersoon?
In deze les maken de leerlingen volgens de juiste verhoudingen een portrettekening van de hoofdpersoon. Door intensief bezig te zijn met het tekenen van een hoofd kruipen ze er als het ware even in. Het getekende hoofd wordt later in de film gebruikt.

Les 4: Animatie – Wat is de droom van jouw hoofdpersonage?
In deze les gaan de leerlingen een deel van het gefilmde verhaal van hun hoofdpersoon verbeelden in een stopmotion-animatie. Voor deze les staan 2 lesuren; er kan buiten de les verder gewerkt worden aan de animatie.

Les 5: Montage - Monteren en presenteren
In deze les leren de leerlingen geluid en beeld te combineren, hun film te monteren en het eindresultaat te presenteren.


PDF
PDF

les 1 Filmplan - De basis voor je film

Wat is de bedoeling?
Introductie in het thema en de vorm van de mini-documentaire. De leerlingen komen te weten dat ze een beeldportret gaan maken over iemands droom. In veel documentaires volgt de maker een hoofdpersoon met een grote droom of een bepaald toekomstbeeld. Het is spannend om te zien of deze droom uitkomt.
Een goed filmplan, waarin de onderdelen van de film beschreven worden, is een essentiële eerste stap. In deze eerste les staat het maken van zo’n  filmplan dan ook centraal. 

Leerdoelen: 
 • Leren hoe een documentaire gemaakt wordt
 • Een interessant onderwerp en hoofdpersoon leren kiezen
 • Op basis van een voorbeeld een idee voor een korte documentaire uitwerken
 • Leren hoe je een eigen filmplan maakt.


Aanvullende leerdoelen leerlijn filmeducatie:
 • Kennismaken met verschillende soorten films en filmmakers.
 • Op basis van verwachtingen het verloop van het verhaal voorspellen en herkennen hoe verwachtingen worden ingelost of juist op hun kop worden gezet.
 • De verschillen tussen fictie en non-fictie herkennen

Praktisch:
Print deze les als handleiding tijdens het lesgeven.

Duur: 1 les van 60 min.

Planning:
Introductie en instructie van de les: 20 min.

Filmplan invullen: 20 min.

Bespreken filmplan: 15 min.

Materiaal:
Filmplan werkboekje
• Potlood of pen
• Lijst met kijktips
Beeldverhaal Deel 7


NB: Plan extra tijd in voor het bekijken van de voorbeeld-/inspiratiefilms,  voorafgaand aan de volgende les.


Les 2 INTERVIEW – HET INTERVIEW MET DE HOOFDPERSOON

Wat is de bedoeling?
In deze les bereiden de leerlingen hun interviewvragen voor en wordt besproken hoe ze door de juiste vragen te stellen tot interessante en spannende antwoorden kunnen komen.

Leerdoelen:
 • Leren hoe je iemand interviewt
 • Leren hoe de juiste interviewvragen (op)te stellen
 • Leren vooruitdenken en plannen
 • Durven!
Aanvullende leerdoelen leerlijn filmeducatie:
 • Een ontmoeting organiseren met een te interviewen persoon buiten school
 • Betrekken van zowel medeleerlingen als mensen buiten school en professionele makers bij het presenteren van het eigen film-idee
 • Over het eigen film-idee in gesprek gaan.

Praktisch:
Print deze les als handleiding tijdens het lesgeven.

Duur: 1 les van ca. 60 min.

Let op: Bekijk voorafgaand aan deze les Giovanni en het waterballet (17:07 min)

Planning:
Introductie en instructie: 10 min.

Interviewvragen maken: 15 min.

Vragen bespreken en eventueel aanpassen: 15 min.

Als tijd over eventueel in deze les film kijken

Materiaal:
• Filmplan werkboekje:
Interview
• Potlood of pen

les 3 PORTRET – WIE IS JE HOOFDPERSOON?

