lesson plan

War Child 2021

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

UNDER CONSTRUCTION
Kidsweek in de Klas heeft in samenwerking met War Child een doorlopende leerlijn ontwikkeld van groep 1 t/m 8. Zo kan er schoolbreed gewerkt worden met hetzelfde thema! De lessen zitten vol interactieve werkvormen die de kinderen niet alleen in beweging, maar ook aan het denken zetten. 

Hieronder vind je de lesinstructie en de digibordles. Klik één keer in het midden op de les en vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen.


Lespakket groep 1-3

Lespakket Groep 4-6

Aan het eind van de les:
  • weten leerlingen hoe ze zich voelen in verschillende situaties.
  • kunnen de leerlingen zich inleven in de gevoelens van anderen.
  • hebben de leerlingen anderen leren kennen en weten ze wat de verschillen de gelijkenissen zijn tussen hen.
  • weten leerlingen wat War Child doet en waarom dat zo belangrijk is.

Lespakket groep 7-8

SPonsorLoop 'Rennen voor War child'

Hieronder vind je alle informatie rondom Rennen voor War Child