lesson plan

VO 1: MODULE: HOE MAAK IK EEN WEBSITE

A lesson plan by Vester College

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze module

Tegenwoordig zijn er ontzettend veel mogelijkheden om een website te maken. Toch kiezen veel mensen er voor om dit uit te besteden. Reden hiervoor? Een website moet je
programmeren en dat is voor velen een-ver-van-mijn-bedshow.
Maar wist je dat je via Google Sites met plakken en slepen je eigen website kan bouwen? 

In deze module leer je stapsgewijs een website te maken. Belangrijk hierbij is om van te voren goed na te denken waarom je deze website maakt. Het doel en de doelgroep van je website zijn ontzettend belangrijk. Je leerlingen gaan eerst via draw.io je wesbite uittekenen om vervolgens aan de slag te gaan met Google Sites.

Onze online leeromgeving vind je hier

1. Voorbereiding maken

In dit onderdeel gaan leerlingen hun onderwerp kiezen voor een hun website. Voordat  ze een onderwerp kiezen moeten ze eerst het doel bepalen. Leerlingen gaan eerst andere websites bezoeken om te achterhalen wat het doel van elke website is. Dit kan informeren zijn, maar ook overtuigen. 

Nadat het doel en het onderwerp zijn vastgesteld verplaatsen leerlingen zich in de bezoeker van de website. Wat wilt de bezoeker en waarom zou diegene op mijn website komen? Voor dit onderdeel maken leerlingen een mindmap via het programma draw.io

2. Concept uittekenen

Dit onderdeel staat in het teken van de ‘’flow’’ van een website. Het is belangrijk dat de  website goed is opgebouwd en dat het duidelijk voor de bezoeker is waar alles staat. Om dit proces te begrijpen gaan leerlingen weer werken in draw.io. Ze verdelen het hoofdonderwerp in deelonderwerpen. Vervolgens schetsen ze hun homepage en het hoofdmenu uit. Daarna kunnen ze aan de slag met Google Sites. Om met Google Sites te werken, hebben leerlingen een Google account nodig. 

Klik hier voor de instructie om een Google account aan te maken. Wanneer de leerlingen zijn aangekomen bij Google Sites is het belangrijk dat ze hun deelonderwerpen aanmaken als aparte pagina’s. Dit zorgt ervoor dat er een hoofdmenu ontstaat en er een structuur in de ‘’flow’’ van de website komt.

3. website vullen 

Bij het onderdeel website vullen gaan leerlingen verder met hun website in Google Sites.  Ze gaan hun website meer inhoud geven door tekstvakken, afbeeldingen en video’s toe te voegen. Maar wanneer is inhoud echt bruikbaar? En hoe bepaal je of informatie echt betrouwbaar is? 

Tijdens dit onderdeel krijgen leerlingen 3 filmpjes te zien over ‘’betrouwbare  informatie’’.

4. publiceren

Leerlingen maken kennis met drie platformen om hun website visueel mooier te maken.  Ze leren bij dit onderdeel hoe ze gifs, icons en hoge resolutie afbeeldingen kunnen 
invoegen op hun website. 

Wanneer een leerling icons via Flaticon download is het  gebruikelijk dat er credits worden gegeven aan de maker. Als docent kun je het aspect van copy right klassikaal bespreken.

5. Beoordelen

Bij het laatste onderdeel gaan leerlingen hun website afmaken en eventueel publiceren.  Wanneer de website is gepubliceerd en vervolgens aanpassingen worden gedaan, moet de website weer opnieuw worden gepubliceerd. De leerling is uiteraard niet verplicht om zijn of haar website te publiceren.

Vragen?

Neem voor eventuele vragen of toelichting contact met ons op!