Buiten de Lijntjes
Beeldende Vorming voor de Onderbouw & Projecten voor vwo-extra

Typografie & Vormgeving

Typografie is het vormgeven van tekst. Daarbij speelt de opmaak van tekstblokken en de vormgeving van het lettertype een belangrijke rol. Typografie is niet meer weg te denken uit 
reclame-uitingen.