lesson plan

AVG (Personeel) - Wat is het en wat betekent dit voor mij?

A lesson plan by Schoolblocks

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Schoolblocks Academy AVG

Introductie cursus

AVG, de algemene verordering gegevensbescherming, een mond vol.
Wat betekent het precies en "wat moet ik ermee"?

Scholen verzamelen en gebruiken veel gegevens van leerlingen en wisselen deze uit met externen. In deze cursus leer je hoe je zorgvuldig omgaat met de gegevens van leerlingen. Je leert hoe je de gegevens van jezelf en leerlingen beschermt. 

Na deze cursus:
 • Weet je wat AVG is
 • Kun je vertellen wat AVG betekent voor jou
 • Zie je AVG hopelijk niet meer als iets dat tegen je werkt
 • Kun je de vijf vuistregels benoemen
 • Voer je een zorgvuligheidscheck uit met de vijf vuistregels
 • Weet je hoe je moet handelen bij een datalek
 • Ben je je meer bewust van beeldmateriaal en mailen
 • Heb je geoefend met een aantal casussen 
De cursus bestaat uit 7 korte trainingen:
 1. AVG: Introductie
 2. AVG: Grondrecht en vijf vuistregels
 3. AVG PO: Wat betekent het wél?
 4. AVG VO: Wat betekent het wél?
 5. AVG: Acties 
 6. AVG verdieping: Beeldmateriaal 
 7. AVG verdieping: Mailen
  Tijdsindicatie: 30 minuten
De trainingen worden afgesloten met het onderdeel Oefenen: Casussen. Hier staan een aantal casussen voor je klaar die je zelfstandig kunt doorlopen.

Veel plezier met de cursus!
Trainer: Ad Spelt

Wil je de cursus liever in slides volgen?
Klik dan op de presentatie hiernaast. 

1. AVG: Introductie

Wat gaan we doen?
 • Wat is AVG?
 • Privacy is een grondrecht 
 • Bewustzijn creëren 
 • Het moderne verhaal van Roodkapje 

2. AVG: Grondrecht en vijf vuistregels

Wat gaan we doen?
 • De vijf vuistregels uitgelegd
 • De vuist rond: Eén voorbeeld met alle vijf de vuistregels
 • Er kan meer dan je denkt
Er kan meer dan je denkt. De AVG vraagt om zorgvuldig te handelen. Aan de hand van de vijf vuistregels kun je zelf een zorgvuldigheidscheck uitvoeren.

 • Klik dan op de onderstaande presentatie 
 • Klik vervolgens op Geef les

3. AVG PO: Wat betekent het wél? 

Wat gaan we doen?
 • Werkt AVG alleen tegen mij?
 • Welke zorgvuldigheid wordt er van jou verwacht?
 • Voorbeelden primair onderwijs

4. AVG VO: Wat betekent het wél?

Wat gaan we doen?
 • Werkt AVG alleen tegen mij?
 • Welke zorgvuldigheid wordt er van jou verwacht?
 • Voorbeelden voortgezet onderwijs

5. AVG: Acties 

Wat gaan we doen?
 • Wat te doen bij een nieuw leerlingprogramma
 • Wat te doen bij een datalek
 • De rol van de Functionaris Gegevensbescherming
 • Kleine handelingsalternatieven, grote gevolgen 

6. AVG Verdieping: beeldmateriaal

Wat gaan we doen?
 • Handelen met beeldmateriaal van de school
 • Toestemming foto's en video's
 • Opnames met privé apparatuur
 • Voorbeelden uit de praktijk

7. AVG Verdieping: MAilen 

Wat gaan we doen?
 • Hoe om te gaan met mailen 
 • Persoonsgegeven delen 
 • Voorbeelden uit de praktijk

Oefenen solo: Casussen  

Wat gaan we doen?

Klik op les hiernaast en doorloop een aantal casussen.
Hoe zou jij handelen na het zien van de trainingen?

Wil je deze casussen liever interactief met een collega of team doorlopen? Pak dan de Teamtraining AVG (personeel): Casussen. 

Afsluiting 

Disclaimer:
Met dit leerblok hopen we bewustzijn te creëren bij docenten en onderwijsondersteunend personeel over het voorzichtig handelen met de AVG. Het leerblok is overzichtelijk opgebouwd uit 7 video’s en casussen. De video’s kunnen los van elkaar bekeken worden, maar we raden de gehanteerde volgorde aan. We geven met dit leerblok geen juridisch advies. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve of incomplete informatie.