Anne Frank House
Educational material about the Holocaust, discrimination and prejudice in past and present.

Anne Frank Krant 2023

Deze digitale les kun je thuis of in de klas gebruiken tijdens het lezen van de 
Anne Frank Krant.
Je vindt er extra verdieping op artikelen uit de krant en extra vragen om te beantwoorden.
Een klas vol idealen!
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisLezen+1BasisschoolGroep 7,8

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Deze les kun je thuis of in de klas gebruiken tijdens of na het lezen van de Anne Frank Krant 2023 met als thema: dromen, idealen en hoop. Het bevat interactieve vragen en verdieping op de artikelen in de krant waarmee je klassikaal of individueel aan de slag kunt.

Instructions

Bij elke slide vind je instructies of extra informatie over de betreffende vraag of verdieping. De instructies voor de opdrachten staan op de slide zelf maar het is leuk om extra informatie te kunnen geven aan de leerlingen, doe hier je voordeel mee.

Items in this lesson

Deze digitale les kun je thuis of in de klas gebruiken tijdens het lezen van de 
Anne Frank Krant.
Je vindt er extra verdieping op artikelen uit de krant en extra vragen om te beantwoorden.
Een klas vol idealen!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat weet jij al over Anne Frank?

Voeg op de volgende pagina jouw antwoorden toe aan het woordweb.
pagina
1

Slide 2 - Slide

Instructies:

Laat je leerlingen alle woorden in vullen die bij hen opkomen als zij denken aan Anne Frank.

Slide 3 - Mind map

Instructies:

Vraag bij enkele woorden die gegeven zijn uit het woordweb door. Waar kennen ze dat van, hebben ze buiten de Anne Frank Krant al meer gelezen, gezien of gehoord over Anne?
.Klik hiernaast om de video te starten. 

Beantwoord na het kijken de vraag op de volgende slide.

Slide 4 - Slide

Instructies: 
Vraag de leerlingen goed op te letten tijdens de video, er komt een vraag over de informatie uit de video.

In deze video leren de leerlingen meer over wie Anne Frank was. Daarnaast komen ze meer te weten over de andere onderduikers en de helpers van het Achterhuis. Deze informatie hebben zij nodig in de volgende vraag.
Miep Gies
Jan Gies
Johan Voskuijl
Bep Voskuijl
Victor Kugler
Johannes Kleiman
Weet jij welke naam bij welke foto hoort?

Hiernaast zien jullie foto's van zes mensen die tijdens de onderduik Anne hebben geholpen. Sleep ze op de
juiste plek.

Slide 5 - Drag question

Vertel: We hebben in de video gezien dat Anne Frank samen met haar ouders en zus, de familie Van Pels en Fritz Pfeffer ondergedoken zat in het Achterhuis. Ook zijn we te weten gekomen dat ze werden geholpen door vijf mensen, de helpers. 

Vraag: Op deze slide zien we foto's en namen van de helpers. Maar welke foto hoort bij welke naam? Kijk goed naar de foto’s, wie denk je dat het is?

Extra uitleg: Deze opdracht kan je de leerlingen individueel laten doen op hun device of klassikaal op het digibord. De foto’s kan je uitvergroten om ze beter te bekijken. Het doel van deze vraag: zorgen dat de leerlingen een beter beeld krijgen van wie de onderduikers heeft geholpen. Letterlijk de namen een gezicht geven.

Anne Frank
Margot Frank
Otto Frank
Edith Frank
Hermann van Pels
Auguste van Pels
Peter van Pels
Fritz Pfeffer
Weet jij welke
foto bij welke
naam hoort?

Hier zien jullie de acht onderduikers uit het Achterhuis. Sleep de foto's naar de juiste naam.

Slide 6 - Drag question

Vertel: We hebben in de video gezien dat Anne Frank samen met haar ouders en zus, de familie Van Pels en Fritz Pfeffer ondergedoken zat in het Achterhuis. Ook zijn we te weten gekomen dat ze werden geholpen door vijf mensen, de helpers. 

Vraag: Hier zien we de foto's met de namen van de acht onderduikers. Maar welke foto hoort bij welke naam? Kijk goed naar de foto’s, wie denk je dat het is?

