lesson plan

Find It!

A lesson plan by Stichting FutureNL

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Een lesplan van Stichting FutureNL

Waarom Find It?

Op de basisschool zijn de leerlingen vrijwel allemaal gestart met het schrijven van een werkstuk of het werken in projecten. De leerlingen gingen daarbij over een zelfgekozen onderwerp vragen formuleren, informatie zoeken en de gevonden informatie in hun eigen woorden opschrijven. Een moeilijke vaardigheid die belangrijk is om te leren. Daarom besteden we er in deze lessen opnieuw aandacht aan. Door een tekst in eigen woorden op te schrijven, verwerken ze de gevonden informatie, en begrijpen en onthouden ze die nog beter. 

In het zoeken naar informatie heeft niet iedereen dezelfde stijl of voorkeur. Daarom leren de leerlingen in dit project welke type informatiezoeker ze zijn. Ze zijn bijvoorbeeld een lezer, kijker, kletser, doener of een combinatie hiervan. In eerste instantie gaan de leerlingen informatie verwerken vanuit hun eigen type. Dat motiveert en stimuleert hen om op onderzoek uit te gaan. Naast bronnen die bij hun eigen ‘informatiezoektype’ past, raadplegen ze vervolgens ook andere bronnen die niet direct bij ze passen – maar wel veel waardevolle informatie kunnen opleveren. Vervolgens leren de leerlingen om de gevonden bronnen te beoordelen op bruikbaarheid en oefenen ze om de informatie uit deze bronnen op te schrijven in hun eigen woorden. 

Opzet van het project

 • Vijf digibordlessen in LessonUp, vindbaar in dit lesplan en op het kanaal van FutureNL. 
 • Projectboek voor de leerlingen, als PDF beschikbaar om te printen en kopiëren.  
 • Per les een lesoverzicht, als PDF beschikbaar. Met de lesdoelen en een toelichting per slide voor de leerkracht. 

Project-overzicht
Bekijk hier het project-overzicht waarin alle leerdoelen staan.

Les 1 kies het zelf

In deze les maken de leerlingen allereerst kennis met ‘het waarom’ van het schrijven van een werkstuk of het werken aan een project. Met een werkstuk of project oefenen ze met het zoeken en vinden van informatie en het beoordelen op bruikbaarheid van gevonden informatie. Vervolgens onderzoeken ze hun interesses, kiezen ze een onderwerp en bedenken ze goede vragen bij het gekozen onderwerp. Ze beginnen met het maken van een mindmap rond het onderwerp. Daarna bedenken ze op basis daarvan interessante vragen bij het onderwerp. De leerlingen geven elkaar feedback en gebruiken dit om hun vragen nog verder aan te scherpen.

Nodig voor de les 
 • Digibord

Lesoverzicht

Les 2 Bronnen, bronnen, bronnen

De leerlingen ontdekken welk type informatiezoeker ze zijn en welke soorten bronnen er allemaal bestaan. Tijdens een klassengesprek ontdekken de leerlingen dat je bij elke soort bron voor- en nadelen kunt ervaren. Na het klassengesprek gaan de leerlingen op zoek naar goede bronnen die bij hun type passen. Als weektaak krijgen ze de opdracht om ook andere bronnen te zoeken die ze straks kunnen gebruiken voor hun werkstuk of project. 

Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Toegang tot internet en tablets of computers per twee á drie leerlingen
Lesoverzicht

les 3 verzamelen maar!

In deze les gaan de leerlingen goede zoekwoorden bedenken zodat ze op internet en in de online catalogus van de bibliotheek de juiste bronnen kunnen vinden. Daarbij oefenen ze met het herkennen van sleutelwoorden en het bedenken van synoniemen. Het is natuurlijk heel leuk en nuttig om met de hele klas samen de bibliotheek te bezoeken. Wil je dit gaan doen, stem je bezoek dan met de bibliotheek af. Zij zijn dan voorbereid op jullie komst en kunnen een programma aanbieden dat is afgestemd op dit project. Tijdens het bezoek aan de bibliotheek (met de klas of hun ouders / klasgenoot) zoeken de leerlingen de boeken die ze gevonden hebben in de online catalogus. Als ze het boek gevonden hebben, bekijken ze aan de hand van een schema of het bruikbaar is voor hun werkstuk of project.

Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Per leerling of per twee leerlingen toegang tot internet en tablets of computers 
Lesoverzicht

les 4 in je eigen woorden

De leerlingen gaan een voorlopige inhoudsopgave maken door de vragen die ze bedacht hebben in les 1 in een logische volgorde te zetten. Vervolgens noteren ze achter elke vraag welke bron informatie geeft over deze vraag. Dan begint het ‘echte’ werk; het in je eigen woorden opschrijven van de gevonden informatie. Dat is een moeilijke klus. Door klassikaal te oefenen met het herkennen en onderstrepen van sleutelwoorden en het bedenken van synoniemen maken ze hier een begin mee. Laat, afhankelijk van de groep en het niveau, de leerlingen hiermee oefenen.

Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Per leerling toegang tot internet en tablets of computers 
Lesoverzicht

les 5 jouw werkstuk

De leerlingen maken een begin met het ontwerp van het omslag van hun werkstuk. Verder lezen ze wat er nog meer belangrijk is; de inleiding, het nawoord en de bronnenlijst. Misschien zijn ze al bijna klaar met het werkstuk of project, misschien gaan ze na deze vijf lessen pas echt beginnen. Als dat zo is, dan is het handig om het stapsgewijs aan te pakken en een planning te gaan maken. Laat in dat geval de leerlingen opdracht 3 en 4 maken.

Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Tekenpapier

Lesoverzicht