Les 25 november 2021

Aardrijkskunde
Nodig: laptop + leerboek
Welkom klas 3HD  bij het vak
1 / 39
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Aardrijkskunde
Nodig: laptop + leerboek
Welkom klas 3HD  bij het vak

Slide 1 - Slide

LESPROGRAMMA
 • Check! 

 •  Aan de slag met:
       -> lezen § 2.1
       -> opdr. 1 t/m 6
       -> Box 2.1 niet af? Maken!

 • Klaar? Speel kahoot § 2.1 (LU)
Donderdag 25 november 2021

Slide 2 - Slide

Stand van zaken
Introductie-opdr. niet afgerond:
Nina, Lieselotte, Lotte, Mees, Daphne, Amy, Ward, Charlotte en Willem.

LessonUp-les "§ 2.1" niet afgerond
Amber, Amy, Charlotte, Daphne, Eliza, Jeska, Lara, Lotte, Nina, Stella, Nina, Tessa, Ward, Willem

Slide 3 - Slide

LESPROGRAMMA
 • Check! 

 •  Aan de slag met:
       -> lezen § 2.1
       -> opdr. 1 t/m 6
       -> Box 2.1 niet af? Maken!

 • Klaar? Speel kahoot § 2.1 (LU)
Donderdag 25 november 2021

Slide 4 - Slide

Met welk deel van aardrijkskunde (geografie) gaan we ons in H2 bezighouden?
A
Fysische deel
B
Sociale deel

Slide 5 - Quiz

Een stof in de grond word pas een bodemschat genoemd als...
A
deze stof voor de mens van waarde is
B
deze stof voor de mens geen waarde heeft

Slide 6 - Quiz

De openingsfoto was gemaakt in het werelddeel....
A
Europa
B
Afrika
C
Zuid Amerika
D
Azië

Slide 7 - Quiz

De openingsfoto was gemaakt in een mijn. Wat werd er uit de grond gehaald?
A
steenkool
B
kalksteen
C
vroeger zilver, tegenwoordig ertsen
D
zand

Slide 8 - Quiz

Welke natuurkracht had de Grand Canyon in de VS gevormd?
A
Wind
B
ijs
C
rivier
D
zee

Slide 9 - Quiz

Wat bedoelen we met geologie?
A
Stof die maakt dat kalk gaat bruisen
B
Wetenschap die bestudeerd hoe de aarde zich heeft gevormd
C
puin uit de ruimte
D
tropisch klimaat met een droge en natte periode

Slide 10 - Quiz

Het openingsverhaal speelt zich af in....
A
Nederland
B
De VS

Slide 11 - Quiz

Zijn fossielen waardevol voor een geoloog?
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quiz

Hebben de continenten altijd op dezelfde plaats op aarde gelegen?
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quiz

Heeft platentektoniek invloed op het klimaat?
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quiz

De dino's zijn uitgestorven. Waardoor kwam dat?
A
zeespiegelstijging
B
vulkaanuitbarsting
C
meteorieinslag
D
klimaatverandering

Slide 15 - Quiz

De bodem onder onze voeten bestaat vaak uit laagjes. Deze lagen zijn ooit neergelegd. Hoe noemen we dat?
A
Erosie
B
sedimentatie
C
verwering

Slide 16 - Quiz

Welke bodemlagen zijn het oudst?
A
De bovenste
B
De onderste

Slide 17 - Quiz

Liggen oude bodemlagen altijd even diep in de grond?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Slide

Sediment verandert in sedimentgesteente als gevolg van....
A
druk
B
druk en warmte

Slide 20 - Quiz

Het sediment klei verandert in het sedimentgesteente....
A
zandsteen
B
schalie
C
conglomeraat

Slide 21 - Quiz

Basalt ontstaat uit afgekoelde lava.
Basalt is dus een....
A
stollingsgesteente
B
metamorf gesteente

Slide 22 - Quiz

Marmer is kalksteen wat onder hoge druk heeft gestaan. Daarom noemen we marmer een....
A
stollingsgesteente
B
metamorfgesteente

Slide 23 - Quiz

LESPROGRAMMA
 • Check! 

 •  Aan de slag met:
       -> lezen § 2.1
       -> opdr. 1 t/m 6
       -> Box 2.1 niet af? Maken!

 • Klaar? Speel kahoot § 2.1 (LU)
Donderdag 25 november 2021

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

LESPROGRAMMA
 • Doornemen hoofdpunten § 2.1


 •  Aan de slag met: 
        -> Afronden opdr. § 2.1
       - > Start screening § 2.2 (Lesson)

 • Afronden les aardrijkskunde
Donderdag 25 november 2021

Slide 26 - Slide

Big bang!

Slide 27 - Slide

Het eerste gezicht van de aarde

Slide 28 - Slide

Het gezicht is veranderd.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

LESPROGRAMMA
 • Doornemen hoofdpunten § 2.1


 •  Aan de slag met: 
        -> Afronden opdr. § 2.1
       - > Start screening § 2.2 (Lesson)

 • Afronden les aardrijkskunde
Donderdag 25 november 2021

Slide 31 - Slide

LESPROGRAMMA
 • Doornemen hoofdpunten § 2.1


 •  Aan de slag met: 
        -> Afronden opdr. § 2.1
       - > Start screening § 2.2 (Lesson)

 • Afronden les aardrijkskunde
Donderdag 25 november 2021
2 december 2021

Leren: 
Leerdoelen § 2.1

Afmaken:
- online opdr. § 2.1
- LU "Screening § 2.2"

Slide 32 - Slide

LESPROGRAMMA


 • Wat weet jij nog? 

 • Aan de slag

 • Pauze
Blok 1
Waarom behoort Eindhoven tot de meest succesvolle en Oost-Groningen tot de meest arme regio van NL? 

Slide 33 - Slide

LESPROGRAMMA


 • Wat weet jij nog? 

 • Aan de slag

 • Pauze
Blok 1
Is Nederland gebaat bij een meer gesloten of een meer open wereld economie?

Slide 34 - Slide

LESPROGRAMMA


 • Wat weet jij nog? 

 • Aan de slag

 • Pauze
Blok 1
Waarom behoort Eindhoven tot de meest succesvolle en Oost-Groningen tot de meest arme regio van NL? 

Slide 35 - Slide

LESPROGRAMMA

 • Wat weet jij nog? 

 • Aan de slag
       -> 3H Maken leerdoelen-check
       -> 3V Zelfstandig maken § 1.4

 • Pauze
Blok 1

Slide 36 - Slide

LESPROGRAMMA

 • Wat weet jij nog? 

 • Aan de slag

 • Pauze
Blok 1

Slide 37 - Slide

LESPROGRAMMA
 3 havo
-> (af)maken leerdoelen-check H.1
-> maken samenvattingopdr. 1 + 2
-> Neem theorie-overzicht door

3 vwo
-> (af)maken § 1.4
-> maken leerdoelen-Check H.1
-> maken samenvattingopdr. 1 + 2
Blok 2

Slide 38 - Slide

LESPROGRAMMA


 • Aan de slag

 • Huiswerk
Blok 2
Woensdag 3 november 2021

Repetitie hoofdstuk 1 

Slide 39 - Slide