Nationaal Comité 4 en 5 mei
Lessen over de Tweede Wereldoorlog, (on)vrijheid en democratie
Op dit kanaal vind je interactieve opdrachten voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs over de Tweede Wereldoorlog, herdenken en vieren, (on)vrijheid, democratie en burgerschap.

Voor meer lesmateriaal voor het primair onderwijs, zie: www.denkboek.nl

Voor meer lesmateriaal voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, zie: www.4free-now.nl