Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Informatievaardigheden VO

  • 1 Informatieprobleem formuleren

  • 2 Zoekstrategieën bepalen

  • 3 Verwerven en selecteren van informatie

  • 4 Verwerken van informatie

  • 5 Presenteren van informatie

  • 6 Evalueren en beoordelen