lesson plan

Rights now!

A lesson plan by Stichting FutureNL

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Waarom Rights now?

Voor kinderen op de basisschool is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Ze bewegen zich vol vertrouwen in de online wereld en ze maken zich nieuwe apps snel eigen. Het aanleren van mediawijze vaardigheden gebeurt vaak spelenderwijs en in hun vrije tijd: gewoon door te proberen. 

Toch moet het belang om kinderen te helpen bij het mediawijzer worden niet worden onderschat. Want hoe handig de basisschoolkinderen ook mogen zijn, mediawijsheid doen ze niet als vanzelf op. En van hun kinderrechten in de online wereld, zijn ze veelal niet op de hoogte. 

Kinderen moeten begrijpen hoe ze de huidige technologie kunnen gebruiken om toekomstige problemen op te lossen én weten welke rechten hun daarbij beschermen om voorbereid te zijn op hun werkzame leven in de maatschappij. Dit project helpt hen daarbij.
PDF

Opzet van het project

 • Vijf digibordlessen in LessonUp, vindbaar in dit lesplan en op het kanaal van FutureNL. 
 • Projectboek voor de leerlingen, als PDF beschikbaar om te printen en kopiëren.  
 • Per les een lesoverzicht, als PDF beschikbaar. Met de lesdoelen en een toelichting per slide voor de leerkracht. 

Projectoverzicht
Bekijk hier het projectoverzicht waarin alle leerdoelen staan.
PDF

Les 1 Kinderrechten

In deze les draait het om een eerste kennismaking met kinderrechten. Wat zijn kinderrechten? En beschermen deze rechten kinderen ook in de digitale wereld? De kinderen werken in groepjes. Ze kiezen een van de tien kinderrechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag die belangrijk zijn als je online bent en bedenken daar quizvragen bij. Vervolgens kiezen ze twee quizvragen waarmee ze de quiz gaan spelen. Het kind dat de vraag heeft bedacht presenteert de vraag tijdens het spelen van de quiz.

In het eerste deel van de les worden de kinderrechten van het internationale Kinderrechtenverdrag besproken. Bedenk vooraf welke onderwerpen je niet zou willen bespreken met de klas omdat ze gevoelig liggen. De onderwerpen zijn: gescheiden ouders, gevluchte gezinnen die van elkaar gescheiden worden, kinderen die niet mee kunnen doen door armoede en kinderen die niet naar school gaan. Ligt een onderwerp gevoelig in de klas? Sla dan de dia’s die hierover gaan over. Bekijk de filmpjes hoe je dat doet. Je kunt dia's overslaan vanuit het lesplan of vanuit de les.


Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Per tweetal of groepje een computer, tablet of mobiel voor het bekijken van informatie over kinderrechten. 
Lesoverzicht
PDF

les 2 wat kom je tegen?

In deze les gaan de kinderen aan de slag met kinderrechten in de digitale wereld. Ze kiezen een digitale omgeving: gamen, vloggen, instagrammen of whatsappen. Vervolgens bedenken ze voor deze omgeving een situatie waarop een kinderrecht van toepassing is. Wijs de omgevingen toe aan een groepje zodat in de klas elke digitale omgeving onderzocht wordt.

Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Eventueel een eigen device voor de peiling in dia 8 waarbij de kinderen hun eigen mening geven en kiezen welke situatie ze het meest onrechtvaardig vinden.
 • Heb je geen devices? Geef dan ieder kind een A4tje en laat ze dit in vier stukken knippen. Op ieder stuk schrijven ze dan A, B, C en D. Zo kunnen ze antwoorden door het stuk papier omhoog te houden. Je telt dan zelf grofweg de antwoorden en bespreekt dit.
Lesoverzicht
PDF

les 3 wat wil jij veranderen?

In deze les verdiepen de kinderen zich verder in kinderrechten en mogelijk onrecht in online omgevingen. In deze les bedenken ze in groepjes een plot en personages voor hun filmpje. Daarna vragen ze feedback aan anderen en gebruiken dit om hun plot en personages verder aan te scherpen.

Nodig voor de les 
 • Digibord
Lesoverzicht
PDF

Les 4 script of storyboard maken

In deze les gaan de kinderen een script (het verhaal voor de film) schrijven of een storyboard maken waarbij ze het plot en de personages van les 3 gebruiken. De kinderen werken in groepjes van drie. Vooraf bedenken ze voor wie hun film bedoeld is; wie moet leren om anders om te gaan met kinderrechten? Het filmpje bestaat uit drie scènes en duurt in totaal 1 à 2 minuten. 

 Bepaal of de kinderen tijdens hun weektaak (op school of thuis) een filmpje maken met hulp van de informatie in projectboekje of dat je hier een les op school aan besteedt. De keuze is afhankelijk van het aantal beschikbare camera’s, laptops en de ruimte op school. In het projectboekje staat beschreven met welke programma’s of apps je een filmpje kunt maken.

Nodig voor de les 
 • Digibord
Lesoverzicht
PDF

les 5 première in de klas

In deze les is de première van de films! De kinderen vertonen hun films en beoordelen ze aan de hand van verschillende criteria. De beste film wordt gekozen en krijgt eventueel een nieuwe titel. Daarna volgt een klassegesprek. Wat gebeurt er met de film als we deze insturen? Waar geven we wel en niet toestemming voor? Kan er ook iets mee gebeuren dat wij liever niet willen? En als dat toch gebeurt, welk kinderrecht beschermt ons daarbij?

Nodig voor de les 
 • Digibord
Lesoverzicht
PDF