Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! | Pabo | Maak een zachte robot!

Maak een
zachte robot!
1 / 8
next
Slide 1: Slide
Beeldende vormingComputational thinking+1HBOBeroepsopleidingStudiejaar 1,2

This lesson contains 8 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Introduction

Tijdens deze les gaan de studenten ervaren wat het verschil tussen een zachte en een gewone robot is. Ook leren ze dat zachte robots een hele andere functie hebben. Daarnaast denken ze na over (de toekomst van) hun toekomstige leerlingen door zachte toepassingen voor robots in de klas te bedenken en een lesonderdeel te maken waarin (stage)leerlingen zelf aan de slag gaan. Deze les kan gegeven worden tijdens een vaardigheidsles, een algemene didactiek- of pedagogiekles of een les beeldende vorming. Download hier de handleiding voor de vakopleider!

Instructions

Items in this lesson

Maak een
zachte robot!

Slide 1 - Slide

Robots in je wereld

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

• Wat is het belangrijkste leerdoel?
• Hoe worden de leerlingen aan het denken gezet?
• Hoe worden digitale vaardigheden en/of 
   technologie in de les ingezet?
• Wat vind je sterk aan de les?
• Wat zou je zelf anders doen?

Slide 4 - Slide

Hand in hand?

Slide 5 - Slide

Ontwerp een schoolrobot
https://waag.org/nl/article/soft-robotics-maker-education-clubavond 

Slide 6 - Slide

http://www.tpack.nl/
Technologie: 
Welke technologie gebruik je in de les?

Didactiek: Hoe bied je de leerstof en de opdrachten aan?

Content: Welke inhouden bespreek je met de leerlingen? Wat leren zij?

Slide 7 - Slide

Hoe 
ging het?

Slide 8 - Slide