3.1 Wetten en regels

Mens & Maatschappij
H 3 Wat mag wel en wat mag niet?
3.1 Wetten en regels
1 / 42
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 2

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Mens & Maatschappij
H 3 Wat mag wel en wat mag niet?
3.1 Wetten en regels

Slide 1 - Slide

Wat zou je doen als er geen regels waren?

Slide 2 - Open question

Aan het eind van de les kun je... 
 • uitleggen wat rechten en plichten zijn.
 • twee soorten strafbare feiten noemen en uitleggen.

Slide 3 - Slide

Rechten en plichten
 • Rechten: alles wat je mag
 • Plichten: 

Slide 4 - Slide

Rechten en plichten
 • Rechten: alles wat je mag
 • Plichten:  alles wat je moet

Slide 5 - Slide

Rechten en plichten
 • Rechten: alles wat je mag
 • Plichten: alles wat je moet

Slide 6 - Slide

Belasting betalen
A
Recht
B
Plicht

Slide 7 - Quiz

Stemmen tijdens verkiezingen
A
Recht
B
Plicht

Slide 8 - Quiz

Wachten met oversteken tot het stoplicht groen is
A
Recht
B
Plicht

Slide 9 - Quiz

Een uitkering aanvragen als je werkloos wordt
A
Recht
B
Plicht

Slide 10 - Quiz

Hoe weet je welke straf je kan krijgen als je de wet vertreedt?

Slide 11 - Open question

Misdaad en straf
 • Strafbaar feit: 

Slide 12 - Slide

Misdaad en straf
 • Strafbaar feit: het overtreden van de wet.

Slide 13 - Slide

Misdaad en straf
 • Strafbaar feit: het overtreden van de wet.
                    - 
  Misdrijf of Misdaad: ernstige overtreding
                     - Overtreding: minder ernstige overtreding

Slide 14 - Slide


A
overtreding
B
misdrijf

Slide 15 - Quiz


A
overtreding
B
misdrijf

Slide 16 - Quiz


A
overtreding
B
misdrijf

Slide 17 - Quiz

Misdaad en straf
In de wet staan de belangrijkste rechten en plichten die gelden voor alle burgers en de overheid.

 • Gedogen

Slide 18 - Slide

Het gedogen van de verkoop van softdrugs is een strafbaar feit.
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quiz

De rechten en plichten van burgers zijn in wetten vastgelegd.
A
juist
B
onjuist

Slide 20 - Quiz

Het overtreden van de wet noemen we een strafbaar feit.
A
juist
B
onjuist

Slide 21 - Quiz

Softdrugs verbouwen wordt in Nederland gedoogd.
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quiz

Nu kun je... 
 • uitleggen wat rechten en plichten zijn.
 • twee soorten strafbaar feit noemen en uitleggen.

Slide 23 - Slide

Wat als een verdacht is aangehouden?

Slide 24 - Slide

Leerdoelen
 • Wat de rol is van een verdachte, rechter, Officier van justitie, politie en advocaat is in een strafzaak.

 • Het verschil noemen tussen burgerlijk recht en strafrecht.

 • Uitleggen wat tbs is.

Slide 25 - Slide

Voor de rechter
 • Verdachte: 

                 --> Rechtbank

Slide 26 - Slide

Voor de rechter
 • Verdachte: iemand waarvan vermoed wordt een strafbaar feit te hebben gepleeegd. 
                 --> Rechtbank

Slide 27 - Slide

Voor de rechter
1. Officier van justitie
2. Advocaat
3. Rechter

Slide 28 - Slide

Voor de rechter
1. Officier van justitie: probeert te bewijzen dat te verdachte schuldig is.
2. Advocaat :probeert te bewijzen dat de verdachte onschuldig is. 
3. Rechter :onderzoekt of de verdachte schuldig is. 

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Burgerlijk recht/ civiel recht
Als burgers het ergens niet over eens zijn.
          --> rechter om beslissing vragen

Slide 31 - Slide

Twee buren hebben ruzie over de bouw van een schuur.
A
burgerlijk recht
B
strafrecht

Slide 32 - Quiz

Iemand wordt veroordeeld voor diefstal van een paard.
A
burgerlijk recht
B
strafrecht

Slide 33 - Quiz

Iemand eist schadevergoeding na een ongeluk.
A
burgerlijk recht
B
strafrecht

Slide 34 - Quiz

Tbs
 • Terbeschikkingstelling
          --> Geestelijk ziek

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Wat betekenen de letters tbs?

Slide 37 - Open question

Niet eens met de uitspraak?
 • Hoger  beroep: de zaak komt opnieuw voor bij een hogere rechtbank. 
         

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

Wanneer ga je in hoger beroep?

Slide 40 - Open question

Nu kun je...
 • Wat de rol is van een verdachte, rechter, Officier van justitie, politie en advocaat is in een strafzaak.

 • Het verschil noemen tussen burgerlijk recht en strafrecht.

 • Uitleggen wat tbs is.

Slide 41 - Slide

Aan het werk
Maken 3.1 Wetten en regels.
Leerstof en opdrachten 1 t/m 30

Slide 42 - Slide