Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! Pabo Nationale AI-cursus 3 | Machine en deep learning

 Machine en
 deep learning
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Computational thinkingHBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 22 slides, with text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Introduction

Tijdens deze les gaan de studenten ervaren hoe slimme systemen leren en krijgen ze het inzicht dat sommige van deze systemen best op onze hersenen lijken. Zo leren zij over machine en deep learning en hoe dat in het dagelijks leven al wordt ingezet. De studenten leren wat een algoritme is en hoe je deze zelf ook maakt en uitvoert. Ook leren ze dat beslisbomen algoritmen helpen om beslissingen te maken en gaan ze in discussie over dilemma’s in verkeerssituaties waar zelfrijdende auto’s mee te maken krijgen. Daarnaast reflecteren ze op het gebruik van modellen van digitale didactiek tijdens de les en de vertaling van verschillende lesonderdelen naar hun leerlingen toe. Download de handige docentenhandleiding en lesbrief voor de studenten in de bijlage!

Items in this lesson

 Machine en
 deep learning

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Ja lekker… een cocktail!

Slide 3 - Slide

Ja, dus?!?!

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Google zoekmachine - Spotify - Chatbots - Etc.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Filterbubbel? 

Slide 8 - Slide

Hoe werkt dat in de computer? 
De beslisboom 

Slide 9 - Slide

Boter, kaas en eieren

Slide 10 - Slide

Zelfrijdende auto’s 

Slide 11 - Slide

Bedenk een algoritme

Slide 12 - Slide

De auto rijdt met een snelheid van 80 kilometer per uur. Er doemt plotseling een groot object op voor de camera. Welke reactie kies je?
a. Doorrijden
b. Hard remmenSlide 13 - Slide

De auto rijdt met een snelheid van 80 kilometer per uur. Er doemt plotseling een groot object op voor de camera. Achter je rijdt een vrachtwagen.
Welke reactie kies je?
a. Doorrijden
b. Hard remmenSlide 14 - Slide

De auto rijdt met een snelheid van 80 kilometer per uur. Er doemt plotseling een groot object op voor de camera. Achter je rijdt een vrachtwagen. De weg is spekglad en het waait hard. Overal vliegt plastic afval...
Welke reactie kies je?
a. Doorrijden
b. Hard remmenSlide 15 - Slide

1.  Werk in een tweetal 
2. Zelf: Bedenk en schrijf een dilemma   
    voor een zelfrijdende auto 
3. Samen: Bedenk en schrijf een 
    algoritme voor het dilemma (een 
    stappenplan - wat te doen?

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Hersenen versus 
deep learning 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Wat hebben we geleerd?

Je weet wat een algoritme is:
een stappenplan om een doel te behalen

Je weet dat door algoritmen systemen
sneller en soms zelfs beter kunnen
werken dan mensen

Je weet dat een beslisboom algoritmen helpt om keuzes te maken

Slide 20 - Slide

Digitale didactiek

Slide 21 - Slide

Volgende lessen

1. Kunstmatige intelligentie
2. Zijn machines nou echt zo slim?
3. Machine en deep learning
4. Wij zijn data!
5. De toekomst van werkSlide 22 - Slide