lesson plan

Schilderen

A lesson plan by Discover art and heritage in Amersfoort

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

PROJECT VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN VAN GROEP 5/6, DOOR HET Mondriaanhuis IN AMERSFOORT

ALGEMENE INFORMATIE

In Amersfoort is een beroemde schilder geboren: Piet Mondriaan. Wat moest je vroeger doen om de techniek van het schilderen onder de knie te krijgen? En welke gereedschappen werden daarbij gebruikt? In deze workshop ervaren leerlingen dat schilderen niet alleen een kwestie van talent is.

Leerdoelen
- Leerlingen leren dat er verschillende schildergereedschappen bestaan.
- Leerlingen begrijpen wat pigment en bindmiddel is.
- Leerlingen experimenteren met het maken van verf.
- Leerlingen experimenteren met- en ervaren hoeveel verschillende schildertechnieken er zijn.
- Leerlingen zien de geboorteplek van Piet Mondriaan.
- Leerlingen leren over de geschiedenis van Amersfoort.
- Leerlingen begrijpen dat ambachten zich doorontwikkelen met behulp van techniek en computers.

Aansluiting bij de kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 44,45,51
Kunstzinnige Oriëntatie: 54,55,56 (SLO)

Competenties
Kunstzinnige Oriëntatie: Competenties uit de Leerlijnen Beeldend en Cultureel Erfgoed (SLO)
Techniek: Competenties t.a.v. gebruik materiaal en gereedschap, onderzoekend ontwerpen, processen en oorzaak-gevolg. Leerplankader Wetenschap & Techniek (SLO)

EEN AFSPRAAK MAKEN BIJ HET Mondriaanhuis

Stadsatelier 
Contactpersoon: Febe Verheijen
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort
Telefoon: 033-4600176
E-mail: educatie@mondriaanhuis.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09:15 - 17:00 uur

Er kunnen maximaal 30 leerlingen meedoen per bezoek. Het bezoek duurt 1,5 uur en wordt begeleid door een medewerker van het Mondriaanhuis, de leerkracht en tenminste 3 hulpouders.

1. VOORBEREIDINGSLES

Aanpak: Digibordles
Doel: Introductie op het onderwerp schilderen, voorbereiding op workshop en kennismaking met het Mondriaanhuis.
Organisatie: Klassikaal en individueel
Duur: 45 minuten.
Benodigdheden: papier, potlood, verf, penselen
Voorbereiding: Neem de digibordles door. Rechts onderin staat een icoon van een notitieblad, hier staat informatie voor de leerkracht, bijvoorbeeld conclusies die je kunt trekken of vragen die je kunt stellen aan de leerlingen. 
De digibordles kan uitgeprint worden door op Print te drukken onder de rode knop Start Les.

LESOPBOUW
Deel 1. Quiz: Ga staan als je hiermee hebt geschilderd.
Deel 2. Schilderen in verschillende landen.
Deel 3. Schilderen met verschillende technieken.
Deel 4. Doe-opdracht: Hoeveel manieren van schilderen kan jij verzinnen?
Deel 5. Wat is verf eigenlijk?
Deel 6. Welkom in het Mondriaanhuis & zoek pigmenten thuis.

2. EXCURSIE NAAR HET Mondriaanhuis

Bij het Mondriaanhuis wordt de groep in twee groepen verdeeld.

Groep 1 krijgt een workshop verf maken.
Groep 2 krijgt een korte interactieve rondleiding door het Mondriaanhuis.

Na 45 minuten wisselen de groepen. Na de centrale afsluiting gaan de kinderen met hun werkstuk naar school.

3. VERWERKINGSLES

Aanpak: Digibordles
Doel: Leerlingen leren over schilderen door de jaren heen.
Leerlingen begrijpen dat ambachten zich door ontwikkelen met behulp van techniek, zodat er dan gemakkelijker, sneller en goedkoper geproduceerd kan worden.
Organisatie: Klassikaal
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: Digibord

LESOPBOUW
Bespreek de excursie na.
Laat het filmpje zien. 

Deze les is nog in de maak en in september 2022 beschikbaar.

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT

COLOFON
Lesmateriaal: Febe Verheijen & Karen Wins
Workshop: Mondriaanhuis
Schilderijen en foto’s: Mondriaanhuis, Archief Eemland, Marije Visser
Eindredactie: Mondriaanhuis
Realisatie: Februari 2022 i.s.m. School op de Berg

Dit project is gerealiseerd met subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.