Anne Frank House
Educational material about the Holocaust, discrimination and prejudice in past and present.

Discriminatie en gelijke rechten

Discriminatie en gelijke rechten
1 / 10
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerBurgerschap+4Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1,2

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Discriminatie betekent ongelijke behandeling, bijvoorbeeld vanwege huidskleur of religie. Aan de hand van een geanimeerde video krijgen leerlingen en/of studenten uitleg hierover en ontdekken zij wat wel of geen discriminatie is en waarom gelijke rechten belangrijk zijn. Daarnaast zijn er twee extra video's van jongeren die met elkaar praten over hoe je omgaat met discriminatie op social media en waarom gelijke behandeling belangrijk is.

Instructions

Tip: Bekijk van tevoren eerste zelf de video en bepaal of het nodig is om de video tijdens de les te pauzeren en toe te lichten.

VO kerndoelen: 36, 37, 43
MBO: politiek-juridische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie

Instructions

Items in this lesson

Discriminatie en gelijke rechten

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

In deze les gaan we het hebben over discriminatie.
Jullie ontdekken aan de hand van een video wat wel
of geen discriminatie is en waarom gelijke rechten belangrijk zijn.

Slide 2 - Slide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met discriminatie en gelijke rechten te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: 
Wat weet je over discriminatie?

Slide 3 - Mind map

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat ze al weten over discriminatie. 
Op deze manier wordt de voorkennis geactiveerd.

Bespreek kort de woorden. Vraag de leerlingen om woorden uit te leggen en kort toe te lichten. 


Omschrijf een voorbeeld dat volgens jou discriminatie is.

Slide 4 - Open question

Vraag een aantal leerlingen om hun antwoord toe te lichten. Waarom was er sprake van discriminatie volgens hen?

Slide 5 - Video

Bekijk samen de video.
Vergeet niet het geluid aan te zetten.
Discriminatie en gelijke rechten 
Discriminatie is iemand ongelijk behandelen, bijvoorbeeld vanwege huidskleur of religie. Aan de hand van een video ontdekken jullie wat wel of geen discriminatie is en waarom gelijke rechten belangrijk zijn.
Discriminatie is iemand ongelijk behandelen, 
bijvoorbeeld vanwege huidskleur of religie.

Slide 6 - Slide

Deze slide geeft een korte definitie van wat discriminatie is.

Bij welk van onderstaande situaties
is er sprake van discriminatie?
A
B
C
D

Slide 7 - Quiz

Leerlingen bekijken de 4 situaties en beslissen of hier sprake is van discriminatie. Bij D is sprake van een vooroordeel of valse aanname, bij C is duidelijk sprake van discriminatie en A en B zijn discutabel.

A = Vooroordeel, in principe gaat het hier nog niet om discriminatie. Tijdens een intern overleg wordt de aanmelding van een transgender besproken en wat daarmee te doen. De mening van de man is dat deze aanmelding moet worden afgewezen en hij maakt hierbij een discriminerende opmerking. Als degene die zich heeft aangemeld daadwerkelijk wordt afgewezen vanwege het feit dat hij/zij/x transgender is, dan is er sprake van discriminatie.

B = Vooroordeel, in principe gaat het hier nog niet om discriminatie. De winkeleigenaar denkt dat hij de twee jongens (omwille hun uiterlijk) extra in de gaten moet houden. Op dit moment is er nog geen sprake van ongelijke behandeling. Gaat de winkeleigenaar de jongens ná hun bezoek aan de winkel fouilleren en anderen niet, dan is er sprake van discriminatie.

C = Discriminatie, hier is duidelijk sprake van ongelijke behandeling. De witte vader en zoon zijn welkom bij de club en de anderen vader en zoon worden, zonder reden die er toe doet, op de wachtlijst geplaatst. 

D = Vooroordeel of valse aanname, een veelvoorkomende opmerking die als pijnlijk kan worden ervaren. De witte vrouw prijst de vrouw met hoofddoek voor haar goede Nederlands. Er van uit gaande dat de vrouw met hoofddoek niet geboren zou zijn in Nederland, een gedachte die baseert op een valse aanname of vooroordeel.

Wat zouden we kunnen doen 
tegen discriminatie?

Slide 8 - Open question

Bespreek deze vraag met de leerlingen. 
Wat weet je nu 
over discriminatie?

Slide 9 - Mind map

Het leerproces van de leerlingen wordt inzichtelijk gemaakt door deze laatste vraag. 

Wat wisten leerlingen eerst (aan het begin van de les) en wat weten ze nu. 
Wat hebben ze geleerd?https://www.annefrank.org/nl/themas/discriminatie-en-gelijke-rechten/
(@marieke: kan je alle 4 de video's in de slide integreren ipv link?)
Wil je weten wat andere jongeren 
te zeggen hebben over discriminatie? 
Bekijk de video's:

Slide 10 - Slide

Wil je weten laten zien wat andere jongeren te zeggen hebben over vooroordelen? 
Bekijk dan met de klas de video’s.