Film in je vak Klassikale lessen

Lesson plan with 4 Lessons
Filmscène maken
5 LESSEN VAN 45 MINUTENTOTALE LESDUUR: 225 minuten OMSCHRIJVING: Leerlingen gaan een zelfbedacht verhaal acteren, filmen en monteren. TAGS: storyboard, verhaal opbouw, filmkaders, filmen, opnameroutine, monteren.
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6
Lesinstructie
Lesduur: Deze lessenreeks sluit goed aan op de les over basis filmvaardigheden. Hierin worden filmkaders, tegenlicht, dramatische as en beeldcompositie behandeld. Zorg dat je leerlingen bekend zijn met deze filmvaardigheden voordat ze aan dit project beginnen. Dit project is verdeeld over 5 lessen van 45 minuten. Als je klassikaal wilt terugkijken moet je hier ook extra tijd voor rekenen. Leerdoelen: Leerlingen weten na deze lessen hoe een klassieke opbouw van een verhaal in elkaar zit; Leerlingen trainen hun verbeeldingskracht door samen een verhaal te verzinnen;Leerlingen oefenen met vooruitdenken en plannen tijdens de voorbereidingen;Leerlingen kunnen na deze lessen monteren in een simpel montageprogramma; Leerlingen oefenen met samenwerken met een duidelijke rolverdeling. Inhoud van de filmscène: Leerlingen zijn vrij in het bedenken van een verhaal, maar je kunt ook kaders geven. Kijk wat jouw klas nodig heeft. Kaders kunnen bijvoorbeeld zijn: Een beginzin geven waar de scène mee moet starten.Een einde of eindbeeld geven waar de scène mee moet eindigen.Een onderwerp geven waar de scène over moet gaan. Filmlocatie vooraf bepalen.Begeleiding: Maak groepjes van 3 tot 5 leerlingen. Houdt rekening met dat er steeds maximaal twee leerlingen aan de montage kunnen werken in de laatste les. Tenzij er meerdere devices zijn om op te monteren. Dan kun je filmmateriaal delen en ieder lid van het groepje met hetzelfde materiaal een eigen eindresultaat laten monteren. Techniek: Voor deze lessen hebben leerlingen een device nodig waarmee ze kunnen filmen en monteren. Begrippenlijst: Filmkader: close-up, medium, totaal, over-the-shoulder. Perspectief: de hoek waar vanuit je iets filmt (bijv. hoger of lager dan ooghoogte).Shot: filmopname. Dramatische as: een regel die je toepast als je twee mensen in gesprek filmt. Storyboard: verzameling uitgetekende shots van een filmscène. Opname routine: Een vaste werkwijze tijdens de filmopnamen. Ruwe montage: alle shots in ongeveer de goede volgorde maar nog niet op maat gesneden. Cut-away: in de montage knippen naar een ander shot om vervolgens weer terug te gaan naar het beginshot.
lesINHOUD
In deze lessenserie ga je een filmscène bedenken, filmen en monteren.Als je alle pagina's volgt ben je in 4 of 5 lessen van 45 minuten klaar. Je gaat een onderwerp kiezen, interviewen, filmen en monteren.Les 1: Het verhaal bedenken.Les 2: Storyboard en voorbereiding.Les 3: Filmen.Les 4/5: Monteren.Veel plezier!
Les 1: Het verhaal bedenken
FilmeducatieFilmeducatie
Lesson plan with 3 Lessons
Reportage maken
5 LESSEN VAN 45 MINUTENTOTALE LESDUUR: 225 minuten OMSCHRIJVING: Leerlingen gaan een reportage maken van ongeveer drie minuten met daarin presentatieteksten, een interview en verschillende snijshots.TAGS: interviewen, filmen, filmkaders, open vragen stellen, doorvragen, monteren.
