5.3 Hoe vrij is de handel?

Hoofdstuk 5: Nederland Handelsland
Hoofdstuk 4
Paragraaf 1
Hoofdstuk 5: Nederland Handelsland
Paragraaf 3: Hoe vrij is de handel?
1 / 24
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 5: Nederland Handelsland
Hoofdstuk 4
Paragraaf 1
Hoofdstuk 5: Nederland Handelsland
Paragraaf 3: Hoe vrij is de handel?

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je uitleggen:

  • waarom er handelsbelemmeringen zijn.​
  • welke handelsbelemmeringen er zijn.​
  • hoe de Europese Unie omgaat met vrijhandel.
LEERDOELEN

Slide 2 - Slide

Nederlandse bedrijven moeten concurreren​

met bedrijven uit andere landen. ​  Een deel van die concurrentie komt van buiten de EU, zoals uit China of de VS.​​
Internationale concurrentie

Slide 3 - Slide

Protectiemaatregelen (of protectionisme of handelsbelemmeringen) zijn maatregelen die de EU neemt om de productie en werkgelegenheid van bedrijven in de EU te beschermen tegen concurrentie van buitenaf.​


Het tegenovergestelde van protectionisme is vrijhandel.
Protectiemaatregelen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Protectiemaatregelen

Slide 6 - Slide

Voorbeeld

Slide 7 - Slide

Vrijhandel
Veel mensen zijn voorstander van wereldwijde vrijhandel omdat zij verwachten dat door vrijhandel de welvaart overal kan toenemen.​
Daarom proberen landen afspraken te maken over het afschaffen van protectiemaatregelen.

Slide 8 - Slide

3

Slide 9 - Video

01:03
Waar streeft het WTO voor?

Slide 10 - Open question

01:18
Waar let het WTO op?

Slide 11 - Open question

02:27
Op welke manier probeert het WTO ontwikkelingslanden te helpen?

Slide 12 - Open question

WTO
De WTO (World Trade Organization = Wereld Handels Organisatie) leidt de onderhandelingen om in de wereld de vrije handel te bevorderen en afspraken te maken over het afschaffen van protectiemaatregelen. ​

Slide 13 - Slide

Subsidie voor boeren
Sinds een aantal jaren geeft de EU vooral subsidies aan boeren die:​
  • minder dieren per hectare houden, ​
  • meer groen aanleggen, ​
  • proberen de omgeving van het platteland te verzorgen,​
  • overschakelen op de productie van voedsel waar veel vraag naar is,​
  • innovaties doorvoeren.

Slide 14 - Slide

Noem drie protectiemaatregelen.

Slide 15 - Open question

Wat is een ander woord voor protectionisme
A
protectiemaatregelen
B
invoerrechten
C
handelsbelemmeringen
D
handelsbevordering

Slide 16 - Quiz

Wel of geen invoerrechten
betaal je invoerrechten als je kleding bij een bedrijf in Italië koopt?
A
Je betaalt wel invoerrechten
B
Je betaalt geen invoerrechten

Slide 17 - Quiz

Invoerrechten zijn ...
A
een belasting.
B
een subsidie.

Slide 18 - Quiz

Contigentering betekent ...
A
beperking van de export van een product tot een bepaalde hoeveelheid.
B
vergroting van de import van een product tot een bepaalde hoeveelheid.
C
beperking van de import van een product tot een bepaalde hoeveelheid.

Slide 19 - Quiz

Wat hoort bij vrijhandel?
A
Contingentering
B
Exportsubsidie
C
Importheffing
D
Geen belemmeringen

Slide 20 - Quiz

wat is GEEN voorbeeld van protectie?
A
contingentering
B
uitvoerrechten
C
exportsubsidie
D
invoerrechten

Slide 21 - Quiz

Binnen de Europese Unie (EU) is er vrijhandel.
Kies welke invloed vrijhandel heeft op de concurrentie binnen de EU.
A
De concurrentie verandert niet door vrijhandel.
B
Er ontstaat meer concurrentie door vrijhandel.
C
Er ontstaat minder concurrentie door vrijhandel.

Slide 22 - Quiz

Waar staan de letters WTO voor in het Nederlands
A
Wereldorganisatie
B
Wereldhandel
C
Wereldsamenwerkings- organisatie
D
Wereldhandels- organisatie

Slide 23 - Quiz

Aan de slag
Wat: Maken paragraaf 5.3
Wie: Individueel
Hoe: Stilte (mits je een vraag hebt)
Vraag?: Stel hem eerst aan je buurman/buurvrouw
Tijd: 15 minuten

Klaar: Vraag mij voor de volgende opdracht

Slide 24 - Slide