Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! | Pabo | Digitale dierenbescherming

Digitale
dierenbescherming
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Oriëntatie op jezelf en de wereldICT-basisvaardigheden+1HBOBeroepsopleidingStudiejaar 1,2

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Introduction

In deze les ‘Digitale dierenbescherming’ leren de studenten dat moderne communicatiemiddelen, zoals satellieten en GPS, worden ingezet om dieren te beschermen. Door dieren te volgen met GPS-trackers komen onderzoekers meer te weten over de verblijfplaatsen, routes en de leefwijze van (bedreigde) dieren. Met deze informatie kunnen de dieren beter worden beschermd. Ook wordt er vanuit een ethisch dilemma gekeken naar de kansen en gevaren van moderne communicatiemiddelen en wordt er een link gelegd met burgerschap vanuit de pijler identiteit. Aan het einde van de les ontwerpen de studenten een ontdekhoek om het onderwerp concreet en tastbaar te maken voor hun stagepraktijk. Download hier de handleiding voor de vakopleider:

Items in this lesson

Digitale
dierenbescherming

Slide 1 - Slide

Een dier beschermen doe je zo! 
Bron: www.spottergps.com

Slide 2 - Slide

Jij en de samenleving!

Slide 3 - Slide

Verbinding met het onderwijs

Slide 4 - Slide

Deze Digi-doener is tot stand 
gekomen met medewerking van:

Digitale dierenbescherming

Slide 5 - Slide

GPS
GPS tracking
GPS 
ontvanger
GPS 
satellieten
satelliet
operator
handmatige
ontvanger
GSM
operator
gebruiker

Slide 6 - Slide

Zeearend 
Bronnen: Jeugdjournaal en Werkgroep Zeearend Nederland 

Slide 7 - Slide

Ethisch dilemma

Slide 8 - Slide

Ontwerp een ontdekhoek!

Slide 9 - Slide

Deel je idee!

Slide 10 - Slide