lesson plan

Lespakket democratie

A lesson plan by Kidsweek in de Klas

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Lespakket van Kidsweek in de Klas & Samsam over democratie

WELKOM bij het lespakket van Kidsweek in de Klas en Samsam. Bent u n.a.v. dit lespakket nieuwsgierig geworden? Start dan met een proefabonnement Wereld & Taal, of ontvang
10% korting op een vast abonnement op Samsam. 

Vragen? Mail naar scholen@yandc.nl.
Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Daarom hebben Samsam en Kidsweek in de Klas het lespakket democratie ontwikkeld voor groep 5 t/m 8, waarmee je in aanloop naar de verkiezingen aan de slag kunt gaan. Bij de lessen leren leerlingen over democratie in Nederland en in het buitenland, maar ze leren ook debatteren en hun eigen verkiezingen organiseren. Zo behandel je kerndoelen van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap én taal. Vakoverstijgend dus! 

Onderaan dit lesoverzicht vind je een afsluitende quiz, extra lesmaterialen (zoals een bingo en de Kieswijzer voor kinderen) en andere teksten en lessen over dit onderwerp. 

Klik op de link naast de doelen om de les te openen. 

Democratie

Na deze les:
 • weet ik wat democratie is.
 • weet ik hoe de regering in Nederland werkt. 
 • weet ik de basiswaarden van de democratische rechtstaat: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. 
 • kan ik meepraten over zaken die mij aangaan. Dat is een (kinder)recht.
 • kan ik mijn mening verwoorden en onderbouwen met argumenten. 

Hoe gaan de verkiezingen in zijn werk? 

Na deze les: 
 • weet ik de basiswaarden van de democratische rechtstaat: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. 
 • weet ik dat de rechtsstaat kaders biedt voor rechten en vrijheden.
 • weet ik hoe de politiek en verkiezingen in Nederland werken. 
 • weet ik waarom stemmen belangrijk is.
 • kan ik een quiz maken over het onderwerp. 

Kiesrecht door de jaren heen

Na deze les: 
 • weet ik hoe het kiesrecht in Nederland in de loop der jaren is veranderd (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik ik de belangrijke woorden die met het kiesrecht in de geschiedenis te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat).
 • kan ik aan de hand van een onderzoeksvraag meer informatie opzoeken over een onderwerp/persoon uit de tekst. Deze informatie gebruik ik voor een schema/poster/presentatie (taal - informatieverwerving). 

Verkiezingen in het buitenland

Na deze les:
 • weet ik welke bestuursvormen er in Nederland, Europa en de rest van de wereld zijn.
 • weet ik dat er verschillende visies zijn op vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
 • weet ik dat de rechtstaat kaders biedt voor rechten en vrijheden.
 • kan ik een presentatie houden over één van de landen (Bosnië en Herzegovina, Sudan of Ghana). 

Politieke partijen

Na deze les: 
 • weet ik wat een politieke partij is (wereldoriëntatie).
 • ken ik de grootste politieke partijen van Nederland (wereldoriëntatie).
 • weet ik wie de lijsttrekkers van deze politieke partijen zijn (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik de belangrijke woorden uit de tekst (woordenschat).
 • kan ik de gewenste informatie opzoeken in verschillende informatiebronnen (taal - informatieverwerving)
 • maak ik een memory waarbij ik aandacht besteed aan de vormgeving en de lay-out (taal - informatieverwerving, creatief). 

Voer campagne voor je eigen politieke partij

Na deze les:
 • weet ik wat er komt kijken bij het oprichten van een eigen politieke partij (wereldoriëntatie).
 • kan ik samen met drie klasgenoten een politieke partij oprichten (wereldoriëntatie).
 • weet ik wat campagne voeren is en wat het doel hiervan is (wereldoriëntatie).
 • kan ik een verkiezingsprogramma schrijven voor onze politieke partij (taal – strategisch schrijven)
 • kan ik een affiche maken voor onze verkiezingscampagne (taal – strategisch schrijven, creatief).
 • kan ik campagne voeren door de kiezers te vertellen over onze partij (taal – spreken/luisteren).

Debatteren kun je leren

Na deze les:
 • weet ik wat debatteren is en welk doel het heeft (wereldoriëntatie).
 • kan ik deelnemen aan een debat en kan de daarbij geldende spelregels hanteren (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met debatteren te maken hebben (woordenschat).
 • kan ik luisteren naar een ander wanneer diegene zijn/haar mening of standpunt geeft (mondelinge taalvaardigheid)
 • kan ik een mening of standpunt geven en onderbouwen met argumenten (mondelinge taalvaardigheid)
 • kan ik reflecteren op het debat en mijn inbreng tijdens het debat (mondelinge taalvaardigheid).

Stemmen 

Na deze les:
 • weet ik wanneer verkiezingen democratisch zijn (wereldoriëntatie).
 • weet ik welke regels er horen bij het stemmen bij een verkiezing (wereldoriëntatie).
 • kan ik mijn stem uitbrengen op een politieke partij die het beste bij mij past (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met het onderwerp te maken hebben (woordenschat).
 • kan ik mijn politieke partij vertegenwoordigen door een toespraak te houden en/of kan ik luisteren naar toespraken van de partijen (mondelinge taalvaardigheid).

Afsluitende quiz

Speel de interactieve quiz met de leerlingen. Laat de leerlingen interactief meedoen via een wisbordje of via hun eigen device:
 • Vink onderaan uw scherm Devices in de klas aan. 
 • De leerlingen gaan naar lessonup.app en voeren de toegangscode in die links onderaan uw scherm staat. De antwoorden die de leerlingen geven worden nu op het bord getoond. 
 • Vink Deel scherm aan om uw scherm te delen met de leerlingen. De tussenstand die tussendoor in beeld komt kunt u aan- of uitzetten. Dit doet u door op de eerste slide onderaan op leerlingen te klikken. Zet het vinkje aan of uit.

Extra materiaal

BINGO!
Kruiswoordpuzzel 
Kieswijzer voor kinderen

VRAGEN?
LEZERSSERVICE@KIDSWEEK.NL
TEL: 020-2251224

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER HET LESMATERIAAL OF OVER DE INTEGRATIE VAN WERELDORIËNTATIE EN TAAL BINNEN DE SCHOOL? sCHOLEN@YANDC.NL