lesson plan

Provinciale Statenverkiezingen

A lesson plan by Kidsweek in de Klas

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.WELKOM bij het lespakket van Kidsweek in de Klas. Bent u n.a.v. dit lespakket nieuwsgierig geworden? Start dan met een proefabonnement Wereld & Taal.

Vragen? Mail naar scholen@kidsweek.nl.
Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Daarom heeft Kidsweek in de Klas dit lespakket ontwikkeld voor groep 5 t/m 8, waarmee je in aanloop naar de verkiezingen aan de slag kunt gaan. Bij de lessen leren de leerlingen over de Provinciale Staten, het waterschap én democratie in Nederland. Zo behandel je kerndoelen van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap én taal. Vakoverstijgend dus! 

Onderaan dit lesoverzicht vind je een afsluitende quiz, extra lesmaterialen en andere teksten en lessen over dit onderwerp. 

Klik op de link naast de doelen om de les te openen. 

PROVINCIALE STATENverkiezingen

Na deze les:
 • weet je wat de Provinciale Staten zijn.
 • weet je waarover de Provinciale Staten bepalen.
 • weet je hoe de Provinciale Statenverkiezingen verlopen.
 • weet je waarom de Provinciale Statenverkiezingen zo belangrijk zijn en wat dit voor jou betekent.
 • weet je wat een waterschap is en waarover het algemeen bestuur hiervan beslist. 

Kiesrecht door de jaren heen

Na deze les: 
 • weet ik hoe het kiesrecht in Nederland in de loop der jaren is veranderd (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik ik de belangrijke woorden die met het kiesrecht in de geschiedenis te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat).
 • kan ik aan de hand van een onderzoeksvraag meer informatie opzoeken over een onderwerp/persoon uit de tekst. Deze informatie gebruik ik voor een schema/poster/presentatie (taal - informatieverwerving). 

Politieke partijen 

Na deze les: 
 • weet ik wat een politieke partij is (wereldoriëntatie).
 • ken ik de grootste politieke partijen van Nederland (wereldoriëntatie).
 • weet ik wie de lijsttrekkers van deze politieke partijen zijn (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik de belangrijke woorden uit de tekst (woordenschat).
 • kan ik de gewenste informatie opzoeken in verschillende informatiebronnen (taal - informatieverwerving)
 • maak ik een memory waarbij ik aandacht besteed aan de vormgeving en de lay-out (taal - informatieverwerving, creatief). 

Afsluitende quiz 

Speel de interactieve quiz met de leerlingen. Laat de leerlingen interactief meedoen via een wisbordje of via hun eigen device:
 • Vink onderaan uw scherm Devices in de klas aan. 
 • De leerlingen gaan naar lessonup.app en voeren de toegangscode in die links onderaan uw scherm staat. De antwoorden die de leerlingen geven worden nu op het bord getoond. 
 • Vink Deel scherm aan om uw scherm te delen met de leerlingen. De tussenstand die tussendoor in beeld komt kunt u aan- of uitzetten. Dit doet u door op de eerste slide onderaan op leerlingen te klikken. Zet het vinkje aan of uit.

Extra materiaal

De Nederlandse Verkiezingen BINGO! 
Provinciale Verkiezingen voor beginners
Stelling: Ook kinderen moeten stemrecht krijgen
PDF
Waarom stemmen we met een rood potlood?
Door Willem Wever
De Eerste Kamer
Door Het Klokhuis
Alles over de verkiezingen van vandaag
Door Jeugdjournaal

VRAGEN?
LEZERSSERVICE@KIDSWEEK.NL
TEL: 020-2251224

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER HET LESMATERIAAL OF OVER DE INTEGRATIE VAN WERELDORIËNTATIE EN TAAL BINNEN DE SCHOOL? sCHOLEN@kidsweek.nl