lesson plan

Docentenhandleiding Podcast maken

A lesson plan by Schoolblocks

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Let op: Bij het starten van deze module ga je met het programma van Soundtrap werken. Met de basisvariant van Soundtrap kunnen leerlingen 30 dagen gratis het programma gebruiken. We adviseren om eerst het script per les uit te schrijven en pas vanaf les 5 & 6 de scripts in te spreken in Soundtrap. 

Module podcast maken 

In de module informatievaardigheden gaan de leerlingen in 5 lessen aan de slag met het maken van een eigen podcast over een eigen gekozen muziekgenre. Elke aflevering (4 afleveringen in totaal) gaat over iets anders: introductie, geschiedenis, heden en favoriete artiest. In de laatste les leren de leerlingen hoe ze hun eigen podcast kunnen gaan opnemen in het programma van Soundtrap. 

Lessen
Introductie: podcast maken
Les 1: Informatie zoeken
Les 2: Geschiedenis muziek
Les 3: Heden muziek
Les 4: Favoriete artiest
Les 5 & 6: Soundtrap


SLo Onderwerpen informatievaardigheden 

In deze module komen de volgende onderwerpen vanuit SLO naar voren. Voor specificaties bekijk het document onderaan de pagina om te zien welke leerdoelen bij welke les horen. 
 • Kan, uitgaande van een gegeven of zelf geformuleerde (onderzoeks)vraag nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is
 • Kan bepalen of de benodige informatie ook daadwerkelijk beschikbaar en waar is
 • Kan de voor het beantwoorden van een vraag of probleem benodigde informatie en daaruit een selectie maken
 • Kan de zoekstrategie, zo nodig, bijstellen
 • Kan de informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit
 • Kan gebruik maken van een adequate bronvermelding
 • Kan een effectieve en efficiënte zoekstrategie opstellen
 • Kan bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen voor het beantwoorden van een vraag
 • Kan de gevonden informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor het beoorgde doel
 • Kan informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
 • Kan het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Kan het doorlopen proces evalueren 

Waar werkt een leerling naar toe?

De leerlingen gaan in deze module hun eigen podcast maken. Iedere les gaan de leerlingen, na de uitleg, aan de slag met het schrijven van een script. Na de 4e les hebben de leerlingen 4 scripts (en dus 4 afleveringen) geschreven. Als alle scripts goed op papier staan, gaan de leerlingen hun podcast uiteindelijk opnemen in het programma van Soundtrap. Het opnemen van de podcast gebeurd thuis als huiswerk.

LES 1: informatie zoeken. 

Doelen deze les

Doel deze les:
 • Leren wat informatie is. 
 • Leren waarom informatievaardigheden zo belangrijk zijn. 
 • Leren hoe het Big-6 model werkt en hoe je deze kunt gebruiken. 

Uitleg les

In deze les wordt uitgelegd dat door de komst van het internet iedereen vrij toegang heeft tot allerlei bronnen van informatie. Hierdoor is het lastiger geworden om te beoordelen welke informatie betrouwbaar en dus bruikbaar is. Er wordt uitgelegd waarom het hebben van informatievaardigheden nodig is om op een goede manier informatie te zoeken, te selecteren en te gebruiken.

Aan het einde van de les gaan de leerlingen een muziekstijl kiezen waar ze de aankomende weken mee aan de slag zullen gaan. Als ze deze muziekstijl hebben gekozen gaan ze aan de slag met het schrijven van de introductietekst van hun podcast. In deze introductie stellen de leerlingen zich voor, leggen ze uit waarom ze voor deze muziekstijl hebben gekozen en vertellen ze meer over wat er in de volgende afleveringen wordt verteld. De leerlingen zijn vrij om zelf ook nog extra informatie toe te voegen.

Les 2: geschiedenis muziek 

Doelen deze les

Doel deze les:
 • Leren wat plagiaat is.
 • Leren wat zoek operators zijn.
 • Leren hoe je jouw informatie kan checken op betrouwbaarheid.
 • Leren hoe je een nette bronvermelding maakt. 
Uitleg les

Ìn deze les leren de leerlingen dat het niet zomaar is toegestaan om informatie van het internet rechtstreeks te kopiëren en te gebruiken. Ze leren een goede bronvermelding te maken om aan de lezer te laten zien waar ze deze informatie hebben gevonden. Ze gaan in de les op zoek naar informatie over de geschiedenis van hun gekozen muziekgenre.