Extra uitleg: Deze opdracht kan je de leerlingen individueel laten doen op hun device of klassikaal op het digibord. De foto’s kan je uitvergroten om ze beter te bekijken. Het doel van deze vraag: zorgen dat de leerlingen een beter beeld krijgen van wie er in het Achterhuis ondergedoken zaten. Letterlijk de namen een gezicht geven.

Bekijk de foto

Hiernaast zie je een foto van de boekverbranding op 10 mei 1933. Alle boeken die niet pasten binnen het canon van de Nazi's werden verbrand.

Slide 7 - Slide

Instructies:

Op de volgende pagina volgt een vraag over deze boekverbrandingen.

Waarom verbrandden de Nazi's deze boeken?
A
Omdat ze te saai zijn
B
Omdat de Nazi's ze gevaarlijk vinden
C
Omdat ze geschreven zijn door Joodse schrijvers
D
Omdat ze te ouderwets zijn

Slide 8 - Quiz

Instructies:
Antwoord B en C zijn beiden goed, de nazi's vonden alle boeken gevaarlijk die niet achter hun eigen ideologie stonden of door Joden geschreven waren. Ze werden daarom verbrand als symbool gericht tegen alles wat volgens hen niet in Duitsland thuis hoort.
Extra vraag:
Waarom vonden de Nazi's deze boeken gevaarlijk? 
Omdat het ideeën bevat die volgens de Nazi's on-Duits waren en niet overeenkwamen met hun eigen ideeën. 

Bekijk de video.
Alle gevangenen kregen een gekleurde driehoek.
Joden moesten daarnaast een gele ster dragen, waarom denk je dat de Nazi's dit bedacht hadden?

Slide 9 - Slide

Instructies:
In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de Nazi's de gevangenen in groepen indeelden en hen een gekleurde driehoek toebedeelde. 
Joden moesten eerst een gele ster dragen en daarna een extra gele driehoek om er een ster van te maken.

Antwoord:
Door de ster zijn Joden op straat en in het concentratiekamp makkelijk te herkennen. 
Door de ster werden Joden nog verder afgezonderd van de niet-Joden en konden alle groepen vlot van elkaar gescheiden worden.
Zoom in

Telkens krijg je een nieuw deel van een foto te zien. Vertel:

Wat zie je?
Wat valt je op?


PAGINA 6-7

Slide 10 - Slide

Instructies:
Leerlingen krijgen bij elke slide een stukje meer van een historische foto te zien. 

Bij elk gedeelte vragen zij zich af wat zij zien, wat zij hierover denken en welke vragen zij erbij hebben. Aan het einde zien ze de volledige foto en worden de vragen over de foto beantwoord.
Zoom in

Vertel:

Wat zie je nu nog meer?
Geeft de nieuwe informatie antwoord op je vragen?

PAGINA 6-7

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Zoom in

Vertel:

Wat zie je nu nog meer?
Geeft de nieuwe informatie antwoord op je vragen?
PAGINA 6-7

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Zoom in

Vertel:

Wat zie je nu nog   meer?
Geeft de nieuwe informatie antwoord op je vragen?
PAGINA 6-7

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Zoom in
Je ziet nu de hele afbeelding. 
Welke nieuwe vragen heb je nu nog?

       
       
       
       
        PAGINA 6-7
Schepen en landingsvaartuigen brengen troepen en voorraden bij Omaha Beach, enkele dagen na D-Day.
Afvragen: Wat zou je graag willen weten over de foto? Welke informatie ontbreekt?
Denken: Waarom is deze foto gemaakt? Wanneer? Wat is het doel van de foto? Voor wie is de foto bedoeld?
Kijken: Wat zie je? Observeer de foto goed en benoem wat je ziet. 

Slide 14 - Slide

Vertel bij de foto:
Dit is een foto genomen op 6 juni 1944 in Normandië in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook wel D-Day genoemd. Je ziet hier de Geallieerden (op deze foto Amerikanen) aan land komen op Omaha Beach. Het was die dag zwaar aan het stormen, er waren een hoop hindernissen op het strand en enorm veel vijandig vuur. Dit zorgde voor enorme verliezen onder de geallieerden, die amper 1500 meter waren opgerukt aan het einde van de dag. Gelukkig ging het op andere stranden een stuk soepeler en werd met deze invasie het einde van Hitler's rijk aangekondigd. 