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6
Lesinstructie
Lesduur: Deze lessenreeks sluit goed aan op de les over basis filmvaardigheden. Hierin worden filmkaders, tegenlicht, dramatische as en beeldcompositie behandeld. Zorg dat je leerlingen bekend zijn met deze filmvaardigheden voordat ze aan deze lessenreeks over reportage maken beginnen. Dit project is verdeeld over 5 lessen van 45 minuten. In les 2 en 3 wordt er gefilmd. Mocht dat mogelijk zijn, maak hier een blokuur van. In les 4 en 5 wordt gemonteerd. Deze twee lessen kunnen als blokuur maar ook los van elkaar.De lesduur kan uitlopen als er interviewplekken gekozen worden waarvoor gereisd moet worden én wanneer leerlingen met héél veel filmmateriaal terugkomen. In dat laatste geval duurt het monteren langer. Het is verstandig om te checken waar leerlingen willen gaan filmen en of de voorbereiding goed gedaan is. Neem alle punten op de hand-out ‘interview filmen’ die ze meekrijgen samen door. Je kunt een logboekje bijhouden met filmplekken, tijden en planning.Als je gezamenlijk in de klas resultaten wilt terugkijken, plan hier dan een extra les voor in.Leerdoelen: Leerlingen weten na deze lessen het verschil tussen ‘open vragen’ en ‘gesloten vragen’; Leerlingen weten na deze lessen hoe je tijdens het filmen rekening moet houden met ‘de dramatische as’; Leerlingen weten na deze lessen wat een ‘snijshot’ is en hoe je die toepast in de montage;Leerlingen kunnen na deze lessen monteren in een simpel montageprogramma;Leerlingen oefenen met samenwerken met een duidelijke rolverdeling.Afhankelijk van wat voor soort reportage leerlingen maken, gaan leerlingen ook oefenen met mensen aanspreken en regelzaken aanpakken, zoals een goede filmlocatie vinden. Bovendien worden ze uitgedaagd om planmatig te werken, een goede reportage vraagt namelijk om een goede voorbereiding.Inhoud van de reportage: Leerlingen zijn vrij in het bedenken van een onderwerp, maar je kunt ook kaders geven. Kijk wat jouw klas nodig heeft. Kaders kunnen bijvoorbeeld zijn dat jij al het onderwerp bepaald hebt, of zelfs al de mensen geregeld hebt die geïnterviewd gaan worden. Kijk wat jouw leerlingen nodig hebben om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Er bestaan verschillende soorten interviewitems. Zo heb je de ‘voxpop’, waarbij verschillende mensen antwoord geven op dezelfde vraag, interviews met weinig mensen over hetzelfde onderwerp of een langer interview met één persoon. Als je wilt dat leerlingen kiezen voor een bepaalde variant, geef dit dan van tevoren aan. In deze lessenreeks komt er een keuzemoment. Techniek: Voor deze lessen hebben leerlingen een device nodig waarmee ze kunnen filmen en monteren. Als iedereen in de klas een tablet heeft kun je ervoor kiezen om iedereen te laten monteren. Leerlingen moeten dan de filmopnamen even met elkaar delen en werken daarna ieder aan een eigen montage.Begrippenlijst:Filmkader: close-up, medium, totaal, over-the-shoulder, etc. Perspectief: de hoek waar vanuit je iets filmt (bijv. hoger of lager dan ooghoogte).Shot: filmopname. Snijshot: een stukje film dat vaak tijdens een interview gebruikt wordt in de montage. Je luistert naar het interview terwijl je even iets anders ziet. Bijvoorbeeld iets waar het in het interview over gaat. Dramatische as: een regel die je toepast als je twee mensen in gesprek filmt. ‘Open vraag’: een vraag waar je in principe geen ‘ja’ of ‘nee’ op kunt antwoorden.
lesINHOUD
In deze lessenserie ga je zelf een reportage maken. Als je alle slides volgt ben je in 5 lessen van 45 minuten klaar. Je gaat een onderwerp kiezen, interviewen, filmen en monteren.Les 1: De voorbereiding.Les 2/3: Filmen.Les 4/5: Monteren.Veel plezier!
Les 1: De voorbereiding
FilmeducatieFilmeducatie