De leerlingen leren in deze les kritisch beoordelen of de informatie die ze hebben gevonden bruikbaar en betrouwbaar is. Wanneer ze tevreden zijn met de informatie die ze hebben gevonden kunnen ze gaan nadenken over hoe ze deze informatie willen presenteren.

In deze les schrijven ze het script voor de tweede aflevering: de geschiedenis van hun muziekgenre.

 Les 3: heden muziek. 

Doelen deze les

Doel deze les:
 • Leren dat er verschillende type onderzoeksvragen zijn.
 • Leren dat er verschillende soorten zoektermen zijn.
 • Leren bronnen te controleren.
 • Leren een nette bronvermelding te maken.
 • Leren welke muziekdragers er vroeger waren.
Uitleg les

De leerlingen gaan in deze les nadenken over wat ze willen vertellen in de podcast. Op slide 14 worden verschillende soorten onderzoeksvragen besproken. De leerlingen kiezen er hier één van uit. De leerlingen kunnen kiezen tussen een vergelijkende, een beschrijvende en een verklarende onderzoeksvraag.

De leerlingen gaan vervolgens stap voor stap (aan de hand van het Big-6 model) aan de slag met het zoeken van informatie over hoe hun gekozen muziekgenre er tegenwoordig uit ziet.


Les 4: favoriete artiest 

Doelen deze les

Doel deze les:
 • Het verschil leren tussen informatie zoeken over personen en objecten.
 • Sites leren kennen die kunnen helpen bij het vinden, sorteren en beoordelen van informatie.
Uitleg les

In deze les leren de leerlingen dat er een verschil bestaat tussen het zoeken van informatie over personen en objecten.

De leerlingen worden zich ervan bewust dat het zoeken van informatie over (bekende) personen een stuk lastiger kan zijn dan het zoeken van informatie over objecten. De leerlingen gaan weer nadenken over wat voor informatie ze willen vinden over hun favoriete artiest en welke informatie ze dus in de podcast willen delen. Aan de hand van een onderzoeksvraag leren de leerlingen meer gerichter zoeken naar antwoorden.

De leerlingen schrijven in deze les het laatste script. Het script over hun favoriete artiest.

Les 5 & 6: Soundtrap 

Doelen deze les

Doel deze les:
 • Leren hoe je je podcast opneemt in het programma van Soundtrap. 
 • Leren hoe je jouw opnames kunt bewerken.
 • Leren hoe je jouw eigen muziek kunt opnemen in Soundtrap. 
Uitleg les

Voordat er wordt uitgelegd hoe de podcast kan worden opgenomen, wordt op slide 10 eerst een voorbeeld laten horen van hoe de podcast zou kunnen klinken. Dit voorbeeld kunnen de leerlingen meenemen wanneer ze zelf aan de slag gaan met het opnemen van hun podcast.

Op slide 11 en 12 worden instructiefilmpjes laten zien waarin wordt uitgelegd hoe het programma van Soundtrap werkt en dus hoe de leerlingen hun podcast kunnen opnemen. Hier wordt ook uitgelegd hoe ze geluidseffecten en audio kunnen toevoegen aan hun podcast.

uitleg big-6 model 

Het Big-6 model wordt gezien als een een houvast bij het vinden, selecteren, en verwerken van goede, betrouwbare informatie. Dit big-6 model geeft de mogelijkheid om stapsgewijs een zoekvraag te formuleren, een zoekstrategie te bedenken, informatie te zoeken, te vinden en deze te interpreteren.

Het model is gebaseerd op de volgende 6 punten:
 • Zoekvraag
 • Zoekstrategie
 • Locatie en toegang tot informatie
 • Lezen van de informatie
 • Verwerken
 • Evalueren

inleveren podcast 

In het programma van Soundtrap kunnen de leerlingen kiezen voor 'Share' rechtsboven. Onder het kopje 'Share via link' kunnen de leerlingen de link kopiëren. De leerlingen kunnen deze link inleveren via Google Classroom of Microsoft Teams.

SLO leerdoelen 

Bekijk dit document om te zien welke SLO leerdoelen, in welke les aan bod komen. 

einde