Anne Frank House
Educational material about the Holocaust, discrimination and prejudice in past and present.

Anne Frank, haar dagboek

Anne Frank, haar dagboek
1 / 11
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisBasisschoolMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoGroep 7,8Leerjaar 1-6

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Introduction

Het dagboek van Anne Frank is wereld beroemd. In deze les ontdekken leerlingen door video's en interactieve opdrachten waardoor dat komt. Ze leren waar Anne Frank over schreef, waarom en de betekenis daarvan voor vandaag de dag. De les eindigt met een actuele denkvraag aan de leerlingen.

Instructions

Tip: Bekijk van tevoren zelf eerst de twee video’s.

PO Kerndoel: 37, 51, 52, 53
VO Kerndoelen: 37, 40, 43

Instructions

Items in this lesson

Anne Frank, haar dagboek

Slide 1 - Slide

Introductieslide
Introductie van het thema
In deze les leer je meer over het dagboek van Anne Frank, 
waar ze over schreef en waarom haar dagboek zo bekend is geworden.

Slide 2 - Slide

Introductieslide
Korte lesbeschrijving voor de leerling.
Wat weet jij al over haar dagboek?

Slide 3 - Mind map

Activeer de voorkennis van de leerlingen. Laat ze woorden invullen die bij hen opkomen als zij aan het dagboek van Anne Frank denken.

Bespreek achteraf een aantal antwoorden
van leerlingen.
In juli 1945 geeft Miep Gies Annes dagboek aan Otto Frank. Na de arrestatie van de onderduikers vond ze deze samen met Bep Voskuijl.
Op 25 juni 1947 geeft Annes vader Otto Frank haar dagboek uit.
Op 12 juni 1942 krijgt Anne voor haar 13e verjaardag een dagboek.
Op 6 juli 1942 moet Anne onderduiken.
Op 28 maart 1944 vraagt Minister Bolkestein op Radio Oranje aan mensen hun dagboeken te bewaren als belangrijke oorlogs-documentatie.
Heden
Het dagboek is nu vertaald in meer dan 70 talen.
Vanaf mei 1944 begint Anne met het herschrijven van haar dagboek over haar tijd in de schuilplaats.

Slide 4 - Drag question

Vraag de leerlingen om de afbeeldingen en omschrijvingen met elkaar te verbinden. De afbeeldingen kunnen ze uitvergroten door erop te klikken. Naderhand bespreek je zo samen de tijdlijn van Anne Frank haar dagboek, vanaf het moment dat zij deze kreeg (1942) tot nu.

0

Slide 5 - Video

Tijdsduur 5:26 min
Bekijk de video. Deze video is onderdeel van de serie ‘Het videodagboek van Anne Frank’. Je bekijkt in deze les een stukje van de aflevering waarin Anne Frank over haar dagboek vertelt.

De camera die we in de aflevering zien was in het echt een dagboek. 
Anne legde al haar ervaringen, gedachtes en dromen vast en wilde haar dagboek na de oorlog uitgeven als roman genaamd: Het Achterhuis.

Waarom was schrijven voor Anne zo belangrijk?

Slide 6 - Open question

Bespreek achteraf een aantal antwoorden van leerlingen.

Antwoord: Anne Frank zat ruim twee jaar ondergedoken samen met zeven anderen, zij deelde haar kamer met een volwassen man en kon al die tijd niet naar buiten maar was omringd door anderen, geen moment vrij of alleen. In haar dagboek schreef ze aan een denkbeeldige vriendin waaraan zij al haar gedachtes kon toevertrouwen. Anne kon zo al haar ideeën en gevoelens kwijt. Door schrijven kon zij zich, hoewel ze ondergedoken zat, even vrij voelen. Anne legde de gebeurtenissen in het Achterhuis; de angst om ontdekt te worden, de stress, de ruzies maar ook de mooie momenten van het vieren van feest en verjaardagen nauwkeurig vast, omdat ze later schrijfster wilde worden. In haar dagboek schrijven was voor haar dus ook een manier om haar talent en passie voor schrijven te ontwikkelen.

1

Slide 7 - Video

Interactieve video
Start de interactieve video. 
De video stopt na 0.15 minuten voor een vraag. 

01:51

Er schreven meer kinderen een dagboek tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Welk antwoord klopt niet
Juist Annes dagboek is zo bekend geworden omdat...
haar dagboek bewaard is gebleven
haar vader Otto, de oorlog overleefde en het dagboek uitgaf
in Amerika een toneelstuk en film over haar dagboek werd gemaakt
Anne heel goed kon schrijven
andere dagboeken niet over onderduiken gingen
de onderduikplek een museum is geworden

Slide 8 - Poll

Antwoord: Andere dagboeken niet over onderduiken gingen.
Het antwoord wordt in het volgende fragment in de video toegelicht. 

Wat vind jij belangrijk om vast te leggen voor later 
en hoe doe je dat?

Slide 9 - Open question

Bespreek naderhand de gegeven antwoorden van de leerlingen.
Wat weet je nu over haar dagboek?

Slide 10 - Mind map

Verwerking slide
Maak het leerproces van leerlingen inzichtelijk.
Bespreek de ingevoerde antwoorden en laat leerlingen waar nodig toelichting geven op hun antwoorden. 
‘Zal ik ooit nog eens journaliste en schrijfster worden? 
Ik hoop het, o ik hoop het zo, want in schrijven kan ik alles vastleggen, mijn gedachten, mijn idealen en mijn fantasieën.

Anne Frank, 5 april 1944

Slide 11 - Slide

Afsluitende slide
Een quote om de les af te sluiten met een mooie boodschap van Anne Frank.