Mentor
Interactieve mentorlessen voor VO en MBO

MENTOR

De interactieve methode van LessonUp voor mentoren in het vo en vmbo.
Speciaal voor jouw mentorlessen ontwikkelde LessonUp een serie kant-en-klare lessen. 

LESOPBOUW MENTOR

Vooraf
Voorkennis activeren, aansluiten vorige les, interesse opwekken
De leerdoelen aan het begin van de les geven de leerlingen aan waar de les overgaat en wat zij aan het eind van de les weten en kunnen.
  • Voorkennis activeren: Door middel van open vragen, een woordweb of een andere activiteit wordt de voorkennis van de leerlingen geactiveerd. Veelal zullen dit reflecterende vragen op eigen handelen zijn. Al dan niet voortbordurend op de stof uit de voorgaande les.
  • Interesse opwekken: De leerlingen zullen aan de hand van een openingsopdracht iedere les geactiveerd en uitgedaagd worden. Uitgedaagd in de vorm van vragen als ‘Waarom deze puzzel?’, ‘Vanwaar deze vraag?’. We beogen hiermee dat leerlingen op zoek gaan naar logica, naar het waarom en op die manier onbewust al met het onderwerp van de les bezig te laten zijn.
Instructie
Uitleggen, demonstreren, controlevragen stellen
  • Uitleggen, demonstreren: Gedurende de les wordt terugverwezen naar de openingsopdracht en wordt de sa- menhang met de leerdoelen helder. Door het spreekwoordelijke kwartje langzamer te laten vallen, worden stapsgewijs alle leerdoelen behandeld. Zo zijn de leerlingen conti- nu actief met de leerstof bezig.
  • Controle vragen stellen: Quiz-, sleep- en open vragen worden ingezet om inzichtelijk te krijgen of zij de leerstof begrepen hebben.
Evaluatie
Samenvatten, herhalen, feedback vragen, vooruitblikken
Uiteindelijk wordt de lesstof kort samengevat. De les wordt afgesloten door te vragen naar wat er is geleerd, welke vragen er nog zijn en hoe de leerlingen de les ervaren hebben.

De makers van Mentor

Mentor wordt ontwikkeld door Lieke van der Palen, content specialist bij LessonUp. 

"Ik heb achtergrond als docente Beeldende Vorming en educatie heeft mijn hele werkende leven centraal gestaan. Naast doceren heb ik mij gespecialiseerd in het ontwikkelen van educatieve spellen voor maatschappelijke bedrijven en organisaties."
Heb je vragen of opmerkingen over Mentor? Stel ze me gerust!
Je kunt hiervoor contact opnemen via lieke@lessonup.com.