Vraag: 
Hebben de leerlingen wel eens over D-Day gehoord? Waarom heet deze dag zo?
Antwoord:
Dit staat voor Decision-Day, de eerste dag van deze operatie genaamd Overlord.

Heb jij het dagboek van Anne Frank gelezen?
PAGINA 8-9
ja
nee

Slide 15 - Poll

Instructies:
Op pagina 8-9 uit de krant kunnen de leerlingen lezen hoe belangrijk Otto het vond dat anderen het dagboek van Anne zouden lezen. 

Afhankelijk van de antwoorden kun je vragen of jouw leerlingen het dagboek een keertje zouden willen lezen? Bijna elke school heeft het dagboek in de bieb liggen. Er is ook een laagdrempelige versie te krijgen in makkelijkere taal. 

Vraag:
Waarom zou Otto het zo belangrijk hebben gevonden dat iedereen het dagboek zou lezen?

Antwoord:
Omdat Anne graag schrijver wilde worden en zo lezen mensen toch haar boek. Daarnaast is de boodschap in haar dagboek erg belangrijk, het vertelt het verhaal van een jong meisje dat van haar vrijheid beroofd is en haar hele korte leven hoop blijft houden in de mensheid.
Korte verhaaltjes
Het dagboek
Mooie zinnenboek
Het Achterhuis
Anne schreef nog meer naast haar dagboek. 

Ze schreef ook losse verhaaltjes, hield een mooie zinnenboekje bij en had nog losse vellen waar ze op schreef.Slide 16 - Slide

Instructies: 
De leerlingen krijgen op deze slide te zien dat Anne nog veel meer schreef naast haar dagboek. Wisten zij dat? Deze verhalen zijn ook in het Anne Frank Huis te bekijken.

Extra informatie docent:
Anne schrijft tijdens de onderduik meer dan de meeste mensen weten:
1. Korte verhaaltjes. Anne schrijft 34 korte verhaaltjes. Over haar schooltijd, over gebeurtenissen in het Achterhuis en zelf verzonnen sprookjes.

2. Het Mooie-zinnenboek. Dit waren niet haar eigen teksten, maar zinnen en passages die zij overschrijft uit boeken die zij in de schuilplaats leest. Haar vader brengt haar op het idee om dat te doen.
Cady’s Leven. Dat is de titel van Annes poging om een roman te schrijven. Na een paar hoofdstukken houdt zij er mee op.

3. Het Achterhuis. Dat is de titel die Anne in haar hoofd heeft voor een boek over haar tijd in het Achterhuis. Als basis gebruik zij de teksten van haar dagboek. Van sommige dagboekbrieven bestaan dus twee versies: Annes originele dagboekbrief en haar herschreven versie.

Stijn zegt: "Soms is het moeilijk om te kiezen wat het belangrijkst is".
Ben je het daar mee eens? Leg uit. 
PAGINA 10-11

Slide 17 - Open question

Instructies:
Leerlingen mogen hier nadenken en discussiëren over de stelling. Er is hier geen goed of fout antwoord, het is vooral belangrijk dat leerlingen naar elkaar luisteren en hun antwoord weten te beargumenteren.
PAGINA 10-11
Welke idealen vind jij het 
belangrijkst?

Slide 18 - Mind map

Instructies:
Dit antwoord hebben zij in de krant al kunnen opschrijven. Als docent is het fijn om deze online te verzamelen, zodat je dit gemakkelijk kan bespreken met je leerlingen. Waar willen zij graag aan/voor werken en aandacht aan besteden? 
PAGINA 12-13
Dit zijn Jalda Rebling en haar moeder Lin Jaldati

Lees het artikel in
de krant van
Jalda Rebling.

Beantwoord daarna drie quizvragen
over haar leven 
en dat van haar moeder.
Jalda
Haar moeder Lin

Slide 19 - Slide

Instructies:
Leerlingen lezen eerst het artikel in de krant op pagina 10-11.

Jalda Rebling vertelt hier over het leven van haar moeder Lin, die samen in drie concentratiekampen heeft gezeten met Anne Frank. Leerlingen krijgen in de quiz drie meerkeuze vragen over deze tekst.