Wat is de bedoeling?
De leerlingen maken op basis van een foto een portrettekening van hun hoofdpersoon. Ze leren een hoofd te tekenen volgens de juiste verhoudingen. Er is sprake van bepaalde standaardverhoudingen, maar elk gezicht is uniek. Door goed naar een portretfoto van iemand te kijken leer je hem of haar al een beetje kennen. Dit is handig als je een documentaire over die persoon gaat maken. Na afloop maken ze een foto van het resultaat. Deze kan weer gebruikt worden in de film, voor een afwisselend beeld.

Leerdoelen:
 • Leren verdiepen in de hoofdpersoon door middel van een tekening
 • De verhoudingen van een gezicht leren kennen
 • Een gezicht leren tekenen 

Aanvullende leerdoelen leerlijn filmeducatie:
 • Vertelt iets over personages en gebeurtenissen in een film.
 • Verkent op basis van een voorbeeld hoe je met vormgeving een visie of boodschap van een film kunt ondersteunen en versterken.

Praktisch:

Duur: 1 les van ca. 60 min.

Planning:
Introductie en instructie: 20 min.

Tekenen: 20 min.

Bespreken en fotograferen:         20 min.

Materiaal:
• Een (digitale) foto van de hoofdpersoon
• A3 tekenpapier
• Houtskool of potlood

les 4 Animatie – Wat is de droom van jouw hoofdpersonage?

Wat is de bedoeling?
In deze les gaan de leerlingen een deel van het verhaal van hun hoofdpersoon verbeelden in een animatie. Door gebruik te maken van stop-motion-animatie  kun je scènes verbeelden die zich niet direct in het heden of in de realiteit afspelen, maar bijvoorbeeld in de toekomst, het verleden of in een droom. Hierdoor wordt het beeldportret levendiger en fantasierijker en meer dan een alleen een ‘pratend hoofd’.

Let op: gebruik 2 (verspreide) lesuren voor de animatie. Veel leerlingen werken langer dan één uur aan de animatie.

Leerdoelen:
 • Leren onderzoek te doen met een hoofdvraag
 • Leren hoe je een verhaal kunt verbeelden.
 • Stopmotion technieken leren.

Aanvullende leerdoelen leerlijn filmeducatie:
 • Verkent op basis van een voorbeeld hoe je met vormgeving een visie of boodschap van een film kunt ondersteunen en versterken.
 • Past onder begeleiding en aan de hand van voorbeelden die al dan niet uit de eigen belevingswereld komen elementen van vormgeving toe in een eenvoudig verhaal voor een film.

Praktisch:

Duur: 2 lessen van ca. 60 min.

Planning:
Introductie en instructie van de les: 10 min.

Bespreken en delen resultaten interview: 5 min. 

Terugkijken interview en bepalen wat te animeren: 10 min.

Onderdelen animatie maken:  15 min.

Start animeren: 20 min.

Verder met animeren in volgende extra maak-les!!

Materiaal:
• Tekenpapier
• Verf, potloden, stiften
• Schaar
• IPad of telefoon met stop motion studio app
• Werkblad met filmplan

les 5 Montage - Monteren en presenteren

Wat is de bedoeling?
In de afgelopen lessen hebben de leerlingen alle onderdelen van hun beeldportret gemaakt. In deze les gaan ze alle onderdelen combineren, hun film monteren en het eindresultaat aan elkaar presenteren. In de montage leren ze hoe je uit heel verschillende onderdelen een film  tot een boeiend en spannend geheel maakt.

Leerdoelen:
 • Leren monteren met imovie of youcut.
 • Beelden met geluiden combineren.
 • Leren een film te presenteren.

Aanvullende leerdoelen leerlijn filmeducatie:
 • Vat in eigen woorden het verhaal samen.
 • Herkent onderdelen van het verhaal (hoofdpersoon, climax, begin-middeneinde) en wijst ze in de film aan.
 • Luistert aandachtig naar hoe andere leerlingen hun ervaring verwoorden en relateert deze aan het eigen taalgebruik.


Praktisch:

Duur: 1 les van ca. 60 min.

Planning:
Introductie en instructie: 15 min.

Monteren: 30 min.  
  
Presenteren / bespreken: 15 min. (of in een andere les)

Materiaal:
• Telefoon of tablet
• Foto van getekend portret 
• Het gefilmde interview
• De stop-motion-animatie