Anne Frank House
Educational material about the Holocaust, discrimination and prejudice in past and present.

Vooroordelen

Vooroordelen
1 / 10
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMaatschappijwetenschap/kunde+5Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1,2

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Iedereen heeft vooroordelen. Dat is normaal. Maar waar komen vooroordelen eigenlijk vandaan? Hoe ga je er mee om? Aan de hand van een geanimeerde video krijgen leerlingen en/of studenten uitleg hierover en leren leerlingen en/of studenten die vragen te beantwoorden. Ook zijn er twee extra video's van jongeren die met elkaar praten over wat vooroordelen met je doen en hoe je ermee om gaat.

Instructions

Tip: Bekijk van tevoren eerst zelf de video en bepaal of het nodig is om de video tijdens de les te pauzeren en toe te lichten.

VO kerndoelen: 36, 43
MBO: politiek-juridische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie

Instructions

Items in this lesson

Vooroordelen

Slide 1 - Slide

Deze slide bevat de introductie van het thema.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met vooroordelen te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hokjes denken, snelle oordeel, in- en out groep, wij/zij denken, indelen in groepen, etc.

In deze les gaan we het hebben over vooroordelen
Wat weet jij er eigenlijk van en hoe ga jij er mee om?

Slide 2 - Slide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met vooroordelen te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hokjes denken, snelle oordeel, in- en out groep, wij/zij denken, indelen in groepen, etc.
Wat weet je over vooroordelen?

Slide 3 - Mind map

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat ze al weten over vooroordelen. Op deze manier wordt de voorkennis geactiveerd.

Bespreek kort de woorden. Vraag de leerlingen om woorden uit te leggen en kort toe te lichten. 


Heeft iedereen vooroordelen?
Ja
Nee

Slide 4 - Poll

Vraag een aantal leerlingen om hun antwoord toe te lichten.


Let op! Er is geen goed of fout. 

0

Slide 5 - Video

Bekijk samen de video.
Vergeet niet het geluid aan te zetten!
Een voorbeeld (recent of uit het verleden) waar vooroordelen tot uitsluiting van mensen heeft geleid.
Bespreek in tweetallen:

Slide 6 - Slide

Laat de leerlingen de vraag in tweetallen bespreken.
. Hóe kun je ingaan tegen vooroordelen? 
. Wat doe je zelf al en wat zou je kunnen doen?
. Wie van jullie heeft hier een goed idee over? 

Bespreek klassikaal:

Slide 7 - Slide

Bespreek één of meerdere vragen met de leerlingen. De voorbeelden van slide 6 kunnen de leerlingen hierbij helpen. 

Wat betekent het voor iemand als er vooroordelen over hem/haar zijn?
Beantwoord samen:

Slide 8 - Open question

Leerlingen beantwoorden in tweetallen de vraag.

Doel is dat leerlingen stilstaan bij de negatieve gevolgen van vooroordelen op anderen. 

Wat weet je nu 
over vooroordelen?

Slide 9 - Mind map

Het leerproces van de leerlingen wordt inzichtelijk gemaakt door deze laatste vraag. 

Wat wisten leerlingen eerst (aan het begin van de les) en wat weten ze nu. Wat hebben ze geleerd?
https://www.annefrank.org/nl/themas/discriminatie-en-gelijke-rechten/
(@marieke: kan je alle 4 de video's in de slide integreren ipv link?)
Wil je weten wat andere jongeren 
zeggen over vooroordelen? 
Bekijk onderstaande video's:

Slide 10 - Slide

Wil je weten laten zien wat andere jongeren te zeggen hebben over vooroordelen? 
Bekijk dan met de klas de video’s.