Anne Frank House
Educational material about the Holocaust, discrimination and prejudice in past and present.

Antisemitisme

Antisemitisme
1 / 11
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerBurgerschap+4MBOMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1,2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Antisemitisme betekent haat tegen Joden.  In deze werkvorm onderzoeken we aan de hand van een interactieve video de geschiedenis en actualiteit van antisemitisme. Aan de hand van interactieve vragen leren leerlingen onder andere over wat antisemitisme is, wat de holocaust inhoudt en waarom Hitler de Joden haatte. Daarnaast zijn er twee extra video's van jongeren die met elkaar praten over hun ervaringen met antisemitisme en zij proberen deze vraag te beantwoorden: 'Is kritiek op Israël antisemitisme?'.

Instructions

Tip: Bekijk van tevoren eerst zelf de video.

VO kerndoelen: 36, 37, 40, 43

Instructions

Items in this lesson

Antisemitisme

Slide 1 - Slide

Deze slide bevat de introductie van het thema.

Als opwarmer zou je met de leerlingen de afbeelding kunnen analyseren. Wat is er te zien op de afbeelding? Wat heeft de afbeelding (symbolen) met antisemitisme te maken?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hakenkruis, Joden, vernieling, haat, etc.
Discriminatie en gelijke rechten 
Discriminatie is iemand ongelijk behandelen, bijvoorbeeld vanwege huidskleur of religie. Aan de hand van een video ontdekken jullie wat wel of geen discriminatie is en waarom gelijke rechten belangrijk zijn.
In deze les onderzoeken we aan de hand van een 
video de geschiedenis en actualiteit van antisemitisme.

Slide 2 - Slide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerlingen de afbeeldingen kunnen analyseren. Wat is er te zien? Wat heeft de afbeelding (symbolen) met antisemitisme te maken? 

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hakenkruis, Joden, vernieling, haat, etc.
Waar denk je aan bij antisemitisme?

Slide 3 - Mind map

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat ze al weten over antisemitisme. 
Op deze manier wordt de voorkennis geactiveerd.

Bespreek kort de woorden. Vraag de leerlingen om woorden uit te leggen en kort toe te lichten. 

4

Slide 4 - Video

Start de interactieve video over antisemitisme. De video wordt op bepaalde momenten onderbroken voor een interactieve vraag.
Vergeet niet het geluid aan te zetten.
01:00

Wat wist je nog niet over Joden?

Slide 5 - Open question

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat zij nog niet wisten over Joden. 

Bespreek kort de antwoorden.

02:05

Waaruit bleek dat Joden als
minderheid werden behandeld?
A
Zij mochten bepaalde beroepen niet hebben
B
Zij mochten hun geloof niet vrij uitoefenen
C
Zij moesten bepaalde symbolen dragen
D
Alle drie de antwoorden zijn goed

Slide 6 - Quiz

Het antwoord is D.

03:25

Waarom haatte Hitler de Joden?

Slide 7 - Open question

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over de vraag waarom Hitler de Joden haatte. 

Bespreek de antwoorden. Sta stil bij de antisemitische ideologie van Hitler en zijn volgers, gebaseerd op vooroordelen en stereotypen, die leidden tot uitsluiting, discriminatie, vervolging en moord op 6 miljoen Joden, Roma en Sinti, gehandicapten, homoseksuelen en nog vele anderen.
04:10

Wat is de Holocaust?
A
Een ander woord voor de Tweede Wereldoorlog
B
Een vernietigingskamp in voormalig door Nazi-Duitsland bezet Polen
C
De geplande moord op 6 miljoen Joden in Europa door het naziregime van Adolf Hitler
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 8 - Quiz

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over de vraag wat is de Holocaust.

Het goede antwoord is C. Het is de systematische moord op de Joden van Europa onder het nazi-regime van Adolf Hitler. Ongeveer 6 miljoen Joden zijn vermoord. Een groot deel van hen is vermoord in een concentratie- of vernietigingskamp, zoals bijvoorbeeld Auschwitz of Sobibor.

Wat zijn de gevolgen van
antisemitisme voor mensen?

Slide 9 - Open question

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat de gevolgen van antisemitisme zijn op individuen. 

Sta bij de nabespreking stil bij de emotionele gevolgen van antisemitisme. Denk aan angst, gevoel van onveiligheid, niet jezelf kunnen zijn, geen vrijheid van geloof ervaren, etc.
Wat weet je nu 
over antisemitisme?

Slide 10 - Mind map

Het leerproces van de leerlingen wordt inzichtelijk gemaakt door deze laatste vraag. 

Wat wisten leerlingen eerst (aan het begin van de les) en wat weten ze nu. 
Wat hebben ze geleerd?https://www.annefrank.org/nl/themas/discriminatie-en-gelijke-rechten/
(@marieke: kan je alle 4 de video's in de slide integreren ipv link?)
Wil je weten wat andere jongeren 
te zeggen hebben over antisemitisme? 
Bekijk de video's:

Slide 11 - Slide

Wil je weten laten zien wat andere jongeren te zeggen hebben over antisemitisme? 
Bekijk dan met de klas de video’s.