Anne Frank House
Educational material about the Holocaust, discrimination and prejudice in past and present.

Ontmoet Robin en Wael

Ontmoet Robin en Wael
1 / 12
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMiddelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 4-6Studiejaar 1-4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

In deze werkvorm gaan leerlingen via interactieve vragen en opdrachten na wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de verhalen van Robin and Wael. Robin is een joodse Nederlander; Wael is een Syrisch-Palestijnse vluchteling die in Berlijn woont. Beide ervaren ze dat anderen hen de schuld willen geven voor een conflict waar zij geen verantwoordelijkheid voor hebben.

Instructions

Robin en Wael zijn geïnterviewd in 2016 . Hun verhalen zijn ook nu nog relevant.

VO kerndoelen: 36, 37, 43
MBO: politiek-juridische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie

Tips: 
- Bekijk van tevoren zelf eerst de twee video’s
- Als voorbereiding op gesprekken bevelen wij de tips aan van TerInfo.

Stories that Move is een gratis online tool voor onderwijs over diversiteit en discriminatie, op basis van echte verhalen en ervaringen van jongeren. Deze les kun je gebruiken als kennismaking met de werkwijze van Stories that Move. Ben je enthousiast geworden neem dan een kijkje op: www.storiesthatmove.org en maak een gratis account aan. Met een account heb je toegang tot alle video’s en werkvormen van Stories that Move.

Worksheets

Items in this lesson

Ontmoet Robin en Wael

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

De geschiedenis van Israël en de Palestijnse gebieden kent al jarenlang veel spanningen en oorlog. 
Sinds de terroristische aanval op 7 oktober 2023 van Hamas op Israël is de oorlog onderwerp van gesprek. 
Mensen kijken vanuit verschillende
perspectieven naar deze oorlog en dat
zorgt voor verschillende opvattingen en meningen.
In deze les gaan we met elkaar in gesprek en luisteren we naar elkaar, om ruimte te gegeven aan alle emoties en vragen.

Slide 2 - Slide

Korte introductie op het overkoepelende thema van de les.

Waarom is er oorlog?
Deze vraag is groot en ingewikkeld en vraagt om een lange uitleg. Misschien is het eerst belangrijk om stil te staan bij de emoties die oorlogen oproepen; het leed, verdriet en de pijn te onderkennen die alle oorlogen veroorzaken.

Door in deze les stil te staan bij de verhalen van twee jongeren in Europa, die geen deel uit maken van het langdurende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden maar wel er op aangesproken worden, ontstaat er een ander, persoonlijk perspectief, van leeftijdsgenoten.
In deze les kijken we naar de invloed van conflicten op de levens van jongeren in Europa. Je ontmoet:
Zij leggen uit dat anderen hen de schuld geven voor een oorlog waar zij geen verantwoordelijkheid voor hebben.
Robin
Wael
&

Slide 3 - Slide

Korte lesbeschrijving voor de leerling.

Slide 4 - Video

Bekijk de video van Wael 
Kies één woord dat jouw gevoel uitlegt bij dit verhaal

Slide 5 - Mind map

Vraag de leerlingen één woord dat hun gevoel omschrijft bij het zien van het filmpje op te schrijven.

Vaak zijn leerlingen geneigd direct een oordeel of analyse over het verhaal te geven, de bedoeling van deze opdracht is om stil te staan bij wat het persoonlijke verhaal met hen doet.

Bespreek de ingevoerde antwoorden en laat leerlingen samenhang zoeken tussen de verschillende antwoorden. Sleep deze eventueel bij elkaar.

Slide 6 - Video

Bekijk de video van Robin
Kies één woord dat jouw gevoel uitlegt bij dit verhaal

Slide 7 - Mind map

Vraag de leerlingen één woord dat hun gevoel omschrijft bij het zien van het filmpje op te schrijven.

Vaak zijn leerlingen geneigd direct een oordeel of analyse over het verhaal te geven, de bedoeling van deze opdracht is om stil te staan bij wat het persoonlijke verhaal met hen doet. 

Bespreek de ingevoerde antwoorden en laat leerlingen samenhang zoeken tussen de verschillende antwoorden. Sleep deze eventueel bij elkaar.

Noem een verschil tussen 
de verhalen van Robin en Wael.

Slide 8 - Open question

Bespreek een aantal antwoorden.

Een verschil dat je kunt benoemen tussen de verhalen van Robin en Wael:
  • Robin wordt als Joods meisje in haar eigen land (NL) aangesproken op de acties van een regering van een ander land.
  • Wael is als vluchteling in Berlijn gaan wonen waar hij geconfronteerd wordt met vooroordelen over moslims.

Noem een overeenkomst tussen 
de verhalen van Robin en Wael.

Slide 9 - Open question

Bespreek een aantal antwoorden.

Een overeenkomst die je kunt benoemen tussen de verhalen van Robin en Wael:
  • Beide ervaren de discriminatie als choquerend en naar.
  • Beide ervaren dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van anderen.

Wat vraag je je nog af?

Slide 10 - Open question

Doel van deze slide is om een beeld te krijgen van waar nog behoefte naar is binnen de groep. 

Sta hier langer bij stil aan het eind van deze les of besteed er een vervolg les aan.
'... waarvoor dient nu de oorlog? Waarom kunnen de mensen niet vreedzaam met elkaar leven? Waarom moet alles verwoest worden?'
Anne Frank, 3 mei 1944

Slide 11 - Slide

Sluit af met de foto en quote van Anne Frank. Optioneel kun je met de leerlingen de quote bespreken.
Wil je meer weten over hoe discriminatie werkt
en hoe het het leven van jongeren beïnvloedt?
Ga naar www.storiesthatmove.org
leerpad Discriminatie verkennen

Slide 12 - Slide

Een mogelijk vervolg op deze les is het doen van Leerpad 2: Discriminatie verkennen in de Stories that Move toolbox. Maak kennis met meer jongeren om te leren over hoe discriminatie werkt en hoe het hun leven heeft beïnvloed.

Neem een kijkje op www.storiesthatmove.org en maak een gratis account aan. Met een account heb je toegang tot alle video’s en werkvormen van Stories that Move.