Welke feestdagen vierde de 
moeder van Jalda samen met Anne Frank?
A
Kerst en Pasen
B
Sinterklaas en Koningsdag
C
Kerst en suikerfeest
D
Chanoeka, Sinterklaas en Kerstmis

Slide 20 - Quiz

Extra informatie:
Deze feestdagen vierden zij in het concentratiekamp, waarbij ze probeerde cadeautjes voor elkaar te vinden, eten te sparen om een maaltijd te hebben en zongen ze liedjes. Deze momenten zorgden bij velen voor hoop, troost en liefde. 

Waar hang je de Mezoeza?
A
Voor het raam
B
Bij de voordeur
C
In de keuken
D
Bij de open haard

Slide 21 - Quiz

Extra informatie:
Een Mezoeza is een kokertje bevestigd bij de deurpost met Bijbelse teksten er in. Vrome joden geven dit kokertje een handkus bij betreden en verlaten van het huis. 
De reden hiervan is omdat in de Bijbelse teksten de opdracht staat om de grondslagen van het geloof aan te brengen op deurposten en poorten.

Wat voor verzetswerk deed de moeder van Jalda?
A
Eten halen en rondbrengen.
B
Aanslagen plegen en de bezetter saboteren.
C
Valse persoonsbewijzen verzorgen voor andere Joden.
D
Verboden nieuws verspreiden via pamfletten.

Slide 22 - Quiz

Extra informatie:
Jalda vertelt in de tekst dat haar moeder valse persoonsbewijzen regelde voor andere Joodse mensen. Dit is opvallend omdat zij zelf niet de juiste papieren had en hierdoor dus opgepakt kon worden. 

Leerlingen leren bij deze vraag meer over welk verzetswerk er allemaal mogelijk was.

Extra vraag: Kunnen de leerlingen nog ander verzetswerk bedenken?


in mijn slof 
in mijn parfumfles
eentje is onder mijn kussen gekropen
en nam daar stiekem mijn dromen over
nu zitten er altijd twee op mijn schouder
die fluisteren me in wat belangrijk is
ze schrijven kaartjes met mijn liefs en groetjes
strooien zichzelf uit over mijn versgebakken koekjes
en schudden alle kleuren handen met de mijne
ze rapen lege plastic flesjes op
en vullen die met moed
zodat ik iets durf te doen
als de idealen van een ander zoek zijn
dan schrijf ik hen een kaartje
en trakteer ik op koekjes
zodat we samen kunnen doen wat goed is


@Mees Van Rijswijk
Slaapkameridealen

vroeger bewaarde ik mijn idealen
 in mijn nachtkastje
Netjes opgestapeld naast mijn bril
het leek mij veilig
zo kon ik goed op ze passen
niemand zou ze ooit aanraken
en andersom zouden zij dat ook niet doen
soms legde ik mijn boek er bovenop
zodat ik niet hoefde te zien
dat er een laagje stof op ze groeide
zij waren daar niet zo tevreden mee
in mijn boeken lazen ze over
Nelson Mandela, Greta, Gandhi en Anne
over wat hun voorouders hadden betekend
ze glommen van trots
van mijn nachtkastje af
belandden in mijn broekzak

Slide 23 - Slide

Instructies:
Dit is een gedicht over idealen van Mees van Rijswijk. Ga met de leerlingen in gesprek over wat Mees met deze tekst zou kunnen bedoelen. Welke zinnen begrijpen zij wellicht niet? Dit gedicht sluit aan bij pagina's 14 en 15 waarbij drie jongeren uitleggen wat zij doen om hun idealen te verwezenlijken.
Wat ga je onthouden na het lezen van de Anne Frank Krant?

Wat vond je bijzonder of interessant?

Vul je antwoorden
in op de volgende pagina.
 
PAGINA 14-15

Slide 24 - Slide

Instructies:
Ten behoeve van het nagesprek kijken we terug wat de leerlingen hebben onthouden, wat ze leuk vonden en hen is bijgebleven van de Anne Frank Krant.

Er staan hier twee vragen: Wat de leerlingen gaan onthouden en wat zij interessant vonden. Leerlingen kiezen automatisch de vraag die zij zelf willen beantwoorden. Een van de twee beantwoorden is hier dus prima.

Slide 25 - Mind map

This item has no instructions