Film in je vak Leerlingen lessen

Lesson plan with 4 Lessons
Filmscène maken
5 LESSEN VAN 45 MINUTENTOTALE LESDUUR: 225 minuten Omschrijving: Leerlingen bedenken een scène, bereiden deze voor en filmen. Denk eens aan het verfilmen van scènes uit een boek door leerlingen. Deze les gaat uit van basiskennis van filmen en monteren. Mocht die nog niet aanwezig zijn, doe dan eerst de les ‘basisfilmvaardigheden’. Kijk op www.filminjevak.nl en ontdek hoe je deze les kunt koppelen aan jouw vak! Deze les is geschikt om klassikaal te doen maar ook heel goed zelfstandig uit te voeren door leerlingen. Lees hieronder over de voorbereidingen die je als docent moet treffen en de bijpassende leerdoelen.TAGS: storyboard, verhaal opbouw, filmkaders, filmen, opnameroutine, monteren.
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6
Lesinstructie
Leerdoelen: Leerlingen weten na deze lessen hoe een klassieke opbouw van een verhaal in elkaar zit. Leerlingen trainen hun verbeeldingskracht door samen een verhaal te verbeelden. Leerlingen oefenen met samenwerken met een duidelijke rolverdeling. Leerlingen leren vooruitdenken en plannen tijdens de voorbereidingen. Leerlingen oefenen presentatietechnieken via het acteren. Benodigdheden: Mobiele telefoon, iPad of tablet met daarop een camera en montage app. Ieder groepje heeft minimaal één apparaat nodig. Als iedereen een eigen apparaat heeft, kun je ervoor kiezen om na de shoot alle leerlingen te laten monteren. Leerlingen moeten dan de gemaakte opnamen met elkaar delen. Per filmgroepje een print van ‘Filmkaders’ te vinden in de downloads van deze les. Per filmgroepjes drie prints van ‘Storyboard’ te vinden in de downloads van deze les. Info: De grootte van elk sub groepje is afhankelijk van de gekozen scènes. Houdt er rekening mee dat als niet ieder lid van het filmgroepje een device heeft om op te monteren er een aantal leerlingen aan de slag moeten met wat anders tijdens het monteren. Je kunt ze bijvoorbeeld een poster laten maken voor hun film. Bereid zo nodig de scènes of hoofdstukken voor, die leerlingen gaan verfilmen. Zorg in dat geval voor een duidelijk begin, midden en einde van de scènes. De lessenreeks bestaat uit vijf lessen van 45 minuten waarbij de laatste twee lessen gebruikt worden voor de montage. Afhankelijk van hoe kort of uitgebreid de scènes zijn die verfilmd gaan worden heb je de volledige montagetijd nodig of minder. Houd er rekening mee dat het terugkijken in een volgende les gebeurt. Dit alles wordt (mede) bepaald door hoe vaardig leerlingen al zijn met monteren. Je kunt leerlingen vrij laten in het bedenken van een verhaal, maar je kunt ook kaders geven. Kijk wat jouw klas nodig heeft. Kaders kunnen bijvoorbeeld zijn: - Een beginzin waar de scène mee moet starten. - Een einde of eindbeeld geven waar de scène mee moet eindigen. - Een onderwerp geven waar de scène over moet gaan. - De filmlocatie vooraf bepalen.Deze lessenreeks is gemaakt als leerlingen-les. Maar jij bent als docent wel nodig voor de begeleiding. Belangrijke momenten zijn: - Verhaal: kijk mee met de leerlingen of ze hun verhaal niet te lang maken met teveel verschillende ‘afslagen’. - Voordat leerlingen de deur uit gaan om te filmen: hebben ze hun voorbereiding op orde? Zie je dat er verschillende filmkaders zijn gekozen voor de shots?Begrippenlijst: Filmkader: het kader waarbinnen je filmt. Bijvoorbeeld een close-up, medium, totaal, over-shoulder. Shot: een filmopname. Dramatische as: de denkbeeldige lijn tussen twee personen in een filmscène. Als je deze as 'overgaat', voelt het gesprek niet meer natuurlijk. Het is een regel die je toepast als je twee mensen in gesprek filmt. Perspectief: de hoek van waaruit je iets filmt (bijvoorbeeld hoger of lager dan ooghoogte). Storyboard: verzameling uitgetekende shots van een filmscène. Opnameroutine: een vaste werkwijze tijdens de filmopnamen. Ruwe montage: alle shots in ongeveer de goede volgorde, maar nog niet op maat gesneden Cut-away: in de montage knippen naar een ander shot om vervolgens weer terug te gaan naar het beginshot.Deze les is onderdeel van www.filminjevak.nl, hier kun je ook terecht voor docententrainingen op gebied van film- en mediawijsheid. Heb je de les gegeven, dan zijn wij heel benieuwd naar jouw ervaring! Beantwoord vier vragen: https://bit.ly/3xk4K9j
lesINHOUD
In deze lessenserie ga je een filmscène bedenken, filmen en monteren.Als je alle pagina's volgt ben je in 4 of 5 lessen van 45 minuten klaar. Je gaat een onderwerp kiezen, interviewen, filmen en monteren.Les 1: Het verhaal bedenken.Les 2: Storyboard en voorbereiding.Les 3: Filmen.Les 4/5: Monteren.Veel plezier!
