lesson plan

Hans en Grietje - lespakket groep 3-5

A lesson plan by Phion

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Introductie

Wat jammer dat jullie helaas niet naar onze voorstelling De Liefste Wens in het theater konden komen. Als alternatief biedt Phion jullie een registratie aan van onze nieuwste ensemblevoorstelling Hans en Grietje. Wij hebben deze voorstelling ontwikkeld in samenwerking met Het Wilminktheater en de Nederlandse Reisopera. Ook in deze voorstelling is er ruimte voor de leerlingen om mee te doen, maar dan in de klas! 

In dit lesplan vind je alle informatie die je nodig hebt om de bijbehorende lessen voor te bereiden.

Overzicht van het lespakket

Het lespakket bestaat uit drie lessen en een reflectieles. Zorg dat de leerlingen in ieder geval de twee liedjes uit de voorstelling kunnen zingen. De ervaring leert dat wanneer leerlingen goed voorbereid zijn, ze beter in het verhaal kunnen opgaan waardoor hun verbeeldingskracht versterkt wordt. 
In verschillende opdrachten is een quiz-element verwerkt. Hiervoor kunnen leerlingen een device gebruiken. Hebben jouw leerlingen geen device? Dan kan je de vragen/opdrachten ook klassikaal behandelen. 

Les 1
 • Kennismaking met het verhaal 
 • Het lied Ik ben een danseres uit de voorstelling
 • Het begrip voorstelling wordt behandeld
 • Filmpje ter introductie op de voorstelling
Les 2
 • Herhaling Ik ben een danseres + bewegingen bedenken
 • Kennismaking met de instrumenten
 • Het lied Stomme heks, het is voorbij
 • Teken je fantasie-instrument   (nodig: papier + tekenmateriaal)
Les 3
 • Herhaling van de liedjes
 • Leerlingen bedenken een eigen einde van het verhaal - zie hieronder de uitleg
 • Regels omtrent het concertbezoek
Reflectieles
Het is aan te raden de reflectieles zo snel mogelijk in de klas te geven, omdat de ervaring voor jouw leerling dan nog het meest vers in het geheugen ligt.
 • Gezamenlijk het verhaal terughalen mbv foto's en gerichte vragen
 • Instrumentenquiz
 • Een tekening maken over de voorstelling
Dit lespakket sluit aan op de volgende kerndoelen volgens de SLO:
 • 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 • 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
 • 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Over het verhaal

Wie heeft er als kind niet gedroomd van een huis van snoep? Of nagels gebeten van spanning of Hans en Grietje de weg naar huis wel zouden vinden? 

Let op! Dit verhaal van Hans & Grietje gaat nog steeds over een broer en zus, maar in plaats van dat ze worden achtergelaten door hun ouders, kiezen ze er zelf voor om weg te lopen. Het verhaal is in een modern jasje gestoken. Als leerkracht kan jij zelf het beste bepalen of je dit aan je leerlingen vertelt. Tijdens het voorbereiden van de lessen zullen de overeenkomsten uit beide verhalen als uitgangspunt gebruikt worden voor de theaterale opdrachten.

Uitleg les 1 (slide 4 t/m 10) - Ondersteun het verhaal met geluiden/gebaren

Optie 1: de leerlingen maken individueel een passend geluid of gebaar bij het horen van het belletje.

Zodra de leerlingen een belletje horen mogen ze een bijpassend gebaar of geluid maken. Bijvoorbeeld: Papa kon altijd heel hard lachen - bel geluidje - leerlingen krijgen de ruimte om te lachen (geluid en beweging!). 

Besluit zelf of de leerlingen hierbij mogen staan, bewegen door de klas of op hun plek blijven zitten. Luister naar Grietje en Hans en leg evt. de opdracht nogmaals uit. 

Optie 2: de leerlingen werken in groepjes met instrumenten en besluiten bij elk belletje met welk instrument ze het beste het onderdeel in het verhaal kunnen verklanken. 

1. Leg uit dat de leerlingen gaan luisteren naar het verhaal van Hans & Grietje en daarbij in groepjes van 4 een passend geluid gaan uitvoeren. Dit doen ze met behulp van instrumenten.
2. Maak groepjes van 4 en deel instrumenten uit. Probeer elk groepje zo divers mogelijke instrumenten aan te bieden.
3. Start het verhaal en geef jouw leerlingen na elk belletje kort de tijd om te overleggen welk instrument ze pakken. 

