sport en spel

Stelling: om je als kind te ontwikkelen moet je kunnen spelen.

1 / 17
next
Slide 1: Poll
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Stelling: om je als kind te ontwikkelen moet je kunnen spelen.

Slide 1 - Poll

Wat wil je bereiken met een sport en spel activiteit?

Slide 2 - Open question

Het doel van een sport en spel activiteit
  • Het behouden en vergroten van de motorische vaardigheden en conditie; 


  • Ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden (ontwikkelen van de hersenen);


  • Ontwikkelen van sociaal-affectieve vaardigheden. Sociaal gaat over hoe het kind omgaat met de mensen om hem heen en affectief gaat over hoe het kind tijdens het omgaan met mensen omgaat met eigen gevoelens. Denk aan, jaloezie, veiligheid, liefde, angst.
 

Slide 3 - Slide

Wat zijn motorische vaardigheden?

Slide 4 - Mind map

Wat zijn cognitieve vaardigheden?

Slide 5 - Mind map

Wat zijn sociaal-affectieve vaardigheden?

Slide 6 - Mind map

Soorten spel per ontwikkelingsfase 

Slide 7 - Slide

Bewegingsspel vanaf:
imitatiespel vanaf:
constructiespel vanaf:
Sociaal spel vanaf: 
prestatiespel vanaf: 
digitaalspel vanaf: 
baby tijd 
peutertijd
Kleutertijd
Het jonge schoolkind
Het oudere schoolkind
de puber & adolecenten

Slide 8 - Drag question

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Bewegingsspel vanaf:
imitatiespel vanaf:
constructiespel vanaf:
Sociaal spel vanaf: 
prestatiespel vanaf: 
digitaalspel vanaf: 
baby tijd 
peutertijd
Kleutertijd
Het jonge schoolkind
Het oudere schoolkind
de puber & adolecenten

Slide 15 - Drag question

Opdracht
* Er liggen hier allerlei spelvormen.
* Ga in groepjes wat spelvormen uitproberen. Beantwoord de vragen die bij het spel liggen.

Slide 16 - Slide

Draagt deze informatie bij aan het voorbereiden van jullie sport en spel activiteit?

Slide 17 - Open question