Les 1: Het verhaal bedenken
FilmeducatieFilmeducatie
Lesson plan with 3 Lessons
Reportage maken
5 LESSEN VAN 45 MINUTENTOTALE LESDUUR: 225 minuten OMSCHRIJVING: De leerlingen bereiden een eigen reportage voor, filmen en monteren deze vervolgens. Deze lessenreeks sluit goed aan op de les over basis filmvaardigheden. Hierin worden filmkaders, tegenlicht, dramatische as en beeldcompositie behandeld. Zorg dat je leerlingen bekend zijn met deze filmvaardigheden voordat ze aan deze lessenreeks over reportage maken beginnen. Kijk op www.filminjevak.nl en ontdek hoe je deze les kunt koppelen aan jouw vak! Deze les is geschikt om klassikaal te doen maar ook heel goed zelfstandig uit te voeren door leerlingen. Lees hieronder over de voorbereidingen die je als docent moet treffen en de bijpassende leerdoelen.TAGS: interviewen, filmen, filmkaders, open vragen stellen, doorvragen, monteren.
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6
Lesinstructie
Leerdoelen: Leerlingen weten na deze lessen het verschil tussen ‘open vragen’ en ‘gesloten vragen’. Leerlingen weten na deze lessen hoe je tijdens het filmen rekening moet houden met ‘de dramatische as’. Leerlingen weten na deze lessen wat een ‘snijshot’ is en hoe je die toepast in de montage. Leerlingen kunnen na deze lessen monteren in een simpel montageprogramma. Leerlingen oefenen in het samenwerken met een duidelijke rolverdeling. Benodigdheden: Mobiele telefoon, iPad of tablet inclusief montageprogramma. Er is één opname/montage apparaat (mobiel, iPad of tablet) nodig per groepje van drie leerlingen. Kijk op de website www.filminjevak.nl bij ‘Tips&Tools’ voor ondersteuning. Per drietal een print van ‘Filmkaders’ te vinden in de downloads van deze les. Per drietal een print van ‘Interview’ te vinden in de downloads van deze les. Per drietal een print van 'Shotlist’ te vinden in de downloads van deze les. Info: Deze lessenreeks is verdeeld over vijf lessen van 45 minuten. In les 2 en 3 wordt er gefilmd. Mocht dat mogelijk zijn, maak hier een blokuur van. In les 4 en 5 wordt gemonteerd. Deze twee lessen kunnen als blokuur maar ook los van elkaar. De lesduur kan uitlopen, als er interviewplekken gekozen worden waarvoor gereisd moet worden én wanneer leerlingen met héél veel filmmateriaal terugkomen. In dat laatste geval duurt het monteren langer. Het is verstandig om te checken waar leerlingen willen gaan filmen en of de voorbereiding goed is. Neem alle punten op de hand-out ‘Interview’ samen door. Je kunt een logboekje bijhouden met filmplekken, tijden en planning.Afhankelijk van wat voor soort reportage leerlingen maken, gaan leerlingen ook oefenen met mensen aanspreken en ‘regelzaken’ aanpakken, zoals een goede filmlocatie vinden. Leerlingen zijn vrij in het bedenken van een onderwerp, maar je kunt ook kaders geven. Kijk wat jouw klas nodig heeft. Kaders kunnen bijvoorbeeld zijn dat jij al het onderwerp bepaald hebt, of zelfs al de mensen geregeld hebt die geïnterviewd gaan worden. Kijk wat jouw leerlingen nodig hebben om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Er bestaan verschillende soorten interviewitems. Zo heb je de ‘voxpop’, waarbij verschillende mensen antwoord geven op dezelfde vraag, interviews met weinig mensen over hetzelfde onderwerp of een langer interview met één persoon. Als je wilt dat leerlingen kiezen voor een bepaalde variant, geef dit dan van tevoren aan. Begrippenlijst: Filmkader: het kader waarbinnen je filmt. Bijvoorbeeld een close-up, medium, totaal, over-the-shoulder.Perspectief: de hoek waar vanuit je iets filmt (bijvoorbeeld hoger of lager dan ooghoogte). Shot: een filmopname. Snijshot: een stukje film dat vaak tijdens een interview gebruikt wordt in de montage. Je luistert naar het interview terwijl je even iets anders ziet. Bijvoorbeeld iets waar het in het interview over gaat. Dramatische as: de denkbeeldige lijn tussen twee personen in een filmscène. Als je deze as 'overgaat', voelt het gesprek niet meer natuurlijk. Het is een regel die je toepast als je twee mensen in gesprek filmt. ‘Open vraag’: een vraag waar je geen ‘ja’ of ‘nee’ op kunt antwoorden.Deze les is onderdeel van www.filminjevak.nl, hier kun je ook terecht voor docententrainingen op gebied van film- en mediawijsheid. Heb je de les gegeven, dan zijn wij heel benieuwd naar jouw ervaring! Beantwoord vier vragen: https://bit.ly/3xk4K9j
lesINHOUD
In deze lessenserie ga je zelf een reportage maken. Als je alle slides volgt ben je in 5 lessen van 45 minuten klaar. Je gaat een onderwerp kiezen, interviewen, filmen en monteren.Les 1: De voorbereiding.Les 2/3: Filmen.Les 4/5: Monteren.Veel plezier!
Les 1: De voorbereiding
FilmeducatieFilmeducatie