NB. Vinden jouw leerlingen geen enkel instrument bij het onderdeel passen, maar weten ze wel een ander geluid te verzinnen, bijvoorbeeld met hun stem? Geef ze hier dan de ruimte voor.  

Bijzonderheden - voorbereiding les 3

In les 3 vragen we de leerlingen in drietallen een eigen einde te verzinnen van het verhaal. Elke leerling speelt een personage: Grietje, Hans of de heks. 

Optioneel: Je kan er eventueel voor kiezen om gebruik te maken van mutsen. Deze mutsen zouden een hulpmiddel kunnen zijn om de leerlingen beter in hun rol te laten kruipen. 

Instructie muts maken (optioneel) 
1. Print voldoende poppetjes en knip deze uit voor de leerlingen. De bijlage vind je hier, maar ook in de lesomschrijving van les 3. 
2. De leerlingen plakken deze in het midden van een strook papier met als doel hier een muts van te maken. Wanneer er tijd over is kunnen de leerlingen hun muts naar eigen inzicht en creativiteit versieren. 

Speelveld kaderen voor de leerlingen (optioneel) 
Om leerlingen meer in hun rol te laten kruipen kan het helpen om de stoelen van de leerlingen ook van een plaatje van Hans/Grietje/de Heks te voorzien, zodat het duidelijker gekaderd is en ze zich zo meer kunnen inleven in hun rol.

Uitleg les 3 (SLIDE 6) - Verzin je eigen einde 

Met het uitvoeren van deze opdracht doen de leerlingen een beroep op hun creativiteit en verbeeldigskracht. 

In slides 3-4-5 is het verhaal kort opgefrist zodat de leerlingen van hieruit verder kunnen met deze opdracht.

Aanpak
1. Vertel de leerlingen dat ze hun eigen einde gaan verzinnen. Daarvoor spelen ze een eigen personage: Grietje, Hans of de Heks. In groepjes van 3 gaan ze hiermee aan de slag. 
2. Om leerlingen aan de gang te zetten kan je de volgende gerichte vragen aan de leerlingen meegeven: 
 • Hoe ontsnappen Hans & Grietje aan de heks? 
 • Hoe voelt dat voor de heks?
 • Hoe voelt dat voor Hans & Grietje?
3. Geef de leerlingen nu 5-10 minuten de tijd om hiermee aan de slag te gaan. Loop rond om te coachen. Welke groepjes werken goed samen? Hoe gaat het overleg? Kunnen ze zich inleven in het verhaal? Stel desnoods een extra vraag over het verhaal om ze weer aan het werk te zetten.
4. Je kan ervoor kiezen om de leerlingen hun einde aan elkaar te laten presenteren. Hoe spelen ze met elkaar? Hoe is de interactie? Wordt er geacteerd of meer een verhaal verteld?
Let op: hierin kan een leerling eigenlijk niks fout doen. Het gaat om het proces en het aanspreken van de verbeelding. 
5. Een andere optie is dat de eindes van de kinderen gefilmd worden (bijvoorbeeld door een stagiaire of klassenassistent als deze aanwezig is). Deze eindes kunnen vervolgens op het digibord getoond worden tijdens het eten van een broodje. 

Is werken in groepjes lastig?
Pak het dan klassikaal aan.
De mutsen en drie stoelen liggen in het midden van de kring. De leerlingen die willen meespelen wisselen van rol. Geef ook leerlingen die niet willen meespelen de kans om mee te denken in het schrijven van het verhaal. Je denkt samen actief na over de invulling van het einde van het verhaal. 

Contact

Wij wensen jullie veel plezier met de voorbereiding en hopen dat jouw leerlingen een mooie ervaring opdoen bij Hans en Grietje. Mochten jullie nog vragen hebben, schroom dan niet een mailtje te sturen naar: educatie@phion.nl

Hartelijke groet,

Carlijn de Lange, Monique Wijnker en Eva Wilgers
Team Educatie Phion

Dit lespakket is tot stand gekomen met de hulp van: Lisa Romkes en Vera Spiertz
Stagiaires Minor Cultuureducatie Hogeschool Arnhem Nijmegen